Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden opintomatka suuntautui keväällä 2017 Helsinkiin, jossa tutustuimme Töölön sairaalan plastiikkakirurgiaan. Siitä matkamme jatkui Meilahden sairaalaan, jossa meidät otti vastaan kliinisen hoitotyön opettaja. Hän piti meille mielenkiintoisen ja kattavan esityksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toiminnasta. Luennon päätteeksi lähdimme osastokierroksille pienissä ryhmissä. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) työnantajana

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. HUS tarjoaa jäsenkunnilleen erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollonpalveluja. HUS:n alueella toimiva Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS) vastaa myös harvinaisten sairauksien ja muuten vaativaa hoitoa tarvitsevien hoidosta, joissakin tapauksissa koko maassa.

HUS:n sairaalat ovat opetussairaaloita. HUS tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön käytännön harjoittelujaksoille. Opiskelun jälkeenkin HUS tarjoaa työntekijöilleen moniammatillisen työyhteisön ja hyvät kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet. HUS:ssa on käytössä sairaanhoitajan ammattiuramalli eli AURA-malli.

Se on viisiportainen ammattiuraa kuvaava malli, jonka avulla edetään tasolta toiselle. Pätevyyden tasot ovat Benneriin pohjautuen aloittelija, edistynyt aloittelija ja pätevä sekä asiantuntijatasot taitava ja asiantuntija. Mallin avulla jokaisella sairaanhoitajalla on mahdollisuus kehittyä pätevän tasolle ja myös säilyttää pätevyytensä. Käytännössä malliin sisältyy riittävä perehdytys, tavoite- ja kehityskeskustelut sekä osaamisen arviointi. Kokeneemmat sairaanhoitajat toimivat uusien sairaanhoitajien mentoreina.  Mentorit ja uudet hoitajat tapaavat säännöllisesti ensimmäisen vuoden ajan.

HUS:ssa on myös käytössä työkierto, joka mahdollistaa työskentelyn eri osastoilla tai vaikka toisessa sairaalassa. Tämän lisäksi HUS mahdollistaa kouluttautumisen muun muassa asiantuntijatehtäviin.

Erikoisosaamista Töölön sairaalasta

Töölön sairaalassa kuuntelimme kaksi luentoa koskien plastiikkakirurgiaa ja huuli- ja suulakihalkioiden hoitoa. Luennoista mieleen jäi Töölön sairaalan henkilökunnan ammattitaito hoitaa myös harvinaista erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.  Erityisesti huuli- ja suulakihalkiokeskuksen toiminta yllätti, sillä emme olleet tietoisia, että näiden potilaiden hoito Suomessa on keskitetty Töölön sairaalaan ja lähes kaikki lapset saadaan hoidettua.

Teho-osaston rauhallisuus yllätti

Töölön sairaalasta matkamme jatkui kohti Meilahden sairaalaa. Saimme tietoa potilaskäynneistä, hoitajamäärästä, potilasturvallisuudesta sekä liikevaihdosta.

Pienryhmäkierroksella pääsimme tutustumaan muun muassa teho-osastoon 20. Meillä kaikilla oli omat television luomat mielikuvamme teho-osastosta. Ne romuttuivat, kun pääsimme ovista sisään.  Teho-osaston tunnelma oli rauhallinen ja seesteinen, eikä kenellekään tuntunut olevan kiire. Saimme paljon vastauksia mieltä polttaviin kysymyksiin hoitajien työstä teho-osastolla.

Osastolla on kaiken kaikkiaan 19 potilaspaikkaa. Yksi paikoista on varattuna hätätilanteita varten. Hätätilanteita varten oleva hoitohuone pidetään aina valmiustilassa, esimerkiksi respiraattori ja EKG-laite ovat heti käyttövalmiita. Lisäksi osastolla on eristysmahdollisuus. Viime syksynä osastolla oli Suomen ainoa potilas, jolla epäiltiin Ebolavirus-tartuntaa. Häntä hoidettiin eristetyssä tilassa. Eristyshuoneeseen mentäessä tulee noudattaa erityistä suojapukeutumista ja hygieniaa. Turhaa liikkumista huoneeseen ja sieltä poistumista tulee välttää.

Teho-osastolla omaiset voivat vierailla vain lyhyen aikaa noin 15 minuuttia kerrallaan johtuen potilaiden kriittisestä tilasta. Tästä syystä osastolla on omaisille erillinen huone, jossa he voivat keskustella esimerkiksi lääkärin kanssa. Osastolla omaisten vierailuihin on panostettu, mutta potilaan kohtaaminen voi olla rauhatonta, koska potilasvuoteita rajaavat pelkät verhot. Verhoilla kuitenkin lisätään potilaiden turvallisuutta, sillä näin hoitajilla on mahdollisuus tarkkailla potilaita jatkuvasti. Lisäksi ne suojaavat potilaan intimiteettiä.

Opintomatka oli mielestämme onnistunut ja hyvä päätös ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Oli mielenkiintoista nähdä ja kuulla hoitajan työstä käytännössä sekä päästä tutustumaan ison sairaalan toimintaan. Innostuimme HUS:sta työantajana ja tulevaisuudessa voisimme jopa ajatella työskentelevämme siellä.

 

Aura-malli. 2015. Ammattiuraohjelma oman työn kehittämiseen. HUS. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=65LjMv2lwxU [viitattu 14.6.2017].

 

Sairaanhoitajaryhmän S2516SN opiskelijat

 

Kirjoita kommentti

*