Miten hankintapäätökset tehdään kotonasi tai organisaatiossasi? Mietitäänkö hankintaa tehdessä hankittavan kohteen käyttöikää ja elinkaarikustannuksia?

Sekä kotitalouksissa että työelämän organisaatioissa tehdään lukuisia hankintoja yhden vuoden aikana. Hankintoja tehdessä ostopäätös perustellaan usein tottumuksella, järjellä tai tunteilla. Kun puhutaan pidempiaikaisista hankinnoista, on hyvä miettiä hankittavan tuotteen tai palvelun elinkaarta ja sen aiheuttamia kustannuksia.

Nykyään tuotetaan jokaisella alalla paljon rihkamaa, jotta asiakkaat ostaisivat yhä uudelleen ja uudelleen saman vastaavanlaisen rikkoutuneen tilalle. Miksi näin tehdään? Koska me ostamme niitä! Milloin olet viimeksi ostopäätöstä tehdessä pysähtynyt ajattelemaan, kuinka paljon elinkaarensa aikana ostettava tuote/palvelu kuluttaa? Hankintahinta ei ole usein ainoa kustannus, ylläpitäminen ja huoltaminenkin maksavat.

Milloin olet viimeksi ostopäätöstä tehdessä pysähtynyt ajattelemaan, kuinka paljon elinkaarensa aikana ostettava tuote/palvelu kuluttaa? Hankintahinta ei ole usein ainoa kustannus, ylläpitäminen ja huoltaminenkin maksavat.

 

Mielestäni jokaisen kotitalouden ja yrityksen olisi aika alkaa ajattelemaan kaikissa isommissa hankinnoissa hankittavan tuotteen tai palvelun elinkaarta. Harvan lompakko kestää sellaisia ratkaisuja, jotka eivät kestä aikaa. Kulutamme paljon luonnonvaroja sekä aiheutamme päästöjä, jos jatkamme lyhytnäköistä toimintaamme.

Verrataan vaikka vaatteita: markkinoilta löytyy vaatteita, jotka eivät kestä edes vuotta, tai laadukkaampia vaatteita, joissa on panostettu kestäviin materiaaleihin. Toisena esimerkkinä käy hyvin henkilöauto: hankintahintaa tuijotetaan yleensä sokeasti, eikä huoltoväleihin, huoltojen ja ylläpidon hintoihin taikka jälleenmyyntiarvoon kiinnitetä riittävästi huomiota.

Jokaisella toimialalla löytyy tarjottavia ratkaisuja sekä lyhyellä että pitkällä elinkaarella. Kun seuraavan kerran olemme tekemässä ostopäätöstä, on hyvä ajatella hankittavan tuotteen tai palvelun käyttöikää, huolto- ja ylläpitokustannuksia sekä hävitettävyyttä käyttöiän tullessa päätökseen. Jos näitä pohditaan riittävän aikaisessa vaiheessa, voidaan pitää huolta paremmasta tulevaisuudesta. Elinkaariajattelulla voimme tehdä kestäviä valintoja ja näin ollen minimoida turhaa kulutusta.

Elinkaariajattelulla voimme tehdä kestäviä valintoja ja näin ollen minimoida turhaa kulutusta.

 

Omassa työssäni joudun miettimään elinkaariajattelua joka päivä. Elinkaariajattelu ohjaa tarjoamaan ja käyttämään sellaisia ratkaisuja, jotka kestävät aikaa.

Valaistus on tärkeässä roolissa hyvin monessa organisaatiossa, useassa yrityksessä tuotanto lakkaa, jos valot sammuvat. Yrityksen pääomia voidaan säästää huomattavasti pienentämällä sekä valaistuksen energiakustannuksia että valaistuksen huolto- ja ylläpitokustannuksia. Tämä onnistuu yhdellä hyvin suunnitellulla ja valitulla ratkaisulla. Nykyaikainen ledvalaistus säästää valaistuksen sähkönkulutuksessa jopa 70 %. Ylläpitokustannuksista voidaan säästää samaan aikaan käyttämällä laadukkailla ja pitkäikäisillä komponenteilla rakennettuja valaistustuotteita ja huoltokustannuksista voidaan säästää käyttämällä sellaisia ratkaisuja, jotka vaativat hyvin vähän tai ei lainkaan huoltoa elinkaarensa aikana. Tämä mahdollistuu nykyaikaisella tekniikalla.

 

 

Kuvassa näkyy mahtava maisema tyynenä kesäpäivänä Puulan rannalta. Minä haluan pitää nämä rauhoittavat ja voimaannuttavat luontomaisemat olemassa sekä puhtaina vielä jälkikasvullemmekin. Omalta osaltamme voimme vaikuttaa luonnon puhtauteen ja resurssien käyttöön elinkaariajattelulla. Näin voimme säästää luonnonvarojamme ja pääomiamme, saastutamme ja roskaamme vähemmän sekä ohjaamme kysynnällämme tarjontaa yhä kestävämpää kohti.

Minä haluan pitää nämä rauhoittavat ja voimaannuttavat luontomaisemat olemassa sekä puhtaina vielä jälkikasvullemmekin.

 

 

Joni Kinnunen
YAMK-opiskelija, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Mikkeli
Yrittäjä, Profitled Oy

 

Kirjoita kommentti

*