Mikkelin asuntomessut tarjoaa kesällä jokaiselle kävijälle nähtävää ja viimeisintä trendiä rakentamisesta ja uusista kodeista. Moni suomalainen toivoo omaa kotia järven rannalta. Uuden kodin ostamisvaiheessa kannattaa suunnitella, millaiseen elämänvaiheeseen uusi koti tulee ja asutaanko siinä kenties ikääntymiseen saakka. Eläköitymisen yhteydessä kannattaa pohtia, miten itse pärjäisitte omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Ihmisen sairastuminen ja vammautuminen yhtäkkiä tuovat haasteita kotona arkielämän selviytymiselle ja ihmisen toimintakyvylle.  

Asuntorakentamisen trendit vuosisadan alusta alkaen näkyvät tähän päivään saakka vielä ihmisten kodeissa. Sairaanhoitajan työssäni kotihoidossa olen nähnyt paljon asiakkaiden erilaisia koteja ja asuinympäristöjä, jotka eivät ole olleet optimaalisesti suunniteltuja ikääntyneelle ihmiselle.  Asuntomessuilla kannattaa katsoa esteetöntä ympäristöä ja kotia, joka mahdollistaisi turvallisen elämän ikääntyneille, mahdollisuuden käyttää hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä kotona.

Liikkumista ulos ja sisään edesauttavat leveämmät kulkuväylät ilman porrasrappuja. Ulko-ovenkin pystyy nykyään avaamaan sähköisesti ilman perinteistä avainta, ja ulkovalaistus toimii liiketunnistimen avulla. Tapaamani ikääntyneet asiakkaat ovat läheistensä kanssa harmitelleet usein jälkeenpäin kodinmuutostöiden tekemättä jättämistä tai asunnon puutteita.

Akuutin sairastumisen jälkeen ikäihmisen kotiutusvaiheen suunnittelussa ilmenee usein kodinmuutostöiden tarvetta sekä apuvälineiden hankintaa. Hissin puute taloyhtiössä vaikeuttaa ikääntyneen ihmisen heikentynyttä liikkumista ja palveluihin lähtemistä. Liikkumisen avulla ikääntynyt pysyy toimeliaana ja selviytyy paremmin kotiaskareista, ja tällöin sosiaaliset kontaktit mahdollistuvat kodin ulkopuolella.

Hyvinvointiteknologian tavoitteena on turvata ja tuoda laatua ikäihmisen kotona selviytymiselle. Usein käytetty laite on turvapuhelin ovihälyttimellä. Näihin voidaan liittää hyvinvointiranneketta, kaatumishälyttimiä ja palo- ja häkähälytintä. Liesivahti hälyttää ruoanlaittajalle liiallisesta kuumuudesta, ja puhuva lääkeautomaatti muistuttaa ikääntynyttä ottamaan lääkkeet oikeaan aikaan. Asiakkaan omaiset ehdottavat usein hankkimaan perinteisen turvapuhelimen, mikä lieventää omaisen huolta ikääntyneestä. Laitteita kannattaisi hyödyntää rohkeammin, koska hallitus on vähentänyt oleellisesti ikääntyneiden laitoshoitoa sekä suosii kotona asumista. Ikääntyneille tulee turvata arvokas ja laadukas loppuelämä omassa kodissa, jos he niin tahtovat.

Asuntomessuilla kannattaa rohkeasti keskustella asiantuntijoiden kanssa kodin muutostöistä ja suunnittelusta ajoissa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

 

Nina Hahtala, sairaanhoitaja Leppävirran kotihoito
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Oma koti kullan kallis

Kirjoita kommentti

*