Hyvinvointiala tulee varmasti vain kasvamaan tulevaisuudessa. Ihmisten hyvinvointi määrittää pitkälti jaksamista työelämässä ja arjen haasteissa.

Olen Jarkko Pitkänen Mikkelistä ja opiskelen hyvinvointiliiketoiminnan johtamista. Opinnot Xamkissa aloitin syksyllä 2021. Sain vinkin englanninkielisen hyvinvointiliiketoiminnan (Wellbeing Management) johtamisen opinnoista lähipiiristäni. Sama koulutus on myös suomenkielellä ja nimeltään hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen. Perehdyttyäni koulutukseen ja sen sisältöön, totesin sen erittäin kiinnostavaksi ja merkittäväksi tulevaisuuden alaksi. Aiemman työkokemukseni perusteella uskon opintojen antavan minulle uusia taitoja ja hyödyllistä osaamista. Myös Mikkelissä sijaitsevan Active Life Labin keskeinen rooli opinnoissa oli minulle merkittävä vetovoimatekijä.

Verkko-opinnot mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa

Uutena kokemuksena itselleni tuli mahdollisuus laajoihin verkko-opintoihin, ja ainakin itselleni se sopii hyvin. Verkko-opiskelu myös mahdollistaa hyvin opiskelun työn ohessa. Näen tämänkaltaisen opiskelun valmentavan hyvin kohti tämän päivän työelämän olosuhteita ja vaatimuksia. Olen kokenut kurssien sisällöt ja opiskelun verkkoympäristössä hyvin kiinnostavaksi. Ja tietenkin tutustuminen uusiin ihmisiin on aina kiinnostavaa.

Alan työnäkymät

Hyvinvointiala tulee varmasti vain kasvamaan tulevaisuudessa. Ihmisten hyvinvointi määrittää pitkälti jaksamista työelämässä ja arjen haasteissa. Aki Hintsaa siteeraten – ”Menestys on hyvinvoinnin sivutuote”.

Aki Hintsaa siteeraten – ”Menestys on hyvinvoinnin sivutuote”.

 

Hyvinvointialan johtamisen koulutus ja aiemmin hankittu työkokemus antaa valmiudet työskennellä laaja-alaisesti hyvinvointiliiketoiminnan alalla. Haluan työskennelle itselleni merkityksellisessä työssä ja työtehtävissä, joten arvioin vielä eri urapolkuja opintojen aikana. Pidän hakeutumista jatko-opintoihin myös todennäköisenä.

Suosittelen tätä koulutusta kaikille hyvinvoinnista ja liiketoiminnasta kiinnostuneille. Oman kokemuspohjan ja tähänastisten opintojen perusteella koen koulutuksen antavat hyvät valmiudet hyvinvointiliiketoiminnan alalle.