Heinäkuussa 2017 lomaillessani keksin aivan ex tempore etsiä lisäkoulutusta, vaikka sitä ennen ei ollut tullut mieleenikään haalia mitään lisätekemistä työn ja suuren perheen rinnalle.

Olin hankkinut aiemmin sosionomi (AMK) –tutkinnon ja esiopetuksen pätevyyden. Löysin aivan nappiin koulutus- ja työkokemustani täydentävän Xamkin lisähaussa olleen Monialainen toimintakyvyn edistäminen YAMK –koulutuksen. En saanut tuolloin opiskelupaikkaa lisähaussa, mutta minuun otettiin yhteyttä ja ehdotettiin kyseisen koulutusohjelman polkuopintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.  Olin kiitollinen yhteydenotosta ja aloitin polkuopinnot heti elokuussa.

Me avoimen ammattikorkeakoulun kautta opiskelevat polkuopiskelijat liityimme käytännössä samaan ryhmään varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa, enkä missään vaiheessa ole tuntenut mitään eriarvoisuutta muihin nähden. On hienoa kuulua tällaiseen monialaiseen joukkoon, jossa voimme hyödyntää toisen alan ammattitaitoa.

Tänä päivänä ei ole mitenkään itsestään selvää saada haluamaansa opiskelupaikkaa. On tärkeää, että on tarjolla erilaisia väyliä ja opintokokonaisuuksia kehittää ammattitaitoaan.

Olen kokenut polkuopinnot erittäin sujuvaksi väyläksi, jossa voi suorittaa opintoja omaan tahtiin ja kokeilla, miten esimerkiksi opiskelun yhdistäminen perheen rinnalle onnistuu.

 

Olen kokenut polkuopinnot erittäin sujuvaksi väyläksi, jossa voi suorittaa opintoja omaan tahtiin ja kokeilla, miten esimerkiksi opiskelun yhdistäminen perheen rinnalle onnistuu. Kaikilla ei ole mahdollisuutta ottaa erillistä opintovapaata, jolloin haasteena on tasapainottaa elämä perheen, työn ja opiskelun kesken.

Opinnot ovat antaneet minulle paljon käytännön ideoita, joita soveltaa työssäni. Olen saanut lisää rohkeutta ja vahvistusta omille ajatuksilleni ammatillisesti, luottamusta ja uskoa omaan osaamiseeni. Lisäksi olen saanut hyvää palautetta työpaikallani ja esimiehen tuki onkin ollut iso voimavara ja plussa.

Kertaakaan en ole kyseenalaistanut opiskelemaan lähtemistä. Toisaalta olen ollut yllättynyt onnistumisestani. Olen järjestellyt aikataulut ja tavoitteet pienin askelin.

Aloin rauhassa suunnitella tulevaa opinnäytetyötäni jo heti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Aihe nousi aidosti työni kautta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana. Haluan kehittää nuorille suunnatun matalan kynnyksen palveluohjausmallin Varkauteen. Töissä suunnitelmani otettiin vastaan erinomaisesti.

Keväällä tarjoutui mahdollisuus, kun STM:lle tuli hakuun hankerahaa nuorten psykososiaalisten palvelujen kehittämiseksi. Tämän opinnäytetyöni pohjalta sitten hakemus laitettiin ja rahoitus saatiin. Hanke alkaa nyt elokuussa 2018. Vain vuosi opintojeni aloittamisesta.

 

Elina Koivistoinen, Varkaus

Kirjoita kommentti

*