Keskustelu ja informaation jakaminen ihmisten kanssa on oleellinen osa viestimistä. Tosin silloin, kun informaation on saanut jaettua, mutta vastaukseksi saa hiljaisuutta ja pään kääntelyä, on jossain menty metsään. Siinä kohtaa on asiaa tarkasteltava toisesta näkökulmasta, tai kenties informaatio jäi turhan niukaksi.

Asian pukeminen sanoiksi ei toisinaan ole lainkaan niin helppoa verrattuna sen kertomiseen kuvin.

 

Omat viestintätaitoni ovat hyvin vaihtelevat riippuen jaettavasta tiedosta. Asian pukeminen sanoiksi ei toisinaan ole lainkaan niin helppoa verrattuna sen kertomiseen kuvin. Melko usein kerron asiani piirrosten kautta. Liittämällä kuvaa ja tekstiä yhteen saan aikaan melko kattavan kokonaisuuden, jossa pystyy tarttumaan aiheeseen kiinni.

Olen ensimmäisen vuoden graafisen suunnittelun opiskelija Xamkin Kouvolan kampuksella ja kirjoitan omista aiemmista kokemuksistani. Olen ollut asiakastilanteissa jo edellistä ammattia opiskellessani ja joutunut hiomaan viestintätaitojani. On ollut hienoa päästä toteuttamaan asiakkaiden toiveita ajatuksen tasolta konkreettisiksi esineiksi, eli koruiksi.

Suunnittelijoiden on tärkeä saada asiansa ja näkemyksensä esitettyä tavalla, joka on helppo ymmärtää. Asioita tulee yksinkertaistaa, jotta ne on helppo kertoa ja selittää. Kuitenkin liiallinen yksinkertaistaminen saattaa jättää osan informaatiosta kertomatta, jolloin suunnittelijan viesti ei mene perille.

Kun vaihtoehtoisia viestintätapoja on monia, voi informaation vastaanottaja päättää itselleen parhaan tavan ymmärtää asia

 

Puhutun ja kirjoitetun informaation tueksi on hyvä tarvittaessa ottaa kuvallista viestintää, kuten piirroksia tai referenssikuvia aiheeseen liittyen. Kun vaihtoehtoisia viestintätapoja on monia, voi informaation vastaanottaja päättää itselleen parhaan tavan ymmärtää asia.

Yhteistyöllä viestiminen onnistuu

Aina tosin itsekään en ymmärrä minulle viestittyä asiaa, enkä osaa aina viestiä, etten ymmärtänyt. Silloin eteen tulee tilanne, jossa molemmat viestijät putoavat aiheesta.

Pelkkä hiljaisuus ja pään kallistaminen eivät välttämättä riitä viestimään toiselle, että hänen informaationsa jäi niukaksi. Kysymällä ja kuulostelemalla minulle viestittyä asiaa omasta näkökulmastani pääsemme toisiamme vastaan ja löydämme yhteisen sävelen. Silloin viestintä on onnistunut hyvin ja suunnittelija on saanut oman näkemyksensä annettua toiselle sellaisena kuin se oli tarkoitettu.

 

Jonna Kiiveri, graafisen suunnittelun muotoilijaopiskelija

Kirjoita kommentti

*