Tuttu juttu varmasti meille kaikille työpaikasta riippumatta. Elämme jatkuvan muutoksen alla, enemmän pitäisi tehdä vähemmällä, täytyisi valmistautua tulevaan SOTE-muutokseen, opetella uutta jatkuvasti sekä kehittää omaa työtä. Miten tähän kaikkeen jaksaisi panostaa ja kestäisi jatkuvien muutosten mukana?

Opinnäytetyönä kehitimme kollegani kanssa uuden toimintamallin liittyen hätätilapotilaan hoitotiimiin. Kun elämme SOTE-ympäristössä ja paineita tulee kollegoille jatkuvasti eri suunnilta, täytyi miettiä, kuinka toimintamallia saataisiin vietyä käytäntöön ilman kovaa muutosvastarintaa. Okei, useissa muutosjohtamisen tutkimuksissa avaintekijänä on kunnollinen viestintä ja asioiden informointi.

Ensin täytyisi saada kollegat suuntaamaan yhteiseen päämäärään, jossa päällimmäisenä kysymyksenä muutoksen yhteydessä varmasti on, mitä hyödymme siitä. Päämäärästä siis täytyi aloittaa, täytyi kunnolla valmistella työyhteisöä tulevaan ja selittää, miksi toimintatapoja olisi hyvä muuttaa. No, potilaan hyväksi tietenkin. Sitä vartenhan me työssä ollaan. Työskentelyn tulisi olla asiakaslähtöistä eli asiakkaan tarpeista lähtevää. Ei siksi, että teemme jotain vain, koska niin käsketään tehdä.

Kehittämässämme toimintamallissa on ajateltu juuri tehokkuuden, potilasturvallisuuden sekä asiakaslähtöisyyden näkökulmaa. Miten saamme sitä aikaan? Hyvällä tiimityöllä tietenkin!

Viestintä kuntoon

Koska viestinnän tulisi olla kanavoitu oikein ja toistoja olla useita, tätäkin täytyi miettiä. Käytimme tiedottamiseen säännöllisiä osastotunteja, joissa vuorovaikutusta voidaan rakentaa dialogisesti eikä vain tietoa räväytetä eteen, että näin tehdään. Kysymyksiä saa ja pitääkin esittää sekä asioita kyseenalaistaa. Mikä olisikaan parempi foorumi tiedottamiselle?

Koska kaikki eivät pääse työvuorosuunnittelun takia osastotunneille, täytyi miettiä myös muita keinoja. Mikäs sen parempi vaihtoehto kuin sähköpostiviestintä kaiken tueksi. Varmasti jokaiselle tulee tietoa jotain kautta. Viestinnän ollessa mukana muutoksen jokaisessa vaiheessa kollegoille jää aikaa valmistautua tulevaan ja miettiä asioita.

Kollegat mukaan osallistamalla

Tutkimuksissa on myös noussut esille osallistaminen. Kuinka me sitten osallistimme kollegoita? Halusimme taustatukea ja laajaa näkemystä kehittämäämme asiaan, minkä vuoksi valikoimme asiantuntijatiimin, joka oli moniammatillinen. Jes, näkemyksiä eri kanteilta!

Jotta varmasti saisimme kollegat perehdytettyä tulevaan, järjestimme simulaatioharjoituksia asiasta. Näin saisimme henkilökuntaa mukaan muutoksen tuuliin ja tätä kautta heidän mielipiteensä ja toiveensa esille. Muutimmekin sitten toimintamallin työnjakoa.

Mielestäni osallistaminen on tärkeää, jotta muutos onnistuisi. Muutoksen läpivieminen ei ole mikään läpihuutojuttu, vaan se vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä sekä erilaisia keinoja. Ei auta, että itse koemme muutoksen hyväksi, vaan yhdessä tiiminä yhteistä päämäärää kohti se onnistuu! Teemme työtä sydämellä potilasta varten, ja asiakaslähtöisyys on päivän sana, ei enää organisaatiolähtöinen ajattelu.

Vasta, kun olemme kaikki yhdessä mukana muutoksessa ja hyväksyneet sen, muutos on toteutunut!

 

Tiia Laukkanen, sairaanhoitaja
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinna

Kirjoita kommentti

*