Elizaveta Kulakova opiskelee englanninkielisessä Environmental Engineering -ohjelmassa kolmatta vuotta Xamkissa Mikkelin kampuksella. Elizaveta oli työharjoittelussa TUTORSilla ja osallistui yhteistyökumppani Aileconin kehitysprojektiin. TUTORS on suomalais-espanjalainen yritys, joka oli vastuussa työharjoittelun sujuvuudesta sekä opiskelijan ohjauksesta.

TUTORSin edustajat Filip Bovin ja Annukka Hupli avaavat yrityksensä kehittämää TuDo -työharjoittelukonseptia ja Kulakova kommentoi tuoreita kokemuksia työharjoittelusta ja sen hyödyistä.

 

Elizaveta Kulakova

Elizaveta Kulakova on alun perin Venäjältä kotoisin, mutta kansainvälinen koulutus ympäristöteknologian parissa toi hänet Suomeen ja Xamkiin. Kulakova kertoo viihtyneensä Suomessa ja haluavansa tulevaisuudessa muuttaa mahdollisesti Helsinkiin. Hän on kolmannen vuoden opiskelija Mikkelin kampuksella. 4 kk mittaisen työharjoittelun Kulakova suoritti etänä kotoaan Venäjältä.

 

Kulakovan asiantuntijuutta on kehittänyt opintojen ohella tehty harjoittelu Ailecon-yrityksen projektissa. Ailecon Oy:llä on laaja kokemus kiinteistöjen kunnostamisista, uudisrakennuskohteista sekä maankäytön suunnittelusta.

 

Työharjoittelu haastoi mm. ympäristötekniikan alan soveltamista käytäntöön. ”Opin työharjoittelun aikana runsaasti uutta asiaa ekologisesta rakentamisesta ja ympäristöjohtamisesta. Aiheiden ympärillä on paljon annettavaa alamme opiskelijoille ja uskon, että yhä useammat tulevaisuuden työpaikat ovat liitoksissa näihin teemoihin”, Kulakova toteaa.

 

 

 

OMIEN KYKYJEN TIEDOSTAMINEN JA OSOITTAMINEN

Harjoittelu lisäsi Kulakovan valmiuksia toimia alan asiantuntijatehtävissä. Hän kertoo harjoittelun näyttäneen konkreettisesti, mitä työelämä pitää sisällään ja minkälaisia taitoja työssä tarvitaan. Työharjoittelu haastoi hänet pohtimaan aloittelevalle asiantuntijalle olennaisia kysymyksiä; missä olen erityisen haka ja missä on tarvetta kehittyä?

 

Kulakova puhuu pehmeiden ja kovien taitojen yhdistämisestä työharjoittelunsa aikana. Pehmeät taidot (soft skills) ovat piirteitä tai ominaisuuksia, jotka pähkinänkuoressa määrittelevät hyvän tiimijäsenen. Ne inhimillistävät ja tekevät työntekijästä joustavan ja yhteistyöhön kykenevän. Näitä voivat olla esimerkiksi hyvät käytöstavat, yhteistyötaidot ja sosiaalinen älykkyys. Kovat taidot (hard skills) ovat teknisiä ja mitattavissa olevia taitoja. Näitä ovat muun muassa tietokoneohjelmien käyttö ja työn dokumentointi.

 

Vetovoimaisen työntekijän on hyvä omata piirteitä molemmilta saroilta, kuten TUTORS-yhteistyöstä ja koordinoinnista vastaava Filip Bovin summaa. ”Keskustelemme opiskelijoiden kanssa kovien ja pehmeiden taitojen yhdistämisestä. Molempia tarvitaan nykypäivän työmarkkinoilla. Työntekijän tulee olla itseohjautuvaan tiimityöskentelyyn kykenevä”.

 

TUTORS KEHITYSYHTEISTYÖKUMPPANINA XAMKIN TYÖHARJOITTELUISSA

”Oli hienoa nähdä, että osaamiseeni luotetaan ja mielipiteitäni arvostetaan. TUTORSilla työskentely oli hienoa, sillä koin, että myös he luottivat osaamiseeni”

 

TUTORS on suomalais-espanjalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen mm. markkinointiin ja verkkopedagogiikkaan liittyviä ratkaisuja ja tuotantopalveluita. TUTORS on vastuussa työharjoittelun sujuvuudesta mahdollistaen yritykselle ja harjoittelijalle mielekkään kohtaamispaikan TuDo-työharjoittelukonseptin avulla. Opiskelijat harjoittelevat todellisten työtehtävien parissa olematta niistä lopullisessa vastuussa.

 

TUTORSin yhteistyöstä ja kansainvälisyydestä vastaava Filip Bovin kertoo, että toiminnan ytimessä on ajatus luoda siltaa opiskelun ja työelämän välille. Opiskelija saa työskennellä vuorovaikutuksellisessa ja henkilökohtaista kasvua tukevassa ilmapiirissä. Laadukas työharjoittelu tarjoaa ammatillisen kasvun lisäksi verkostoitumista tukien näin työllistymismahdollisuuksia alalla.

