Esittelyssä CASEMET OY

Haastattelussa toimitusjohtaja Jukka Kokkonen ja markkinointi- ja viestintävastaava Anna Luntinen.

Yritysyhteistyö on Xamkille tärkeä arvo. Keskeisenä tavoitteena on tarjota organisaatioille tutkittua tietoa ja tuoretta näkökulmaa ja mahdollistaa opiskelijoille työelämälähtöinen oppiminen. Palvelut tarjotaan joko pienempinä ja joustavampina palvelu- tai opinnäytetyökokonaisuuksina tai suurempina tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeina.

Yksi Xamkin yritysyhteistyökumppaneista on teräskoteloinnin ja ohutlevytekniikan ammattilainen, Casemet Oy. Kyseessä on suomalainen perheyhtiö, jonka päätuotteena toimivat teräskoteloratkaisut. Lisäksi tarjontaan kuuluu sähkömekaanisten rakenteiden ja ohutlevyrakenteiden sopimusvalmistus. Moderneihin uudistuksiin ja kasvuun tähtäävä yritys tarjoaa paljon mahdollisuuksia opiskelijoille ja alumneille.

Casemetissa työskentelee suuri joukko eri alojen osaajia. Kuvassa vas. edessä toimitusjohtaja Kokkonen.

Taustaa

Casemet Oy:n juuret pohjaavat vahvasti yhteen Xamkin kampuskaupungeista, nimittäin Mikkeliin. Vuonna 2016 syntynyt yritys perustettiin jatkamaan yli 40 vuotta toimineen ohutlevytehtaan liiketoimintaa Mikkelissä. Saman omistajuuden alla toiminut Mikemet Oy sulautettiin vuonna 2017 Casemet Oy:hyn. Vuonna 2018 Casemet Oy osti Larmek Oy:n liiketoiminnan.

Vuonna 2020 toimintaa haluttiin keskittää siirtämällä Riihimäen operaatiot Pärnuun. Tämä mahdollisti asiakkaiden palvelemisen entistä tehokkaammin entistä laajemmalla konekannalla.

Mikkeli toimii edelleen yrityksen päätoimipisteenä.

”Mikkelissä tämä tehdas on perustettu alun perin 1974. Tehtaan henkilökunnalta löytyy paljon osaamista ja hiljaista tietoa, joka on siirtynyt henkilöiltä toisille”, Kokkonen kertoo.

 

Yrityksen arvot

”Lupaukset pidetään!”, on lausahdus, jonka toimitusjohtaja nimeää yrityksen motoksi. Arvomaailmassa tärkeitä ovat lupausten pitäminen niin kumppanuudessa, laadussa kuin kasvussakin. Kumppanuudessa tärkeää on sidosryhmien välinen luottamus ja kunnioitus. Laatuun liittyy vahva osaaminen, jatkuva tuotekehitys ja ekologisuus. Kasvun tukipilareina toimivat modernit toimintamallit, motivoitunut henkilöstö ja vastuulliset yhteistyökumppanit.

”Lupaukset pidetään!”, on lausahdus, jonka toimitusjohtaja nimeää yrityksen motoksi.

 

Henkilöstö

Casemet Oy:n riveissä toimii osaajia monelta eri toimialalta. Tehtaalla henkilöstöä tarvitaan toimimaan niin tuotannossa kuin hallinnossakin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi laatupäällikkö, koneenhoitaja, ostopäällikkö, hitsaaja tai toimisto- ja asiakaspalveluassistentti. Pärnun tehtaalla työntekijöitä on yhteensä 40, Mikkelissä puolestaan 150.

Henkilöstön ikärakenne on toimitusjohtaja Kokkosen mukaan todella monipuolinen. Uudelle osaamiselle on jatkuva tarve.

Uudelle osaamiselle on jatkuva tarve.

 

Opiskelija yrityksessä

Casemetissa suhtaudutaan positiivisesti oppilaitosyhteistyöhön. Tarjolla on muun muassa erilaisia harjoittelu- ja lopputyömahdollisuuksia. Opiskelija voi lähestyä yritystä matalalla kynnyksellä avoimen hakemuksen kautta, joka löytyy yrityksen verkkosivuilta ( Opiskelijalle – Casemet Oy). Myös kesätyöt ovat oiva mahdollisuus kartuttaa osaamista.

Casemetin viestinnän ja markkinoinnin parissa toimiva Anna Luntinen tietää kokemuksesta, miten kunniakkaasti hoidettu työharjoittelu voi avata ovia myös erilaisille työsuhteille. Luntinen on valmistunut Xamkista vuonna 2020 YAMK tradenomiksi yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutuksesta.

Alumnit yrityksessä

Korkeakoulututkinto on edellytys useimpiin Casemet Oy:n tarjoamiin tehtäviin. Toimitusjohtaja Kokkonen kertookin, että tutkinnolla on todellakin merkitystä. ”Paljon on kiinni toki siitä, miten osaa hyödyntää koulutuksesta saatuja oppeja omassa työssään”, toimitusjohtaja jatkaa.

Myös henkilöstön etenemismahdollisuudet ovat hyvät. ”Kun motivaatio ja tahto ovat kohdallaan, nämä usein kohtaavat myös työssä ja sen vastuualueissa etenemisen suhteen”, Kokkonen kiteyttää.

Myös jo valmistunut osaaja voi lähestyä yritystä avoimen hakemuksen kautta (Jätä työpaikkahakemus ja CV – Casemet Oy.)

Lisätietoja yrityksestä:

Casemet Oy verkkosivut Teräskoteloinnin ja ohutlevytekniikan ammattilainen – Casemet Oy

LInkedin Casemet Oy: Overview | LinkedIn

Lisätietoja Xamkin yritysyhteistyöasioista:

Heta Vilén, yritysyhteistyökoordinaattori

heta.vilen.xamk.fi