Jokainen ihminen, joka on käynyt edes hetken vierailemassa työelämässä, tietää, kuinka tärkeää työhyvinvointi on työssäjaksamiselle. Hoitoalan työntekijät ovat jatkuvassa ristitulessa työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta: kiire, ristiriitaiset asiakastapaamiset, työnantajan paine ja työkavereiden arvostus rasittavat jaksamista ja työn mielekkyyttä. Mitä korkeammalle kouluttautuu, sitä kovemmaksi ympäristön ja yhteiskunnan asettamat paineet kasvavat.

Työnhyvinvointi on yksi tärkeimmistä työnteon kulmakivistä.

 

Työnhyvinvointi on yksi tärkeimmistä työnteon kulmakivistä. Työhyvinvointiin liittyvät työpaikan tunnelma, työn mielekkyys, palkitsevuus ja saatu arvostus. Jokainen myös toivoo, että olisi kiireetöntä aikaa tehdä oma työnsä. Myös työkavereiden arvostus on tärkeää: hoidanko heidän mielestään työni hyvin ja olen luotettava, kohtelenko heitä hyvin, muistinhan tsempata heitä? Muistinhan hymyillä tänään riittävästi, vaikka kylkiluideni välissä tuntui vieläkin viimeisimmän asiakkaani nyrkinisku?

Hankalissa olosuhteissa tapahtuvaa työtä tai karua työtä kestetään, kunhan työporukka on mukava ja toisiaan tsemppaava. Ilmapiiriin vaikuttavat monet asiat: henkilökemiat, taukoajat ja tarvittavat työvälineet. Myös työyhteisön avoimuus ja keskinäinen vuorovaikutus ratkaisevat paljon. Useissa hoitoalan työpaikoissa työ on itsenäistä, eikä työkavereiden kanssa taukoja juurikaan voida viettää. Ajattele sitä hetkeä, kun pääset kollegan kanssa edes kerran viikossa tauolle purkamaan kuulumiset, niin se auttaa taas jaksamaan seuraavaan viikkoon.

 

Työhyvinvointia edistetään työpaikallani tiimipalavereilla, erilaisilla etuuksilla sekä 1 – 2 kertaa vuodessa järjestettävillä työhyvinvointi-illoilla. Itse myös koen, että työhyvinvointiin kuuluu hyvä esimiessuhde. Esimiehen tulee antaa työntekijälle tukea, osaamiseen verrattavissa olevaa vastuuta ja olla helposti lähestyttävä. Esimiehen tulee myös omalta osaltaan arvioida henkilöstönsä jaksamista ja kuormittumista. Myös varhainen puuttuminen esimerkiksi motivaation puutteeseen ennaltaehkäisee koko työyhteisön syöksykierrettä työssäjaksamisessa: kun yksi työyhteisön kulmakivistä murenee, ei ole toisten tehtävä kannatella vaan rakentaa uudelleen. Tämä ”uudelleenrakennus” vaatii usein myös työterveyden kontaktin.

 

Kuinka jokainen voisi omalta osaltaan edistää työhyvinvointia ja työssäjaksamista?

  1. Toivota hyvää huomenta, kun menet töihin.
  2. Rakasta työtäsi ja tee sitä suurella sydämellä.
  3. Kiitä ja anna hyvää palautetta. Ole ystävällinen. Jos on tarvetta antaa negatiivista palautetta, älä heitä ”rättiä” naamalle, vaan anna palaute rakentavasti kehitysehdotusten kanssa ja lisää loppuun pieni positiivinen asia, jossa henkilö on onnistunut.
  4. Älä ota suurta painolastia työkaveristasi: jos tulee pulmatilanne, jossa et voi auttaa, ohjaa työkaveria eteenpäin.
  5. Siisti jälkesi. Älä sulje silmiäsi, jos kollegalla on ollut kiire, vaan siivoa myös hänen jälkensä.
  6. Auta työkavereitasi aina, kun pystyt.
  7. Naura ja kerro hyviä juttuja.
  8. Tutustu työyhteisösi jäseniin ja verkostoidu heidän kanssaan.
  9. Muista kuitenkin, että kaikkien kanssa ei tarvitse ystävystyä; riittää kun tulee toimeen.
  10. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta voi muuttua paremmaksi.

Hymyile, niin maailma hymyilee kanssasi.

 

 

Aurinkoisia päiviä sinulle toivottelee

Annika Patja
sairaanhoitaja
kliininen hoitotyön asiantuntija (YAMK)
Mikkeli

Kirjoita kommentti

*