Opiskelija, tiesitkö opintojen kerryttävän sinulle eläkettä? Opiskeleminen kerryttää eläkettä viiden vuoden ajan, tiedon ja taidon lisäksi. Kelan (2016) mukaan ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon suorittaminen kartuttaa eläkettä 54,55 euroa kuukaudessa.  ”Rahaa, se on sekin”, ajattelen.

Suomalaisen naisen vuonna 2018 keskimääräinen eläke oli 1499 euroa kuukaudessa (Eläketurvakeskus 2018). Opintojenin aikana kertynyttä 55 euron lisää kuukausittaiseen eläkkeeseen ei siis tule väheksyä. Tosin opiskelijana minun on huolehdittava tutkinnon valmistumisesta ansaitakseni eläkkeeni.

Eläkettä kertyy viiden vuoden ajalta tutkinnon suorittamisesta, vaikka todellinen opiskeluun käytetty aika olisi 2,5 vuotta. Valtio tarjoaa siis tuntuvan bonuksen opiskelijalle.

Lasketaanpa hieman

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon kerryttämä lisäeläke tarkoittaa noin 660 euron vuosittaisia lisäbruttotuloja. Ansaitulla nettoeläkkeelläkin voi lähteä vaikka ulkomaille kerran vuodessa. Ei huono! Kyllä minua raha kiinnostaa!

Eläkkeen saaminen edellyttää, että olet suorittanut tutkinnon 1.1.2015 tai sen jälkeen, opintojen aikana olet ollut iältäsi 18-67-vuotias sekä olet ollut ansiotyössä ja saat sen perusteella työeläkettä.

 

 

Ilmarisen verkkosivu (https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/mista-elake-muodostuu/) on tutustumisen arvoinen. Se sisältää tietoa eläkkeen kertymisestä opintojen aikana ja yleistietoa eläkkeen kertymisestä. Opiskelija, työuran lisäksi opinnot ovat yksi tapa vaikuttaa eläkkeen määrään!

Lähteet:
Ilmarinen. 2019. Eläkkeen kertyminen – mistä eläke muodostuu. Päivitetty 4.4.2019. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/mista-elake-muodostuu/ [viitattu 21.4.2019].

Kela. 2016. Työeläkettä tutkinnosta. WWW-dokumentti. Päivitetty 12.4.2019. Saatavissa: https://www.kela.fi/tyoelaketta-tutkinnosta [viitattu 21.4.2019].

Eläketurvakeskus. 2018. Keskimääräiset eläkkeet. WWW-dokumentti Saatavissa: https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elakkeensaajien-kokonaistulot/keskimaaraiset-elakkeet/ [viitattu 21.4.2019].

Satu Lappalainen
palveluneuvoja, 
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK) -opiskelija, Mikkeli

 

Kirjoita kommentti

*