Olen viimeisen vuoden sairaanhoitaja opiskelija Savonlinnasta. Hoitoalan työt ovat aina kiinnostaneet minua ja siksipä lukion jälkeen hain opiskelemaan sairaanhoitajaksi.

Sairaanhoitajan opinnot ovat olleet todella monipuolisia. Niihin on kuulunut paljon teoriaa, käytännön harjoituksia koululla sekä harjoitteluja erilaisissa työympäristöissä.

Teoria opinnot ovat luoneen hyvän pohjan osaamiselle, mutta käytännön harjoitteluiden kautta olen kokenut oppineeni parhaiten. Opintoihin kuuluu runsaasti harjoittelujaksoja, joita ovat perustaitojen, sisätautien, gerontologisen hoitotyön, mielenterveys- ja päihdehoitotyön, kirurgisen hoitotyön, lasten ja nuorten hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoittelut sekä vapaavalintaiset asiantuntijuuden kehittymisen harjoittelut.

Opintojen aikana olen oppinut, että kannattaa mennä kokeilemaan uusia asioita avoimin mielin ja ilman ennakkoluuloja. Voi käydä niin, että on ajatellut jonkin paikan tai asiakasryhmän olevan sellainen, jonka parissa ei missään nimessä haluaisi työskennellä, mutta esimerkiksi harjoitteluiden myötä huomaakin pitävänsä juuri sellaisesta työstä.

Sairaanhoitajan työ on monipuolista. Sairaanhoitaja voi työllistyä hyvin erilaisiin paikkoihin ja myös asiakkaiden vaihtuvuus on paikoitellen suurta. Parasta tässä työssä onkin mielestäni juuri tämä monipuolisuus.

Opintojen aikana olen myös oppinut, että tässä ammatissa ikinä ei voi tietää kaikkea. Ala on niin laaja ja hoitotyö kehittyy koko ajan. Uutta tietoa tulee tutkimusten myötä jatkuvasti. Tässä pystyy haastamaan itseään joka päivä kehittymään ja oppimaan uutta.

Xamkin Savonlinnan kampus on ollut itselleni mieleinen opiskelupaikka. Täällä opinnot suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle sopivaksi ja huomioidaan hyvin esimerkiksi elämäntilanteen muutokset. Opinnot ovat joustavia ja niihin saa aina kannustusta ja tarvittaessa apuakin.

 

Jenna Leppänen
Sairaanhoitaja (AMK) -opiskelija

Kirjoita kommentti

*