Ajatus jatko-opiskelusta syntyi onnistuneen ja mielenkiintoisen työprojektin aikana. Halusin oppia uutta ja saada tietopohjaa projektityöhön sekä kehittämiseen. Huomasin, että minulla on valmiuksia kehittää itseäni ja tavoitella uusia työtehtäviä urallani.

Sairaanhoitajan (AMK) pohjakoulutuksella olin päätynyt potilastyön lisäksi mukaan ensin oman yksikön sisäisiin kehityshakkeisiin ja lopulta koko sairaalaa koskeviin projekteihin. Käytännön kokemuksen tueksi koin jatkokoulutuksen olevan ajankohtainen minulle.

Löysin mielenkiintoisen YAMK-koulutuksen, dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen, jota tarjottiin Xamkin Mikkelin kampuksella. Hain koulutukseen ja sain opiskelupaikan.

Perheessämme elettiin samaan aikaan uudenlaisia hetkiä kaksilapsisena perheenä. Lapsista nuorin oli vasta muutaman kuukauden ikäinen. Ensimmäinen ajatus opiskelupaikasta oli, että tietenkin lykkään opiskelun aloitusta. Ajattelin, että ei pienen lapsen kanssa opiskelu onnistu, olisin liian väsynyt ja ajatukset eivät pysyisi kasassa. Päädyin kuitenkin aloittamaan opinnot ajallaan ja ennakkoluulot rapisivat nopeasti.

Opiskella voi mainiosti toisella jalalla vaunuja hytkyttäen.

YAMK-opinnot tarjosivat aivoille tarvittua haastetta ja kaivattua vastapainoa lapsiperhearkeen. Koin lähiopetuspäivien keskustelut mielenkiintoisina ja opettavaisena. Ryhmämme opiskelijat edustivat monia eri ammattiryhmiä, mikä kannusti tarkastelemaan asioita oman erikoisosaamisen ulkopuolelta.

Opintotarjontaan oli onnistuttu kokoamaan kattava ja ajankohtainen otos opintoja tukemaan työelämän kehittyviä tarpeita.

Opiskelu ja äitiysloma sopivat minulle, olin mahdollisesti hieman parempi kummassakin.

 

Opiskelu ja äitiysloma sopivat minulle, olin mahdollisesti hieman parempi kummassakin. Nautin omista hetkistäni opintojen parissa, koin opinnot tärkeäksi tulevan työhön paluun sekä urakehityksen kannalta ja tunsin olevani hyvinvoiva äiti. Opinnot tarjosivat minulle opintovapaan muodossa mahdollisuuden hoitaa lastani kotona pitempään vielä äitiysloman loputtua.

Työllisyysrahasto myöntää palkansaajalle aikuiskoulutustuen, jos määritellyt ehdot täyttyvät. Kohdallani ehdot täyttyivät, ja koulutus kuului aikuiskoulutustuen piiriin. Iloisena yllätyksenä perheemme sai aikuiskoulutustuen lisäksi kotihoidon tukea, koska lapsi hoidettiin kotona.

Paluu työelämään oli helppo, olin ammentanut opintojen tehtäviin aiheita työelämästä ja tehnyt yhteistyötä oman työpaikkani ammattilaisten kanssa. Olin ollut läsnä työyhteisössä, ja opintojen myötä työelämä tarjosi uusia työmahdollisuuksia.

 

Hanna Wallendahr
Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen
Mikkelin kampus

Kirjoita kommentti

*