Marja-Liisa Manka ja Riitta-Liisa Larjovuori (2013) Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta kehottavat luomaan hyvää ilmapiiriä työpaikoille.

Tulevaisuudessa tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat innokkaita oppimaan, innostuneita ja innovatiivisia ja etsivät mahdollisuuksia ja ratkaisuja pulmiinsa. Tämä onnistuu, jos työpaikalla on sosiaalista pääomaa eli arkikielellä sanottuna lähinnä hyvä henki. Se on kykyä työskennellä yhdessä. Jos sitä ei ole, sitä pitää luoda ja kehittää. Työpaikalla, jossa hyvä henki vallitsee, uskalletaan yrittää ja epäonnistuakin. Uskalletaan luoda uusia ideoita ja innovaatioita. Tiedonkulku on ongelmatonta ja työssä voidaan hyvin.

Aineellisen pääoman kehittäminen ja tehokas käyttö vaikuttaa organisaation tulokseen vain 10-50 %. Aineettoman pääoman tehokkaalla käytöllä saadaan aikaan 50-90 %:n vaikutus. Kannattaa siis pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Kukaan ei voi antaa parastaan liian kuormittuneena ja kiireisenä. Hyvinvoivat työntekijät myös tekevät työnsä paremmin ja tästä hyötyvät myös asiakkaat. Jos esimerkiksi koulun henkilöstö voi hyvin, jaksetaan motivoida oppilaita menestymään paremmin.

Lisäämällä hyvää henkeä työpaikalle ja muutoinkin toimintaa parantamalla voidaan työuria pidentää. Sosiaalisen pääoman kehittäminen on kannattavaa myös työnantajalle, sillä korkean sosiaalisen pääoman työpaikoissa työntekijät sairastavat vähemmän ja jäävät myöhemmin eläkkeelle. Työyhteisön hyvä ilmapiiri onkin tärkein kannuste nykyisessä työpaikassa jatkamiseen – jopa merkittävämpi kuin esimerkiksi mielekkäät työtehtävät tai palkitseminen.

Ihminen on laumaeläin, sekä kielteiset että myönteiset tunteet tarttuvat työyhteisössä. Kyky ymmärtää toisten tunteita ja käyttäytymistä on edelleen henkiinjäämisen edellytys.

Sosiaalista pääomaa voidaan luoda esimerkiksi seuraavasti:

  • olkaa myönteisiä, avoimia ja rehellisiä
  • vaatikaa hyvää johtamista
  • toimikaa yhdessä; apua pyydetään ja annetaan
  • laatikaa pelisäännöt työyhteisöönne.

Jos kiinnostuit, lue lisää: Manka, M.-L. & Larjovuori, R.-L. 2013. Yhteisöllisyydellä menestykseen – opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen.

 

Pirkko Oksa, ratkaisuasiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK) -opiskelija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoita kommentti

*