Olen Inca Paatela ja opiskelen muodin ja puvustuksen koulutusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk).  Aloitin muodin opinnot vuonna 2018 ja valmistun nopeutetusti alle 2,5 vuodessa.

Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut muodista ja erityisesti stailistin työ on kiehtonut minua. Muodin ja puvustuksen opinnot ovat olleet hyvin käytännönläheisiä sekä projektiluontoisia alusta alkaen. Kuluneen syksyn aikana olen päässyt mm. järjestämään muotinäytöksen alusta loppuun asti sekä stailaamaan muotinäytöksen mallit syksyn väreillä ja kuoseilla.

Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen siihen, miten joustavasta kursseja on pystynyt suorittamaan oma elämäntilanne huomioon ottaen. Omia projekteja on voinut työstää koulun tiloissa itsenäisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Myös kurssien suorittaminen verkossa on ollut mielekästä.

Muotialalla toimiakseen vaaditaan visuaalisia taitoja, mielikuvitusta sekä digitaalista osaamista. Perustin opintojeni aikana yrityksen, joka tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattomia stailauspalveluita kuluttajille. Stailauspalveluiden digitalisoitumisesta kirjoitin myös opinnäytetyöni, jonka päätutkimuskysymys on:

Miten stailauspalveluiden digitalisoituminen muotialalla vaikuttaa milleniaalien ostoskäyttäytymiseen?

 

Tutkimukseni keskeisimpiä aihealueita ovat mobiilisovellukset ja niiden kasvumahdollisuudet muotialalla sekä sosiaalisen median kautta tapahtuva vaikuttajamarkkinointi, jolla on iso vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin. Tutkimus nostaa esille myös pikamuodin ja sen massiiviset ilmastopäästöt.

Miten stailisti pystyy omalta osin vaikuttamaan milleniaalien kulutustottumuksiin ja miten tekstiilien kierrättämistä voisi edistää Suomessa ja ulkomailla stailauspalveluiden avulla? Suomessa stailistin tarjoamia palveluita ei hyödynnetä vielä niin suuressa mittakaavassa kuin muualla maailmassa. Kaikista kuluttajista stailauspalveluita käyttää edelleen vain pieni niche -ryhmä.

Nämä kapean markkinasegmentin kuluttajat ovatkin valmiita maksamaan henkilökohtaisemmasta palvelusta enemmän. Stailistin ammatti on edelleen nykypäivänä vieras monelle kuluttajalle. Tähän toivon itse muutosta, sillä stailauspalveluiden hyödyntäminen säästäisi myös kuluttajien rahoja, kun turhia heräteostoksia ei tarvitsisi enää tehdä.

Diginatiivit milleniaalit kuluttavat aikaansa verkossa enemmän kuin koskaan. Verkko-ostamisen jyrkän kasvun myötä milleniaalikuluttajilla on suuri vaikutusvalta määritellä, milloin, mistä ja miten muotia ostetaan verkossa. Tämä korostunut muutos kaupan alalla pakottaa yritykset uudistumaan ja kehittämään monikanavaisempia palvelumalleja tulevaisuudessa.

Ne yritykset, jotka pystyvät yhdistämään väylän vaikuttaa mikrovaikuttajista makrovaikuttajiin sekä kasvattamaan samalla brändipääomaa niin Suomen sisällä kuin kansainvälisillä markkinoilla, tulevat pärjäämään kovassa kilpailussa. Vaikka milleniaalisukupolvi on yhä tietoisempi kestävistä vaatevalinnoista, se ei vielä yksinään riitä muuttamaan vaateteollisuuden suuntaa.

Edelleen laatu ja estetiikka hallitsevat kuluttajien ostopäätöksiä.

 

Maailmanlaajuisesti vain alle 1 % kaikesta kierrätykseen päätyneestä tekstiilijätteestä uusiokäytetään uuden tekstiilikuidun valmistamiseen. Trendikkyyden ja ekologisuuden yhdistäminen onkin ollut yksi suurimmista haasteista muotisuunnittelijoille. Viimeisimmän muodin mukainen ja se miltä vaate näyttää päällä sekä tuntuu ihoa vasten, merkitsee enemmän kuin se, miten vaate on tuotettu tai kuinka paljon sen valmistaminen on kuormittanut ympäristöä.

Toivon stailistina omalta osin pystyväni vaikuttamaan näihin asioihin sekä tuomaan digitaaliset stailauspalvelut jokaisen kuluttajan saataville.

Inca Paatela
Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Inca Paatela on tavattavissa Studia-messujen Innovaatio-alueella 3.-4.12.2019 Helsingin Messukeskuksessa, jossa hän esittelee omia verkon kautta tapahtuvia stailauspalvelujaan. 

Kirjoita kommentti

*