Tulevaisuuden näkymät tekstiiliteollisuudessa liittyvät vahvasti tekstiilien lajitteluun, kierrätykseen, uudelleenkäyttöön, innovatiivisiin tekstiilimateriaaleihin, korjaukseen ja vuokraukseen. Sen sijaan neitseellisistä materiaaleista valmistettavien vaatteiden tuotantoon liittyviä työpaikkoja tulee luultavimmin katoamaan.

Vastuullisuus on megatrendi. Valitettavasti sanaa myös viljellään paljon eri asiayhteyksissä, eikä sanan mukainen tarkoitusperä aina tule oikein esille. Yritystoiminnassa vastuullisuus sisältää sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Suomessa vastuullisuus osittain toteutuu tällä hetkellä yritystoiminnassa jo ihan lainsäädännön puitteissa, mutta se on myös yrityksen valinta.

Huomaan ilokseni, että monet yritykset ovat alkaneet ottamaan alkusteppejä kohti vastuullisempaa yritystoimintaa. Taustalla saattavat olla esimerkiksi kuluttajilta, sijoittajilta tai medialta tulevat paineet, toteaa Riitta Pöyry Glope Hope -yrityksen kiertotalous- ja vastuullisuusyhteistön asiantuntija.

Mikä merkitys vastuullisuudella on yrittäjyydessä nyt ja tulevaisuudessa?

Yrityksen lähtiessä kehittämään vastuullisuutta, saattaa se joutua tekemään valintoja, mitkä vaikuttavat lyhyellä aikavälillä negatiivisesti liikevaihtoon, mutta pitkällä tähtäimellä luo kannattavan ja läpinäkyvän liiketoiminnan. Tästä esimerkkinä vaikkapa vastuullisen tuotantotehtaan vaatiminen kaukomaissa.

Koronapandemia on vauhdittanut entisestään yrityksiä luomaan ja panostamaan kestävään liiketoimintaan ja läpinäkyvyyteen. Myös kuluttajat ovat nykyään tarkempia ja vaativat yrityksiltä konkreettisia tekoja ja läpinäkyvyyttä.

 

Tulevaisuudessa yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat entistä merkittävämmässä roolissa ja näen sen tulevan keskeiseksi ja normaaliksi osaksi liiketoimintaa. Koronapandemia on vauhdittanut entisestään yrityksiä luomaan ja panostamaan kestävään liiketoimintaan ja läpinäkyvyyteen. Myös kuluttajat ovat nykyään tarkempia ja vaativat yrityksiltä konkreettisia tekoja ja läpinäkyvyyttä.

Koen, että sekä menestyksekäs yritystoiminta että kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä. Pehmeiksi arvoiksi koen läpinäkyvyyden, avoimen vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot. Lisäksi koen, että liiketoiminnan saamisen kannattavaksi vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän kestävän kehityksen tekoja.

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalous luo yritystoiminnalle?

Näen kiertotalouden liiketoimintamalleilla olevan keskeinen rooli tulevaisuuden yrityksissä. Kiertotalous nimenomaan luo uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja. Oma kokemukseni liittyy vahvasti tekstiiliteollisuuteen ja huomaan jo nyt Suomessa syntyvän uusia kiertotalouden yritystoimintoja.

Tulevaisuuden näkymät tekstiiliteollisuudessa liittyvät vahvasti tekstiilien lajitteluun, kierrätykseen, uudelleenkäyttöön, innovatiivisiin tekstiilimateriaaleihin, korjaukseen ja vuokraukseen. Sen sijaan neitseellisistä materiaaleista valmistettavien vaatteiden tuotantoon liittyviä työpaikkoja tulee luultavimmin katoamaan. Tekstiiliteollisuuden tuotantoa alkaa siirtymään kaukomaista takaisin Eurooppaan.

Mitä mahdollisuuksia korkeakoulututkinto antaa yrittäjälle?

Työskentelin aikaisemmassa työssäni pienyrittäjien parissa. Silloin näin miten monet pienyrittäjyyden sudenkuopat taloushallinnon, henkilöstöjohtamisen tai viestinnän osalta olisi pystynyt välttämään suunnitelmallisuudella ja asiaan perehtymisellä. Lisäksi koen, että korkeakoulututkinto antaa valtavasti vertaistukea yrittäjälle.

Yritystoiminta itsessään on muuttunut valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.  Yritystoiminnassa esimerkiksi digiosaaminen on tänä päivänä välttämättömyys. Uskon, että korkeakoulututkinto antaa välineitä yrittämisen ja markkinoinnin kehittämiseen, uusien liiketoimintamallien luomiseen, verkostoitumiseen ja sparrailuun.

Riitta Pöyry
Kiertotalous- ja vastuullisuusyhteistyö, B2B & vähittäiskauppa
Globe Hope