Opettaja Tuulia Litmanen
Opettaja Tuulia Litmanen suosittelee avoimen amk:n opintoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sivistämään itseään tai syventämään osaamistaan.

Tuulia Litmanen on Xamkin hoitotyön lehtori Savonlinnan kampukselta. Litmanen opettaa Xamk Pulsen avoimessa ammattikorkeakoulussa pääosin lasten ja nuorten hoitotyötä sekä kansainvälisiä terveyttä koskevia opintokokonaisuuksia.

Litmanen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hoitotieteiden maisteri. Xamk Pulsen verkko-opintojaksojen lisäksi hän opettaa Xamkilla vastaanottotyötä, kotisairaanhoitoa sekä ensiapua. Sairaanhoitajatutkinnon jälkeen Litmanen halusi jatkaa opintoja maisterivaiheeseen ja haki Kuopion yliopistoon. Yliopistossa hän aloitti terveystieteiden opettajakoulutuksen, minkä kautta hän päätyi työskentelemään ammattikorkeamaailmaan.

 

 

 

Entiset ja nykyiset työtehtävät

Litmanen on tehnyt hoitotyötä perusterveydenhuollon puolella erilaisissa tehtävissä ja vastaanottotoiminnassa. Hän on työskennellyt lisäksi kliinisentyön asiantuntijana. Opetustyötä hän on harjoittanut Xamkilla vakituisesti vuodesta 2016 lähtien.
Opetustyön ohella Litmanen toimii sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisenä koordinaattorina. ”Päädyin opettamaan Xamk Pulsen avoimeen ammattikorkeaan itse asiassa osin kansainvälisten kokemusteni kautta”, hän kertoo. Litmanen on ollut vaihto-opiskelijana Yhdysvalloissa lukioaikoina ja Englannissa sairaanhoitajaopintojen aikana. ”Opetustyössä on hienoa kuulla eri maista tulevien oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia. Minulla on paljon englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, joissa tapaan eri maista tulevia opiskelijoita. Tämä ehdottomasti rikastuttaa oppimiskokemusta myös opettajan näkökulmasta.”

 

Tärkeintä opiskelijoiden kuunteleminen sekä motivoiminen

Litmasen mukaan parasta opettajan työssä ovat aidot kohtaamiset opiskelijoiden kanssa. Hän kuvailee itseään opettajana oikeudenmukaiseksi ja aidoksi. Jopa verkko-opintojaksoilla on Litmasen mielestä tärkeää motivoida opiskelijoita ja antaa kannustavaa palautetta. ”Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on todella tärkeää. Pyrin kohtaamaan opiskelijat aina yksilöinä ja kuuntelemaan, mitä heillä on sanottavanaan.”
”Aina miettii niitä keinoja, että miten saisi opiskelijat motivoitumaan opiskeluun yhä uudestaan.”
Vapaa-aika kuluu Litmasen mukaan aika lailla pojan urheiluharrastuksen parissa. Litmanen kertoo tämän olevan koko perheen yhteinen juttu. Eläimet ovat Litmaselle myös todella tärkeitä, joten koiran kanssa lenkkeily ja ulkoilu ovat vahvasti arjessa mukana.

 

Lasten ja nuorten hoitotyötä sekä kansainvälisiä kokemuksia

Litmasen opettamat Pulsen opitojaksot ovat hänen mukaansa suunnattu henkilöille, jotka toimivat työelämässä lasten ja nuorten parissa, tai ovat ylipäätään kiinnostuneita lasten ja nuorten hoitotyöstä. Terveyden edistäminen ja maailman terveys taas ovat ajankohtaisia aiheita vuodesta toiseen.
”Yleisesti suosittelen avoimen opintoja kaikille, ketkä ovat vain kiinnostuneita sivistämään itseään tai syventämään osaamistaan. Jokaiselle löytyy varmasti mieluinen koulutus tarjonnastamme.”

Litmanen painottaa preventiivisen hoitotyöhön merkitystä ja sitä, kuinka opintokokonaisuuksien avulla muun muassa nähdään terveyden edistäminen laajemmin kuin yksilötasolla. ”Kaikki maailman tapahtumat vaikuttavat meille tänne Suomeen ja jopa yksittäisiin kaupunkeihin. Maailman terveyttä käsittelevissä avoimen puolen opinnoissa tehdään esimerkiksi kulttuurista vertailua ja jaetaan erilaisia kokemuksia hoitotyöstä ympäri maailman.”

 

Vuonna 2023 Tuulia opettaa Xamk Pulsessa mm.:  

Nursing of children and young persons (nonstop start), 3 ECTS cr – Xamk
Health promotion and global health (nonstop start), 5 ECTS cr – Xamk
Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi (nonstop-aloitus), 3 op – Xamk
Vaativa lasten ja nuorten erikoissairaanhoito, 5 op – Xamk

Xamk Pulsen koko koulutustarjonta löytyy täältä