 

Työharjoittelussa keskustellaan auki mm. työelämään liittyviä asenteita, käsitteitä ja tapoja. ”Projekteissamme työskentelee asiantuntijoita ja harjoittelijoita eri aikavyöhykkeiltä. Näemme tulevaisuuden, jossa asiantuntijoiden liikkuvuus ei ole rajattua ja laadukas yhteistyö toteutuu sijainnista riippumatta.”, kommentoi Annukka Hupli. Hupli toimii TUTORSilla projekti- ja työnohjausvastaavana.

 

Harjoittelija suorittaa työnsä vastuullisesti, mutta ilman paineita ja stressiä, joiden sietämistä alan asiantuntijoilta edellytetään työelämässä. Harjoittelija oppii arvioimaan työhön tarvittavan ajan ja saa käsityksen asiantuntijaa kohtaan olevista odotuksista sekä velvollisuuksista työn laatua kohtaan.

 

 

”Asiantuntevalla ja johdonmukaisesti toteutetulla ohjauksella varmistetaan, että työryhmä ymmärtää asiakkaan tarpeet riittävällä tasolla, jotta valmis työ vastaa tilausta ja asiakas on tyytyväinen. Projekteihin liittyvää viestintää ja kommunikointia analysoidaan yhdessä, jotta harjoittelijat oppivat erottamaan henkilökohtaisen ja ammatillisen viestinnän erot. Ohjatulla ja yhdessä suunnitelulla viestinnällä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan aktiivista vuorovaikutusta, toimeksiantojen määrittelyä ja erilaisten asiakkaiden kohtaamisia.”, kertoo Hupli

TUTORSin Annukka Hupli ja Filip Bovin.

 

ASIANTUNTIJUUTTA KEHITTÄVÄ TYÖHARJOITTELUMALLI

Aileconin projektissa Kulakova valitsi viisi aihetta. Näille aiheille hän kehitti toimintasuunnitelmat, miten hän aikoo edetä. Toimintasuunnitelmassa Kulakovan tuli tehdä aiheesta selvitys ja pohtia mahdollisia ratkaisuja käytäntöön. Aiheet koskivat muun muassa uusiutuvien materiaalien käyttöä, energiatehokkuutta, hävikin vähentämistä rakennusprosesseissa ja lämpötilaerojensietokykyä.

 

Opiskelijat voivat ottaa Xamkin sisällä muidenkin oppiaineiden kursseja, mikä on Kulakovan mielestä hienoa. ”Olin ottanut EE-opintojen lisäksi liiketalouden kursseja, joten ymmärsin yritystoiminnan ja liikevaihdon perusteita Aileconin projektissa aloittaessani”, Kulakova toteaa. Hän kertoo viihtyneensä Xamkilla hyvin ja voisi omien sanojensa mukaan hakea Xamkille suorittamaan vielä ylemmän amk-tutkinnon.

 

Aileconin hallituksen puheenjohtaja Antti-Juhani Lehti kommentoi, että yritys etsi pääasiassa harjoittelijaa, joka pystyi itsenäiseen työskentelyyn. ”Kulakovan kohdalla onnistuttiin ja hän pystyi tuottamaan näkökulmien alla olevaa sisältöä ja valmista tekstiä. Yritykselle voi olla hyvinkin työlästä löytää sopiva harjoittelija, joten TUTORSin avusta oli paljon hyötyä. Kokonaisuudessaan kyseessä oli onnistunut työharjoittelu.”

 

MITÄ TYÖHARJOITTELU ANTOI?

 

”Sanoisin harjoittelupaikkaa etsivälle, että ole avoin mahdollisuuksille. Minäkään en ennen työharjoitteluani ajatellut innostuvani ekologisesta rakentamisesta, mutta Aileconin projektin myötä ymmärsin alan mahdollisuudet ja tulevaisuuden.”

 

 

Kulakova kertoo harjoittelun kautta saatuun mahdollisuuden jatkaa Aileconin projekteissa kehittymisen myös tulevaisuudessa. Työn jatkumisesta neuvotellaan parhaillaan. Työ ei myöskään ole paikkasidonnainen, mikä on tällä hetkellä Venäjällä asuvalle Kulakovalle etu. Harjoittelussa Kulakova pääsi testaamaan osaamistaan ja työskentelemään oman alansa aiheiden parissa käytännönläheisesti. ”Harjoittelu kehitti osaamistani ja työidentiteettiäni. Tiedän nyt, että haluan jatkaa työskentelyä ympäristötekniikan alalla myös tulevaisuudessa.”

 

”Sanoisin harjoittelupaikkaa etsivälle, että ole avoin mahdollisuuksille. Minäkään en ennen työharjoitteluani ajatellut innostuvani ekologisesta rakentamisesta, mutta Aileconin projektin myötä ymmärsin alan mahdollisuudet ja tulevaisuuden. Lisäksi sanoisin TUTORSien olleen suuri apu koko projektin ajan”, summaa Kulakova kokemuksestaan.

 

 

Teksti: Matleena Ahoranta