Karoliina Holmströmin tarina on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka avoimen AMK:n opinnot voivat tarjota mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja uusien urapolkujen avaamiseen.

Helsingissä asuva Karoliina Holmström on ottanut askeleen uransa kehittämiseksi ja opiskelee Xamkissa. Hän aloitti Xamkin polkuopinnot elokuussa 2021 nuorisokasvatuksen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksessa. Karoliina, jolla on vankka koulutustausta ja työkokemus alalta, löysi Xamkista juuri sen kiinnostavan koulutusohjelman, jota hakiessaan toivoi.

”Olin suunnitellut opintovapaalle jäämistä ja selasin eri korkeakoulujen koulutustarjontaa. Tämä koulutus vaikutti kiinnostavalta, sellaiselta mistä oppisi uutta, mutta missä pystyisi hyödyntämään myös aiempia opintoja ja kertynyttä työkokemusta”, Karoliina kertoo.

 

Vahva työkokemus opiskelun tukena

Karoliinalla on vahva koulutustausta kasvatustieteessä, sillä hänellä on kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineenaan erityispedagogiikka. Hän on työskennellyt Espoossa laaja-alaisena erityisopettajana jo kahdeksan vuoden ajan. Työkokemus on antanut hänelle arvokasta tietoa ja näkemystä nuorten kasvatukseen liittyvistä haasteista ja tarpeista.

 

XAMKISTA HYVÄ ENSIVAIKUTELMA

Kysyttäessä siitä, miksi hän valitsi juuri Xamkin, Karoliina kertoo, että Xamkista hän löysi kiinnostavimman koulutusohjelman. Hänellä oli myös hyvä ensivaikutelma Xamkista opiskelupaikkana sen nettisivujen kautta. Opiskelu ammattikorkeakoulussa ensin polkuopiskelijana ja sen jälkeen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen on ollut Karoliinalle mielenkiintoinen kokemus. Hän oli positiivisesti yllättynyt siitä, että polkuopiskelijat otettiin heti mukaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin ja heillä oli mahdollisuus siirtyä tutkinto-opiskelijoiksi suoritettuaan tarvittavan määrän opintopisteitä.

Kiinnostavinta opiskelussa ovat olleet keskustelut, joita on syntynyt lähiopetustilanteissa.

 

”Kiinnostavinta opiskelussa ovat olleet keskustelut, joita on syntynyt lähiopetustilanteissa. Kun kaikilla opiskelijoilla on jo aikaisempaa koulutusta ja työelämää taustalla ja yhteisenä kiinnostuksen kohteena nuoret, ovat opintoihin liittyvät keskustelut olleet todella antoisia ja niistä on oppinut paljon”, Karoliina kertoo.

 

VÄLITTÄVÄ ILMAPIIRI JA KOTOISA TUNNELMA AUTTAVAT OPPIMISESSA

Karoliinan mielestä Xamkissa on ollut parasta hyvät opettajat, välittävä ilmapiiri ja kotoisa tunnelma, mikä on edesauttanut opiskelumotivaatiota ja oppimista. Karoliina suosittelee avoimen AMK:n opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan, tutustua uusiin ihmisiin ja mahdollisesti myöhemmin siirtyä tutkinto-opiskelijaksi. Hän uskoo, että avoimen AMK:n opinnoilla voi avautua uusia mahdollisuuksia ja ovia urakehitykselle.

Parasta on ollut hyvät opettajat, välittävä ilmapiiri ja kotoisa tunnelma.

 

Tulevaisuuden suunnitelmistaan Karoliina kertoo, että hän aikoo ensin suorittaa YAMK-tutkintonsa loppuun. Tämän jälkeen hän haluaa pohtia, mihin suuntaan uraansa vie. Tällä hetkellä hän on tyytyväinen työhönsä laaja-alaisena erityisopettajana, mutta hän toivoo, että tulevaisuudessa avautuu työnkuvia, joissa eri alojen osaamista voisi yhdistellä ja joissa hän voisi tukea nuoria kokonaisvaltaisemmin.

 

YHTEISÖPEDAGOGEILLA TÖITÄ TULEVAISUUDESSAKIN

Kun kysytään Karoliinalta hänen alan työnäkymistään, hän mainitsee, että yhteisöpedagogeilla tulee varmasti jatkossakin olemaan paljon kysyntää. Syrjäytyminen ja nuorten tekemät rikokset ovat yhteiskunnassa edelleen suuria ongelmia, ja ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan lisää resursseja. Karoliina uskoo, että yhteisöpedagogeilla on paljon annettavaa tällä alalla.

 

Karoliina haluaisi myös kehittää nuoriin liittyviä palveluita, mutta hänellä on vahva vastenmielisyys byrokratiaa ja sanahelinää kohtaan. Hän haluaa konkreettisesti tehdä työtä nuorten kanssa ja olla mukana ruohonjuuritason työssä. Vaikka Karoliinalla ei ole tällä hetkellä unelma-ammattia, hän toivoo, että jonain päivänä sellainenkin löytyisi. Hän on valmis seuraamaan intohimoaan ja jatkamaan uransa kehittämistä nuorisokasvatuksen parissa.

 

Karoliina Holmströmin tarina on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka avoimen AMK:n opinnot voivat tarjota mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja uusien urapolkujen avaamiseen.

 

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.