YAMK-tutkinto päivittää tietysti muodollisen pätevyyden uudelle tasolle, mutta ennen kaikkea se kehittää kokonaisvaltaista hallinnollista osaamista.

Olen valmistunut merikapteeniksi (AMK) ja toiminut kansainvälisen liikenteen aluksilla kansipäällystössä yli 10 vuoden aikana. Siirryin muutama vuosi sitten laivoilta merenkulun opettajaksi, jossa opetan ammatillisia STCW aineita.

Hain opiskelemaan Xamkin merenkulun johtamisen YAMK-tutkintoa, koska koulutus oli lähimpänä oman alani vaatimuksia. Lisäksi merikaupunki Kotka on opiskelupaikkakuntana mitä mainioin.

Useat merenkulkuun liittyvät tehtävät, esimerkiksi viranomaispuolella edellyttävät korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto on pätevyysvaatimuksena useissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä, näin oli myös itselläni. YAMK-tutkinto auttaa myös avaamaan ovia erilaisiin työmahdollisuuksiin paitsi merenkulusta myös sen läheltä olevilta aloilta.

Tutkinnon suoritettuani työsuhteeni vakinaistettiin.

Koulutus auttoi hahmottamaan laajemman kokonaisuuden merenkulun alasta. Koulutus tarjosi myös eväitä johtamisen eri näkökulmiin. Tutkinnon suoritettuani työsuhteeni vakinaistettiin.

Oma osaamiseni kehittyi hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asioissa. Opin esimerkiksi lukemaan tilinpäätöstietoja, johtamaan osaamista ja innovoimaan. Nämä ovat tärkeitä taitoja nykyajan muuttuvassa maailmassa.

Opintojen aikana tulivat tutuksi oman opiskeluryhmän lisäksi myös muiden alojen YAMK-koulutusten opiskelijat. Erityisen kehittävää ja hyödyllistä olivat alojen väliset tehtävät ja yhteiset opinnot. Esimerkiksi johtamisen haasteet ovat hyvin erilaisia hoitoalalla kuin vaikkapa merenkulussa. Nämä erilaiset haasteet kehittävät ongelmanratkaisukykyä monipuolisesti.

Tarjolla oli myös englanninkielisiä opintoja, sillä englanti on merenkulun, mutta myös enenevissä määrin kansainvälisen kaupan kieli, joten käsitteet ja termit tulee tuntea ja opinnoissa

YAMK-koulutus kehittää kokonaisvaltaista hallinnollista osaamista

YAMK-tutkinto päivittää tietysti muodollisen pätevyyden uudelle tasolle, mutta ennen kaikkea se kehittää kokonaisvaltaista hallinnollista osaamista. Minulle elämänikäinen oppiminen on tärkeää ja YAMK-tutkinnon suorittaminen oli oikea ratkaisu elämäntilanteessani.

Opinnot oli järjestetty mielekkäästi työelämän ja arjen yhdistämisen näkökulmasta. Lähiopetuspäiviä oli kerran noin kuukauden välein, mikä on mahdollista sovittaa haastavampaankin kalenteriin. Monia tehtäviä oli mahdollista tehdä omaan tahtiin verkkoalustalla sekä yksin että ryhmän kanssa.

Merenkulun johtamisen YAMK-koulutus on hyvä lisä kaikille merenkulun ammattilaisille, jotka tähtäävät haastaviin tehtäviin muuallakin kuin vain laivassa!

Antti Lanki, merenkulun johtaminen (YAMK)

Kirjoita kommentti

*