Tämän päivän metsätalouden työelämä tarvitsee ulospäinsuuntautuneita, markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisiä liiketoimintaosaajia. Nämä ominaisuudet ovat metsäalalla vähintään yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä, kuin metsällinen osaaminen. Tuoreet näkemykset ja luovuus ovat myös tervetulleita metsäalalle.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalassa työskentelee tällä hetkellä useimpia Xamkista valmistuneita metsäasiantuntijoita sekä Xamkissa opiskeleva toimihenkilöharjoittelija.   Palkkaamisissa on merkittävänä tekijänä ollut juuri myynti- ja markkinointihenkisyys ja kaikki Xamkista valmistuneet ovatkin menestyneet työssään erinomaisesti.

Valmistuneilla on laaja-alainen metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä osaaminen hallussa, hyvät liiketalouden perusteet, sekä avaimet menestykselliseen myynti- ja markkinointityöhön. Työ kuitenkin opettaa kaikilla osa-alueilla ja kasvattaa vastavalmistuneen todelliseksi ammattilaiseksi.

Koulutus Xamkissa vastaa metsäalan nykyisiin vaatimuksiin hyvin. Liiketoimintaosaamiseen sekä henkilökohtaisen myynti- ja markkinointityön perusteisiin on panostettu. Loogisesti etenevät metsälliset opinnot antavat vahvan metsäosaamisen perustan.

Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät työpaikkoina jo nyt

Metsäteollisuuden investoinnit ja puunkäyttömäärien valtakunnallinen kasvu, sekä uudenlainen metsiin ja puuhun perustuva liiketoiminta lupaavat hyvää metsätalousinsinöörien työllisyysnäkymille. Investoinnit näkyvät avoimina työpaikkoina jo nyt. Alalla on myös paljon lähivuosina eläköityvää väkeä, joten avoimia työpaikkoja syntyy sitäkin kautta. Monipuolinen metsätalousinsinöörikoulutus antaa hyvät mahdollisuudet työllistyä myös muille kuin metsäalalle.

Kokemusta ei tarvita – opiskelijalla kiinnostus metsäasioihin tärkeintä

Metsätalousinsinööriksi opiskelu Xamkissa on mahtavaa, sillä opettajat ovat innostavia, asiantuntevia ja avuliaita. Jokainen opiskelija saa varmasti tarvitsemansa tuen opiskeluun.

Oma motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan ovat avainasemassa. Jos metsäasioista ei ole kokemusta, mutta ala kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti lähteä opiskelemaan. Jokainen oppii ja pystyy varmasti tänä päivänä metsässä vaadittaviin asioihin.

Itse olen tradenomitaustainen ja valmistunut Xamkista metsätalousinsinööriksi 2 vuoden monimuoto-opintojen jälkeen. Metsäosaamiseni oli opiskelemaan lähtiessä lähes nolla, mutta vahva kiinnostus alaa kohtaan, oma aktiivisuus opiskelussa ja hyvä opintopaketti opettajineen antoivat valmiudet sujuvaan työskentelyyn metsäasiantuntijana.

Niina Mäkelä, metsäasiantuntija, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala