Työelämä tarvitsee osaavia, aktiivisia, motivoituneita ja määrätietoisia metsäalan ammattilaisia.

Metsäasiantuntijan tehtävä on monipuolinen ja toimenkuvaan sisältyy paljon erilaisia tehtäviä puukaupan- ja palvelumyynnin parissa. Asioita on saatava tapahtumaan ja hommat on saatava etenemään välillä haastavissakin aikatauluissa. Toimintaotteen töissä tulee olla myös kehityshakuinen ja vahvasti myynnillinen. Erilaisten ihmisten kanssa on tultava toimeen.

Xamkin koulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksiin

Kokemukseni perusteella voin todeta, että Xamkin käytännönläheinen koulutus vastaa hyvin metsäalan vaatimuksiin. Jokaisen on toki kannettava oma vastuu oppimisestaan jo koulussa. Opintojen aikana sai hyvät perusvalmiudet ja kokonaiskuvan työelämän vaatimuksista.

Xamkista on tullut Metsä Groupin palvelukseen minun lisäkseni muitakin metsätalousinsinöörejä. Kurssikavereitakin on samassa talossa ja harjoittelijoitakin on näkynyt Xamkista hyvin talon palveluksessa.

Koulutusta myös työelämässä

Metsäinsinöörikoulutuksesta saa hyvin perusvalmiudet alalla työskentelyyn, mutta kyllä se on niin että työ opettaa. Koulutuksessa opittua on pystyttävä soveltamaan vakuuttavasti nopeissa asiakastilanteissa. Osaamisen ja valmiuksien pitää kuitenkin olla opintojen jälkeen sillä tasolla, että pystyy hyppäämään ”liikkuvaan junaan”.

Omaa toimintaa on myös hyvä oppia tarkastelemaan analyyttisesti, jotta pystyy kehittämään itseään. Tähän kannustetaan aktiivisesti myös Metsä Groupissa ja koulutusta on tarjolla hyvin myös työelämässä. Työkavereilta löytyy vahva tuki ja talossa on paljon erityisosaamista johon voi tarvittaessa turvautua. Metsä Groupin selkeät toimintaohjeet ja prosessit sekä vahva perehdytysohjelma auttaa alkutaipaleella.

Töitä löytyy nyt ja tulevaisuudessa

Mielestäni metsätalousinsinöörien työllistymisnäkymät ovat hyvät ja aikaansaavia osaajia tarvitaan. Myynnin- ja markkinoinnin toimintamallien sisäistäminen ja kokemus niistä antaa paljon vaihtoehtoja ja hyvät eväät pärjätä. Töitä on varmasti halukkaille osaajille alalla nyt ja tulevaisuudessa.

Fyysistä kuntoakin tarvitaan

Metsäalalta löytyy paljon erilaisia rooleja ja työtehtäviä. Mahdollisuus on edetä ja siirtyä eri tehtäviin kun kokemusta kertyy. Työelämässä on kovat vaatimukset ja monessa roolissa kannetaan tulosvastuuta tekemisistään. On tärkeä pystyä toimimaan suunnitelmallisesti tavoitteiden mukaan myös paineen alla.

Sähköisen puukaupan yleistyessä on hyvä omata myös tietoteknisiä valmiuksia, hyvää fyysistä kuntoa unohtamatta. Jalan on noustava leimikolla niin kesällä kun talvellakin.

 

Janne Mustikkamaa
Metsä Group, metsäasiantuntija
Puukauppa- ja metsäpalvelut