Sini-Säde Strömsholm opiskelee merikapteeniksi merenkulun opiskelualalla. Pohjakoulutuksena hänellä on lukio ja työtaustana on ravintola-ala, jolla hän on työskenteli aiemmin kolme vuotta.

Miten kiinnostuit alasta?

-Halusin tehdä jotain erilaista, lisäksi työajat kiinnostivat minua. Työssä ollaan noin kolme viikkoa merillä ja kolme viikkoa kotona. Vapaat ovat sitä, että ollaan oikeasti pitkään vapailla. Minulla ja suurimmalla osalla luokkalaisistani oli aloittaessa hyvin vähän tai ei ollenkaan kokemusta merillä olosta.

Kun aloitin opiskelut, samalla luokalla oli neljä tyttöä, enkä koe että sukupuolella olisi vaikutusta opiskeluun tai siinä pärjäämiseen. Fyysisiä asioita opiskelun aikana on tullut kuitenkin eteen. Esimerkiksi ensimmäisenä vuotena meillä oli hätätilanneharjoittelua, jolloin uimme ja harjoittelimme merellä pelastautumista Etelä-Kymenlaakson ammattikoulun tiloissa. Hyvä peruskunto auttaa, muttei ole kuitenkaan edellytys pärjäämiseen opiskeluissa.

Millaisia opintoja merikapteeni-puolella opiskellaan?

-Ensimmäisenä opintovuotena opiskellaan merenkulun perusteita. Toisena vuotena opiskeluun sisältyy enemmän muun muassa navigointia, päällystötehtäviä, merenkulun lainsäädäntöä sekä hätätilanteiden harjoittelua ensiavusta laivan jättöön. Ensimmäisenä vuotena oltiin myös koululaiva Katarinassa harjoittelemassa ohjaamista ja perustyöskentelyä laivalla. Lisäksi harjoiteltiin Etelä-Kymen ammattiopistossa merenkulunsimulaattoreissa laivan ohjailua.

Millaisia työharjoittelupaikkoja sinulla on ollut?

– Koulutukseen kuuluu 360 päivää ohjattua harjoittelua suomalaisilla kauppa-aluksilla eripituisissa jaksoissa. Näistä 40 päivää harjoittelua on ollut koululaiva Katarinalla. Katarinalla oltiin aamukahdeksasta iltapäiväneljään, joten olimme aina yötä kotona. Lisäksi olen ollut rahtialuksella Finnlinesilla, joka reissaisi Espanjaan, Saksaan, Englantiin ja Venäjälle. Olin neljä kuukautta putkeen työharjoittelussa, kävin vain pari kertaa kotona Kotkassa reissun aikana. Olin myös tammi-helmikuussa samalla laivalla harjoittelussa, tällöin kuitenkin vain kuusi viikkoa.

Jatkossa olisi vielä mukavaa nähdä matkustajalaivoja. Myös erikoisaluksilla kuten jäänmurtajilla ja hinaajilla olisi kiva olla harjoittelussa.

Millaiset tulevaisuuden suunnitelmat sinulla on?

-Haluaisin vain työllistyä laivalle. Merenkulun alalta on mahdollista valmistua myös maihin, esimerkiksi satamaan töihin. Satama onkin iso työllistäjä. Usein vaaditaan useiden vuosien työkokemus aluksilla päästäkseen laivan kapteeniksi, vaikka koulutuksen myötä lupakirjat saadaan paljon aikaisemmin. Päällystötason työtehtävät työllistävät, ja työnimikkeitä ovat esimerkiksi yliperämies ja vahtiperämies.

Kenelle suosittelisit alaa?

-Suosittelen alaa sellaiselle henkilölle, joka haluaa matkustella sekä tehdä jotain erilaista ja mielenkiintoista. Lisäksi sellaiselle henkilölle, joka suostuu olemaan poissa kotoa pitkän aikaa. Ottaen huomioon, että töissä saattaa joutua viettämään monet juhlapyhät ja ettei kotiin pääsekään noin vain. Alalle on jonkin verran terveysvaatimuksia, kuten näön ja kuulon suhteen. Lisäksi polvien ja selän pitää toimia. Alalle on myös psykologisia testejä. Alalle pyrkivää helpottaa, jos kunto on hyvä, mutta peruskunnolla pärjää kuitenkin hyvin.

Mikä opiskelussa on ollut parasta ja haasteellisinta?

-Omaan alaan keskittyvät erikoisopinnot ja käytännössä tehtävät harjoitukset ovat olleet parhaita asioita. Koulu kestää neljä ja puoli vuotta, joista yksi vuosi vietetään laivalla. Kiva kun työskennellään opiskeluaikana siellä missä tullaan työskentelemään myös jatkossa työelämässä.

-Fysiikka ja kemia ovat olleet minulle haasteellisia. Ne sujuvat kyllä hyvin, kun opiskeluun motivoituu ja käy asioita kotona läpi. Opiskelun haasteellisuus riippuu siitä, mitä on aiemmin opiskellut.  Mikään ei ole kuitenkaan ollut ylitsepääsemättömän vaikeaa.