Tiina Myyryläinen, sairaanhoitaja, kliininen asiantuntija (ylempi AMK) -opiskelija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyötä tehdessäni haastavin vaihe oli mielestäni tilasto-ohjelman opiskelu ja käyttäminen.

Kehittämisprosessi lähti etenemään määrätietoisesti talvella 2016 heti työelämästä tulleen aiheen selvittyä. Toimeksiantajalla oli tarjota minulle kolme kehittämishanketta, joista yksi aihe oli oikeastaan heti läheisin. Toimeksiantajan kanssa pohdimme yhdessä työn taustoja.

Tiedon hakeminen oli vaativaa, useisiin kymmeniin eri lähteisiin tutustumista ja samalla kehittämisprosessiin käytettävän tiedon kirjaamista. Teoriataustan hahmottuessa tein samalla kyselylomakkeeseen väittämiä. Päätin, että teen kvantitatiivisen tutkimuksen ja paperisen kyselylomakkeen. Sähköisiä Webropol-kyselyjä tuli töihin ja kotiin niin usein, että niihin oli jo kyllästytty.

Heti tutkimusluvan saatuani kesän alussa 2016 jaoin kyselylomakkeet yhteispäivystyksessä työskenteleville 79 lähihoitajalle/sairaanhoitajalle. Kysely toteutettiin kesäloma-aikana kesä-heinäkuussa. Vastauslaatikkoa tyhjentäessäni heinäkuun lopulla oli jännitystä ilmassa, saisinko riittävästi vastauksia tutkimustani varten. Voi sitä riemua, kun ensimmäiset 50 vastauslappua oli suoristettu pinoon ja vielä oli laatikon pohjalla vastauksia jäljellä. Sain mielestäni erittäin hyvän vastausmäärän, 68 lomaketta palautui. Vastausprosentti oli 86.

Kävin kyselylomakkeet ensin käsin lävitse, kirjoittelemalla samalla erilliselle lomakkeelle avointen kysymysten vastauksia. Sitten tuli se paniikinomainen tilanne, mitä nyt tehdä, kun vastauksia pitäisi ruveta käsittelemään, mutta minulla ei ole minkäänlaista kokemusta tai edes tietoa erilaisten tilasto-ohjelmien käytöstä. Ehkä koulussa on joskus yli 20 vuotta sitten sivuttu Excelin käyttöä, mutta nyt minulla ei ollut mitään muuta mielikuvaa asiasta kuin, että se on tilasto-ohjelma. Kysyin apua lähipiiristä, mutta kenelläkään ei ollut suurempaa käyttökokemusta tilasto-ohjelmista.

Nyt minulla oli sentään jo tilasto-ohjelman nimi tiedossa. Aiheesta nettisurfailua harrastettuani löysin 60-sivuisen SPSS:n käyttöoppaan vasta-alkajille. Tulostin oppaan itselleni. Toiveikkaana lähdin sitten etsimään netistä SPSS-sovellutusta, mutta eihän sekään niin yksinkertaista ollut. Opettajalle aiheesta puhuin, ja hän kertoi ohjelmiston lataamiseen tarvittavan käyttöoikeuden ja tunnussanat. Koululta ne avainsanat sitten lopulta löytyivät. Seuraava jännityksen kohde olikin jo taas edessä, onnistunko lataamaan ohjelmiston omalle koneelle, koska tietokone ja ohjelmistoasennukset eivät koskaan ole olleet vahvinta alaani. Onneksi ohjelmisto löysi tiensä jo vanhalle kotitietokoneelle.

Aluksi ajattelin, että selviän vastausten syöttämisestä ohjelmaan ilman 60-sivuista opasta, mutta periksi täytyi antaa ja kaivaa opas esille. Eräänä syksyisenä sunnuntaiaamuna sitten rupesin ohjeen mukaan lukuja SPSS-tilasto-ohjelmaan syöttämään. Voi miten ihana tunne, kun opaslehtistä apuna käyttäen sain ensimmäiset vastukset koneelle ja kone laski puolestani frekvenssit ja prosentit ja niistä muodostui piirakka- tai pylväskuvia. Silloin oli onnistumisen iloa ja uskoin selviäväni kehittämisprosessista voittajana.

Seuraava haaste tuli kehittämishankkeessa vastaan, kun kuvioita piti muokata ymmärrettävyyden parantamiseksi. Itse en todellakaan osannut ruveta taulukoita muuttamaan, joten oltiin taas tilanteessa, mistä löydän apua. Onneksi muistin jonkun joskus maininneen opinnäytetyöpajasta. Onnekseni opinnäytetyöpaja pidettiin ihan kohta, joten astelin oman tietokoneeni kanssa sinne. Siellä ystävällinen herrasmies minua kädestä pitäen opasti muokkaamaan kuvioihin raitoja ja lukuja. Lisäopastuksena sain tietoa vielä kuvien pakkaamisesta ja otsikoiden laittamisesta kuvioihin ja taulukoihin.

Nyt voin hyvillä mielin katsella tilasto-ohjelmatuotoksia opinnäytetyössäni. Lisäksi voin todeta ainakin kerran elämässä käyttäneeni jotain tilasto-ohjelmaa ja ehkäpä osaan joskus jollekin apua tarvitsevalle siitä jotain kertoa. Lähes itseopiskeluna SPSS:n käytön opiskelin. Jonkinlaista kurssia olisin koulun taholta tähän toki toivonut, mutta opinhan sen näinkin kantapään kautta.