Noora Lautiainen opiskelee Mikkelin kampuksella sairaanhoitajaksi. Työharjoitteluja on takana jo seitsemän ja erityisesti kirurgian sekä sisätautien jaksot osoittautuivat erityisen mielenkiitoisiksi. Lue Nooran mietteitä opiskelusta ja tulevaisuuden haaveista!

Hei Noora. Opiskelet sairaanhoitajaksi. Miten ala valikoitui?

Olen pohja-ammatiltani lähihoitaja ja ajattelin aina, että lähden jatkamaan opintojani sairaanhoitajaksi. Hain ensin terveydenhoitajaksi, mutta en tullut valikoiduksi kouluun. Hain siitä sitten seuraavana hakuaikana sairaanhoitajaksi. Olin reilun vuoden työelämässä lähihoitajana, jotta kartutin hieman työkokemusta, joka on tuonut vain etua opiskeluun. Sairaanhoitajaksi halusin siksi, että pääsen työskentelemään sairaalamaailmassa ja olen aina halunnut lastensairaanhoitajaksi. Hain yhteishaussa ensisijaisesti muille paikkakunnille, mutta Mikkeliin pääsin valintakokeeseen ainoastaan. En ole katunut, että jäin omalle kotipaikkakunnalle, sillä oma tukiverkosto on ollut hyvänä tukena opintojen aikana.

Oletko ollut työharjoittelussa?

Takanani on seitsemän työharjoittelujaksoa. Olen ollut niin palvelutalossa, kotihoidossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Työharjoittelut ovat olleet opintojen parhaimpia kokemuksia ja opettavaisimpia hetkiä. Itse pidin eniten kirurgian sekä sisätautien jaksoista, joista kirurgia osoittautui lopulta ehkä tulevaisuuden erikoisalaksi, jossa haluan työskennellä. Voin sanoa, että harjoittelupaikat ovat kaikki olleet omalla tavallaan todella kivoja ja antoisia.

Millaista on käytännön opiskelu? Entä teoria?

Teoria opinnoissa on ollut laajalti itseopiskelua tai ryhmätöiden muodossa riippuen silti paljon opintojaksosta. Hyvää vaihtelua tuo se, että toinen opettaja pitää enemmän luentoja ja toinen taas hyödyntää esimerkiksi ryhmätöitä tai keskustelua. Olen pitänyt myös siitä, että opettajat monesti ovat kysyneet meiltä opiskelijoilta, miten me haluamme. Viimeisimmissä teoriajaksoissa oli myös vaihtoehtona suorittaa opintojakso mm. tenttimällä, joka antaa paljon valinnanvapautta ja suunnittelumahdollisuuksia itse opiskelijoille. Käytännön harjoitukset jäävät tietysti päällimmäisinä aina mieleen ja niistä erityisesti simulaatiot. Simuloiminen on hyvä tapa oppia, koska tapausesimerkit ovat usein oikeasti verrattavissa oikeaan työelämään. Laboraatiot, joissa ensin harjoittelimme käytännön asioita, auttoivat simuloimisessa, sillä osaamista oli jo karttunut. Laboroinnit niin sanotusti valmistelivat meitä simulointeihin.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Lähden muutaman viikon päästä viimeiseen harjoitteluun, jonka suoritan Mikkelin keskussairaalan lasten päivystyksessä sekä kirurgian vuodeosastolla. Harjoittelujen jälkeen jään kirurgian osastolle töihin vuoden loppuun asti. Olen aina ollut kiinnostunut lasten sairauksista, joten siksi haluan nyt vielä viimeisessä harjoittelussa ottaa selvää kiinnostaako se minua oikeasti ja ylipäänsä osaanko toimia lasten kanssa. Jos se ei tunnukaan omalta, aion varmasti työskennellä tulevaisuudessa kirurgian puolella. Pidän kliinisestä hoitotyöstä, jossa oikeasti saan tehdä töitä käsillä ja olla tekemisissä potilaiden kanssa, joten tulen varmasti sijoittumaan työelämässä juuri sairaalamaailmaan ja osastotyöhön. Haluan nähdä Suomea ja siksi aion varmasti muuttaa jonnekin eri paikkakunnalle valmistuttuani. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä myös ulkomailla jossakin vaiheessa.

Millaista on opiskella Mikkelissä? Millainen kampus on?

Mikkeli on hyvä kaupunki opiskella, sillä tämä on juuri sopivan kokoinen. Täältä löytyy kaikki yllättävän läheltä. Kaupungin tietty pienuus tuo tänne hyvän yhteisöllisyyden tunteen. Mikkelin kampus on puitteiltaan oikein kattava. Opintojen aikana esimerkiksi meidän terveysalan opiskelijoiden tiloja on koko ajan uudistettu mm. uusilla somisteilla ja huonekaluilla. Kampus on alueeltaan tiivis, joten kaikki löytyy läheltä.

Millainen on mielestäsi hyvä sairaanhoitaja?

Sairaanhoitaja on tiimipelaaja. Työ on suurimmaksi osaksi tiimityötä ja hyvät tiimityöskentelytaidot kuuluvat sairaanhoitajan osaamiseen. Sairaanhoitaja osaa kohdata asiakkaan tai potilaan ihmisenä. En usko siihen, että on vain tiettyä muottia, millainen on hyvä sairaanhoitaja. Nyt kesätöissä erikoissairaanhoidossa naisvaltaisessa tiimissä olen huomannut, että meitä on moneen lähtöön. On rikkaus, että kaikki ovat erilaisia.

Kiitos haastattelusta!