Pohjanmaalla autoillessani luin opasteen: Ukkojumala. Hymähdin ajatellessani, että pohjalaiset ovat omineet suomalaisen mytologian ylijumalan, Ukon, itselleen. Pari kilometriä myöhemmin näin samanlaisen tienviitan. Ukkojumalan luo pääsisi siis toisenkin tien kautta.

Lukihäiriöni vuoksi joudun usein tilanteeseen, jossa teksti vaikuttaa kontekstissaan omituiselta. Olen oppinut kyseenalaistamaan lukemani ja epäilemään tuottamani tekstin oikeinkirjoitusta. Pysähdyin tavaamaan kyltin tekstiä: Ulkoilumaja.

Lukihäiriö, lukivaikeus ja dysleksia ovat synonyymeja. Termeillä kuvataan ihmisen vaikeutta hahmottaa tekstejä tai äänteitä. Hahmottamisen vaikeus esiintyy usein lukemisen ja kirjoittamisen yhteydessä, toisinaan myös kuulemisessa, siksi puhutaan myös oppimisvaikeuksista. Hitaus ja virhealttius kasvavat suhteessa ongelman vaikeusasteeseen. (Lukihäiriö.fi.2019.)

Peruskoulussa minua pidettiin sekä laiskana että tyhmänä. 1970-luvun lopulla ei lukivaikeuksista puhuttu, ei ainakaan minun käymässäni koulussa. Kehitin itsenäisesti selviytymiskeinoja, sillä tiesin hahmottavani asiat eri tavoin kuin muut. Tein paljon töitä kehnon koulumenestykseni eteen ja olin opettajien silmätikkuna. Peruskoulussa koin koulukiusaamista opettajien, en opiskelijoiden, taholta.
80-luvulla opiskelin ammattikoulussa ja valmistuessani suljin koulun oven päättäväisesti. Minun opiskeluni oli opiskeltu.

Kehitin itsenäisesti selviytymiskeinoja, sillä tiesin hahmottavani asiat eri tavoin kuin muut. Tein paljon töitä kehnon koulumenestykseni eteen ja olin opettajien silmätikkuna.

 

Erilaisten oppijoiden liiton mukaan oppimisvaikeuksia on erilaisissa muodoissaan 10–20 %:lla ihmisistä. Vaikeudet ovat vahvasti periytyviä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa oppimisvaikeus tunnistetaan, sitä nopeampaa ja tehokkaampaa on kuntoutuminen. (Erilaisten oppijoiden liitto 2019.)

Lukihäiriöinen tuttava soitti minulle kertoakseen lukemastaan otsikosta: Väkijoukko osoitti mieltään hammashoitajan hautajaisissa. Hammashoitajana hän luonnollisesti paheksui moista käytöstä. Tovin kuluttua kirjaimet järjestyivät toisin ja ilmeni, että väkijoukko oli osoittanut mieltään Hamas-johtajan hautajaisissa. Vertaistuki ja kyky itseironiaan ovat tärkeitä lukihäiriöisille.

Yle.fi-sivusto tarjoaa mahdollisuuden päästä kokeilemaan lukihäiriön kanssa elämistä simulaation avulla osoitteessa https://yle.fi/uutiset/3-10276747. Kokeile ja tuskastu!

Tekstinkäsittelyohjelmien yleistyttyä minulle avautui mahdollisuuksien maailma. Pystyin kirjoittamaan ja korjaamaan tekstiä vaivattomasti. Rohkaistuin ja läksin opiskelemaan. Aluksi opiskelin tietotekniikkaa, sitten kauppatieteitä ja lopulta suoritin erityisopettajan pätevyyden.

Työskentelen erityisopettajana. Olen varsinainen kokemusasiantuntija kertoessani opiskelijoilleni omasta tiestäni lukihäiriöisenä lapsuudesta aikuisuuteen. Esiymmärrän heidän kokemuksiaan ja pelkojaan, olenhan käynyt samoja asioita läpi. Toimin myös esimerkkinä; olen selviytynyt yhteiskunnassa ominaisuudestani huolimatta.

 

Eräissä juhlissa tapasin opettajani peruskoulusta. Hän muisti oitis minut, tyhmän ja laiskan oppilaansa. Mieleeni tallentui erityisesti se hetki, kun hän hivenen ivallisesti kysyi minulta, mikäs minusta sitten isona tuli. Vastasin, etten vielä tiedä, mutta että työskentelen erityisopettajana ja opiskelen jatkuvasti uutta. Hänen ilmeensä oli vähintään hykerryttävän ällistynyt.

Lukivaikeus on opettanut minulle sinnikkyyttä, luovuutta ja rohkeutta sekä tarjonnut monet makeat naurut. Maailma on erilainen lukihäiriöisen silmin.

Maarit Reiman
Ammatillinen erityisopettaja (liiketoiminta)
Sosionomi (AMK), Sosiaalialan johtaminen ja kehittäminen (YAMK)
Savonlinna

Lue lisää:
Lukihäiriö.fi. 2019. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.lukihairio.fi/etusivu/ [viitattu14.5.2019].

Erilaisten oppijoiden liitto. 2019. Tietoa oppimisvaikeuksista. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.eoliitto.fi/tukea-ja-neuvontaa/tietoa-oppimisvaikeuksista/ [viitattu15.5.2019].

Kirjoita kommentti

*