Olen nimeltäni Samuel Marie-Louise. Muutin vuonna 1986 Martiniquelta, Karibian mereltä, Ranskaan. Martinique on Ranskan merentakainen lääni. Äidinkieleni on ranska ja isänkieleni kreolia. Kotipaikka on nyt Mikkeli – ollut jo vuodesta 1995. Olen elänyt Suomessa suurimman osan elämästäni. Aloitin syksyllä 2020 Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen, YAMK-tradenomi-koulutuksen polkuopiskelijana ja elokuussa 2022 siirryin tutkinto-opiskelijaksi. Valmistuin keväällä 2023.

 

lvi-tekniikasta it-alalle

Ensimmäisen kolmevuotisen koulutukseni, joka oli LVI-tekniikkaa, suoritin ammattikoulussa Martiniquella. Koulutus oli mielenkiintoinen, mutta valinta perustui siihen, että se oli nopein tapa päästä työelämään ja työnäkymät olivat hyvät. LVI-alan työ ei kuitenkaan kovin kauan kiinnostanut, joten siirryin Ranskaan puolustusvoimiin ja työn ohella aloitin vuonna 1988 etäopiskelun mikrotietokoneiden ohjelmointiin liittyen. Myöhemmin opiskelin myös muuta ICT-tekniikkaa. Työskentelin Suomessa 1995–2007 enimmäkseen mikrotukihenkilönä ja vuodesta 2007 alkaen olen toiminut it-asiantuntijana. Olen työskennellyt samassa yrityksessä vuodesta 2001. Koulutusmahdollisuudet avautuivat hallinnollisesti, mikä mahdollisti lisäkoulutusta: suoritin vuonna 2015–2016 tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisamattitutkinnon ja heti sen jälkeen vuonna 2017–2019 suoritin tradenomin (AMK) tietojenkäsittelyn tutkinnon Xamkissa. Koulutus oli kokonaan verkossa.

 

YAMK-polkuopiskelijaksi pääsee ilman alan työkokemusta

AMK-tutkinnon jälkeen minulla heräsi halu hakea maisteri- tai YAMK-jatko-opintoihin, koska AMK-koulutus oli mennyt hyvin. Selailin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjottimia löytääkseni mielenkiintoisen ja itselleni sopivan koulutuksen. Kiinnostuksena oli tekoäly ja kyberturvallisuus, jotka kummatkin olisivat laajentaneet it-osaamistani. Toisaalta ajattelin, että johtaminen voisi tulla tärkeäksi taidoksi tulevaisuudessa. Lopullinen valintani oli kuitenkin Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -YAMK-tutkinto, koska Xamk järjesti kyseistä koulutusta Mikkelissä. Vaikka monimuotoiset opinnot pääsääntöisesti järjestetään verkossa, järjestämispaikka painoi vahvasti valinnassani. Polku- ja tutkinto-opiskelun ero ei mielestäni ole suuri opiskelemisen näkökulmasta.

 

Polku- ja tutkinto-opiskelun ero ei mielestäni ole suuri opiskelemisen näkökulmasta.

 

YAMK-tutkintoon liittyen polkuopinnot mahdollistavat jatko-opiskelun odottamatta vaadittua kahden vuoden työkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen. Polkuopiskelija suorittaa ensimmäisen vuoden aikana pääosin ydinopinnot ja sen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi edellyttäen, että vaaditut opintopisteet ovat täyttyneet. Molemmissa tapauksissa opiskelijoilta edellytetään sitoutumista ja aikataulussa pysymistä. Ero on kuitenkin siinä, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on maksullista. Tavoitteeni oli siirtyä vuoden jälkeen tutkinto-opiskelijaksi, joten paneuduin sekä pakollisten opintojaksojen suorittamiseen että opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen.

 

Olen eniten yllättynyt, että opiskeleminen on haasteellista. YAMK-opinnoissa sekä lukeminen että kirjoittaminen lisääntyvät ja työmäärä on suuri. Tehtäville on usein lyhyt palautusaika ja lisäksi suoritetaan yleensä useita opintojaksoja samalla lukukaudella. Opiskelijan on osattava järjestää työpäivänsä ja suunnitella tarkasti työtänsä. Haaste on myös siinä, että on muita harrastuksia ja velvoitteita. Opiskelu ei ole ainoa elämän sisältö, mutta silti on tärkeää varata aikaa opiskeluun. On mielestäni myös vaativampaa aloittaa opiskelu aikuisena kuin nuorena. Toisaalta etuna ja apuna on elämän- ja työelämän kokemukset: monet aiheet avautuvat ehkä helpommin ja yleensä pääsee nopeammin asian ytimeen.

