”Suurin hyöty on varmasti ollut siinä, että ymmärtää mihin kaikkeen digitaalisuus vaikuttaa ja miksi. Oli myös tärkeää, että iso osa opintoja on ollut mahdollista suorittaa verkko-opintoina.”

Koulutukseltani olen markkinointimerkonomi ja taloushallinnon tradenomi. Työskentelen pankissa asiakasvastuullisena yritysten pankkineuvojana ja tänä vuonna olen työskennellyt pankissa 10 vuotta. Aikaisempi pitkä työkokemus on suunnittelutoimistosta.

Miksi tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin koulutus kiinnosti?

Etsin koulutusta, josta olisi eniten hyötyä sekä nykyisessä työssäni että mahdollisesti myös tulevaisuudessa, jos työtehtävien tai alan vaihto tulee ajankohtaiseksi. Koulutus liittyy vahvasti myös rahoitusalalla käynnissä oleviin toimintatapojen muutoksiin

Oli myös tärkeää, että iso osa opintoja on ollut mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Vapaavalintaiset opinnot on myös mahdollista valita oman mielenkiinnon mukaan niin, että niistä on itselle mahdollisimman paljon hyötyä.

Uutta perspektiiviä ja sisältöä omaan työhöni

Aina kun vaan on ollut mahdollista, olen pyrkinyt linkittämään opintojaksojen tehtävät omaan työhöni tai työpaikkaani. Suurin hyöty on varmasti ollut siinä, että ymmärtää mihin kaikkeen digitaalisuus vaikuttaa ja miksi. Usein ajankohtaisia aiheita on käsitelty samaan aikaan sekä opintojaksoilla että työpaikalla.

Verkostoituminen opiskelukavereiden kanssa on antoisaa. Lähipäivillä ja ryhmätehtävien yhteydessä on ollut mielenkiintoista tutustua eri alojen osaajiin.

YAMK-tutkinto antaa myös uusia mahdollisuuksia ammatillisesti sekä samalla oma osaaminen laajentuu ja syventyy.  Uskon, että valmistumisen myötä myös mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä on suurempi. Usein mielenkiintoisissa, avoimissa tehtävissä on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

Arjen ja opiskelun yhdistyminen onnistui hyvin

Perheen lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa, niin ajan ottaminen opiskeluun on ollut melko helppoa. Toisen opiskeluvuoden keväällä tein myös lyhennettyä työviikkoa, joka mahdollisti opiskeluun panostamisen myös työviikkojen aikana.

Terveisiä YAMK-opintoja suunnitteleville

Hae rohkeasti mukaan koulutukseen, ei varmasti kaduta! Kaiken kaikkiaan opiskelu on ollut aikaa vievää, mutta antoisaa.

Maija Alenius, opiskelija

Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi