Tietotekniikka- ja ohjelmistoalan lehtori ja koulutusvastaava Timo Hynninen opettaa ohjelmoinnin, asioiden internetin (IoT) ja ohjelmistojen tuotannon opintojaksoja.

Uusi ohjelmistotekniikan insinöörikoulutus starttaa Xamkissa syksyllä 2021 ja Hynninen on myös tästä koulutuksesta vastaava henkilö. Päätimmekin kysyä syitä, miksi ohjelmistotekniikkaa kannattaa opiskella ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan: millaisia ammatteja on tarjolla alalla, joka kehittyy vauhdikkaasti?

Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja mitä opetat koulutuksessa?

Opetan mm. ohjelmoinnin, asioiden internetin (IoT), ja ohjelmistojen tuotannon opintojaksoja, eli lyhyesti tiivistäen kaikkea, mikä liittyy erilaisten älykkäiden ohjelmistojen, palveluiden tai laitteiden rakentamiseen. Omat opintojaksoni liittyvät yleensä siihen, miten tietotekniikka toimii ja miten erilaisia laitteita ja palveluita suunnitellaan ja ohjelmoidaan.

Lisäksi olen ohjelmistotekniikan koulutuksesta vastaava henkilö, eli johdan koulutusohjelmaa ja vastaan opintojen sisällöstä yhdessä opettajien kanssa. Koulutusvastaava varmistaa, että koulutuksessa on ajantasainen sisältö ja että koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Käytännössä siis vastaan siitä, että opinnot ovat laadukkaita ja edesauttavat työpaikan saamista valmistumisvaiheessa. Lisäksi hoidan erinäisiä opiskeluun liittyviä päätöksiä, esimerkiksi opintosuunnitelmien hyväksymisiä.

Ohjelmistotekniikka on uusi koulutus. Mitkä ovat mielestäsi Xamkin koulutuksen vahvuudet?

Xamkin ohjelmistotekniikka on yksi harvoista nimenomaan ohjelmistoalaan fokusoituvista koulutuksista. Tämän fokuksen tarkoituksena on vastata juuri ohjelmistoammattilaisten suureen kysyntään tarjoamalla ajantasainen ja hyvin yritysten tarpeisiin vastaava koulutus.

Ohjelmistotekniikan koulutuksessa on sisäänrakennettuna paljon yritysyhteistyötä.

 

Jo opintojen aikana päästään ratkomaan oikeita, paikallisilta yrityksiltä tulleita toimeksiantoja. Samalla opiskelijat pääsevät verkostoitumaan yritysten kanssa. Ensimmäiset yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit tapahtuvat jo ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Xamkissa opinnot sisältävät monipuolisesti näkökulmia ohjelmistoalan työhön: emme keskity pelkästään ohjelmointiin, vaan opinnot sisältävät myös suunnittelua, toteutuksen eri tekniikoita, uusia teknologioita, testausta, käyttöönottoa ja ylläpitoa. Tavoitteena on, että valmistumisvaiheessa opiskelija ymmärtää, mitä kaikkea ohjelmistoala pitää sisällään, ja voi työllistyä monipuolisesti eri tehtäviin.

Miksi ohjelmistotekniikkaa kannattaa opiskella?

Ohjelmistot vaikuttavat ihmisten elämään, sekä työssä että vapaa ajalla. Jokainen varmasti osaa kuvitella, millaisen askeleen maailma ottaisi taaksepäin mikäli ohjelmistot yhtäkkiä häviäisivät: Ei olisi internetiä, älypuhelimia, sosiaalista mediaa…

Ohjelmistoja on käytännössä aivan kaikkialla. Tietotekniikka, elektroniikka ja niihin perustuvat koneet ja laitteet mahdollistavat paljon, mutta yksinään ne eivät tee mitään – ohjelmisto määrää mitä koneet tekevät. Erilaisia teknisiä sovelluksia on jo valtavasti ja tulevaisuudessa niitä tulee olemaan vielä hurjasti enemmän.

Tekniikka kehittyy hurjaa vauhtia ja uusia tekniikkaa hyödyntäviä palveluita ja sovelluksia syntyy päivittäin. Tekijöitä tarvitaan jatkuvasti lisää näiden tuottamiseksi: Kauppa, terveydenhuolto, logistiikka, hyvinvointi, viihde – kaikilla aloilla syntyy erilaisia uusia tietoteknisiä keksintöjä, joissa hyödynnetään ohjelmistotekniikkaa.

 

Ohjelmistot eivät siis sinänsä ole mikään itseisarvo, vaan niitä tarvitaan eri aloilla uusien palveluiden, sovellusten ja teknologioiden tuottamiseksi.

Ohjelmistoja on siis kaikkialla, valtavasti, ja yhä enemmän. Ohjelmistoalalla voi työllistyä hyvin monipuolisten sovelluskohteiden parissa. Kasvava kysyntä lisää myös työpaikkojen määrää. Työllisyys on jo nyt Suomessa hyvä – on arvioitu, että tällä hetkellä olisi tarve n. 15 000 uudelle ohjelmistoalan ammattilaiselle.

Millaisia ongelmia oppii ratkomaan koulutuksessa? Ja millaisia töitä on tarjolla?

Ohjelmistoalan työ käytännössä on paljolti ongelmanratkaisua. Ensiksi on ajateltava, että jotta voimme rakentaa ohjelmiston, on ymmärrettävä tietotekniikan keskeiset toimintaperiaatteet. Ensimmäiset ongelmat, joihin opiskelija törmää, liittyvät siis siihen, miten tietokoneella ratkaistaan ongelmia. Tämä tapahtuu opiskelemalla ohjelmointia, yleisiä ohjelmointiongelmia sekä niiden ratkaisuja.

Ohjelmointi itsessään on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta. Ohjelmistot (ja tietokoneet) itsessään eivät tee mitään, ellemme ota huomioon mitä käyttäjät niiltä haluavat. Miten suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmisto, joka auttaa ihmisiä tekemään jonkin arkipäiväisen tehtävän? Voisiko tehtävät automatisoida kokonaan? Miten tietotekniikkaa hyödynnetään parhaiten helpottamaan ihmisen työtä?

Ohjelmistolan ammattilaiset ratkovat edellä mainittuja ongelmia kaikilla eri aloilla, esimerkiksi liiketoiminnassa, terveydenhuollossa, teollisuudessa tai logistiikassa.

Työ voi liittyä esimerkiksi verkkopalvelujen, mobiilisovellusten, teollisuuden järjestelmien, sulautettujen järjestelmien tai vaikkapa pelien tuottamiseen. Toisaalta, ohjelmisto voi myös ohjata robottia tai itseohjautuvaa ajoneuvoa.

 

Erilaisten työtehtävien kirjo on laaja. Samoin alojen, joille ohjelmistoalan koulutuksen saanut voi päätyä. Ohjelmistotekniikan koulutuksesta valmistuu insinööriksi, mutta kaikkien erilaisten työtehtävien takia on vaikea puhua varsinaisesta ”insinöörialasta” – työtehtäviä joissa tarvitaan ohjelmistoalan ymmärrystä on tarjolla yhä useammalla alalla.

Mihin tulevaisuudessa ohjelmistotekniikkaa kehittyy? Ja millaisia töitä voisi tulevaisuudessa olla tarjolla?

Ainakaan tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että alan kehitys hidastuisi. Tietotekniikkaa ja ohjelmistoja hyödynnetään yhä enemmän. Tekoälyä käytetään erilaisissa ympäristöissä tekemään päätöksiä automaattisesti. Alan trendinä tällä hetkellä on uusien sovellusten toteutus, ja olemassa olevien parantaminen.

Alan kehitys on nopeaa, ja ennusteita on siksi vaikea tehdä. Epävarmaa on se, milloin lähitulevaisuudessa seuraavat mullistavat teknologiat tekevät läpimurtonsa – esimerkiksi kvanttitietokoneiden läpimurtoa odotellaan koko ajan. Varmaa on kuitenkin, että uusien teknologioiden myötä laskentateho kasvaa entisestään ja tämän valjastamiseksi tarvitaan lisää ohjelmistoja.

Tulevaisuudessa moni ammatti muuttuu tai korvautuu uusilla työpaikoilla automatisoinnin ja robotiikan avulla. Tulevaisuudessa tarvitaan myös uusia ammatteja, vaikkapa opettajia roboteille. Tällaisten teknologioiden kehityksessä, ja myös näiden tulevaisuuden ammattien luonnissa, tarvitaan ohjelmistoalan osaavaa työvoimaa.

Kiitos haastattelusta!