 

xamk tarjoaa henkilökohtaista tukea ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet

Suomen koulujärjestelmä on erinomainen myös maahanmuuttajille ja se on ollut positiivinen yllätys. Opiskelu on halpaa tai jopa ilmaista, ja opiskelijoille järjestetään monenlaista tukea ja palvelua. Terveydenhuolto on korkeatasoista ja asunnon löytäminen toiselta paikkakunnalta on mielestäni suhteellisen helppoa esimerkiksi syntymämaahani nähden. Uskoisin, että oma käyttäytyminen, motivaatio ja sitoutuminen ovat olennaisia asioita, jotka osoittavat valmiudet opiskeluun. Opiskellessa suomea toisena kielenä, joudutaan tekemään enemmän työtä kuin monet äidinkieleltään suomalaiset opiskelijat.

Opiskelussa inspiroi tarjottavat opiskelumuodot. Ammattikorkeakoulu tarjoaa konkreettista tekemistä, sillä oppiminen tapahtuu käsi kädessä työelämän kanssa. Lisäksi on mahdollista suorittaa samantasoisia opintojaksoja muiden korkeakoulujen tarjottimilta ja valita sopivia kursseja koulutuksen ydinosaamisen lisäksi. Opiskeleminen on ihanaa, jos se aloitetaan sopivalla lähestymistavalla. On hienoa oppia uutta.

Mielenkiintoisinta opiskelussa on elinikäinen oppiminen, joka tarkoittaa vireessä pysymistä koko työuran ajan. Opiskelu edesauttaa elinikäistä kasvua. Koska työympäristö muuttuu nopeasti, on opiskeltava jatkuvasti uusia menetelmiä ja metodeja. Esimerkiksi it-alan muutokset ovat erittäin nopeita ja uusia tuotteita julkaistaan tiheästi. Asiantuntijana pysyminen ja osaamisen kasvattaminen vaativat jatkuvaa oppimista. Muuttuvassa työympäristössä ilmenee pakostakin myös uudenlaisia ongelmia. Tällöin tarvitaan uutta osaamista – tietoa ja taitoa – ongelmien ratkeamiseksi.

 

Mielenkiintoisinta opiskelussa on elinikäinen oppiminen, joka tarkoittaa vireessä pysymistä koko työuran ajan.

 

Parasta Xamkissa oli henkilökunnalta saatu apu ja neuvot esimerkiksi lukukausimaksuihin tai muihin polkuopintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opettajat olivat lisäksi mukavia ja aina vastasivat nopeasti kaikkiin kysymyksiini. Ei ollut sellaista tunnetta, että olisin jäänyt yksin tehtävien kanssa! Lisäksi erilaiset käyttö- ja oppimisympäristöt toimivat sujuvasti. Xamkin koulujärjestelmän hienous on tehovalmennuspalvelu, joka auttaa suomea toisena kielenä opiskelevaa tuottamaan kelvollisia tekstejä arvioitavaksi. Lukihäiriöstä kärsivänä, tämä palvelu on ollut korvaamaton sekä AMK- että YAMK-opiskeluissa. Opinnäytetyöt onnistuvat, vaikka kielitaito on rajallinen.

 

kyberturvallisuus ja Monitaitoisuus on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa

Alallani on hyvät työnäkymät, sillä ajattelisin tietotekniikan nopean kehittymisen tuovan useita palveluja elämämme keskiöön. Yli 30 vuotta it-alalla toimineena olen nähnyt monia muutoksia laitteistojen sekä tietoverkon puolella. Muutosten ja kehitysten myötä voidaan ajatella työtä riittävän monille: it-alalla tarvitaan jatkuvasti laitteiston ja käyttöjärjestelmien ylläpitäjiä, mutta myös ohjelmistokehittäjiä. Lisäksi tietoturvauhkien lisääntyessä alalla tarvitaan kyberturvallisuutta osaavaa henkilökuntaa. Kuitenkin muutokset tarkoittavat myös sitä, että vaadittava tietotekniikan osaaminen kasvaa koko ajan – näin on kaikissa ammattikunnassa, it-ala ei ole siinä poikkeus. Tämä tarkoittaa myös, että opiskelijoiden on syvennettävä osaamistaan ja oppilaitosten tarjottava ajan tasalla olevia opintoja.

 

Muuttuvassa yhteiskunnassa ja työympäristössä vaaditaan työntekijöiltä joustavuutta.

 

Mielestäni nykypäivänä on oleellista olla monitaitoinen: ammatteja voi siis olla monta ja osaaminen monialaista. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja työympäristössä vaaditaan työntekijöiltä mielestäni joustavuutta. Monitaitoista henkilöä arvostetaan suuresti työpaikalla. Voisin mahdollisesti lähteä opiskelemaan kyberturvallisuutta – jos vain voimaa riittäisi! Kaikissa ammateissa on jotakin hyvää ja sitten jotakin vaikeampaa: luulen, että olen jo löytänyt unelma-ammattini, eli pysyisin tietotekniikan parissa. En kuitenkaan poissulje muita mahdollisuuksia ja yritän pysyä avoimin mielin tulevaisuuden suhteen.

 

Ilmoittautuminen Xamk Pulsen AMK- ja YAMK-polkuopintoihin on kaksi kertaa vuodessa: elokuussa ja joulukuussa.

Katso Xamk Pulsen avoimen AMK:n koko tarjonta Koulutuskalenteristamme