Joulukuu vuonna 2005.Olin valmistunut sairaanhoitajaksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Opiskelut olin suorittanut kokonaisuudessaan työn ohessa, ja reilut kolme vuotta oli melkoisen rankkaa aikaa. Valmistumispäivänä ajattelin, etten koskaan enää lähde opiskelemaan.

Elokuu vuonna 2017. Seison etuovella, Kotkassa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla. On alkamassa opiskelut Terveyden edistämisen (YAMK) -koulutuksessa. Ensimmäisenä koulupäivänä mielessäni häivähtää ajatus: ”Tässä sitä taas ollaan, koulussa.”

Runsaasti tehtäviä, tutkimuksia, opinnäytetyön suunnittelua, vapaasti valittavia opintoja ym. Vapaasti valittavien opintojen tarjonta on todella hyvä, koska näin jokainen varmasti löytää mielekkäitä, itseä kiinnostavia sekä työelämää tukevia opintojaksoja.

…opiskelemaan voi oppia, vanhemmallakin iällä.

 

Opiskelujen alussa oli ensin hankalaa saada aikaan itselleen järjestys tehtävien tekemistä varten. Alkuun jokaista tehtävää aloitin vähän; priorisointi oli aivan hukassa. Vähitellen huomasin, että opiskelemaan voi oppia, vanhemmallakin iällä.

Tein itselleni suunnitelmia ja listauksia tehtävien palautuksista. Listasin tehtävät, jotka piti tehdä tiettynä ajankohtana. Sitten tein listan itselleni, milloin teen tehtävän, ajoitin tehtävän vapaapäivälle tai lomapäivälle.

Näin sain tasapainon työn, vapaa-ajan ja opiskelun välille. Kaikelle jäi riittävästi omaa aikaa eikä kuormittavuuden tunnetta tullut. Opiskelutehtävät ja työt eivät kasaantuneet, ja kaikki tehtävät on tullut tehtyä aikataulussa ja niihin on voinut paneutua hyvin.

Opiskelujen ensimmäiselle syksylle valitsin neljä vapaasti valittavaa kurssia, koska olin osittaisella työajalla ja minulla oli siis mahdollisuus opiskella hieman enemmän. Näin jälkeenpäin ajatellen ajoitus oli erittäin hyvä, koska nyt tässä vaiheessa opiskeluja opinnäytetyöhön liittyvät asiat, haastattelut, haastattelujen purut, analysoinnit ym. vievät runsaasti aikaa.

Olen yllättynyt positiivisesti, miten opiskelu ja opinnot ovat tukeneet työelämässä.

 

Olen yllättynyt positiivisesti, miten opiskelu ja opinnot ovat tukeneet työelämässä. Keväällä 2018 siirryin sairaanhoitajan tehtävistä toimipisteen vastaavaan tehtäviin sekä tekemään toimintayksikön esimiehen loman sijaisuuksia. Käynnissä oleva koulutus vaikutti positiivisesti työnkuvani muutokseen. Työnantajani on sopinut kanssani, että keväällä 2019 tekisin toimintayksikön esimiehen vuorotteluvapaan sijaisuutta. Tämän vuoksi minun opinnäytetyöni olisi hyvä olla valmiina ja todistus haettuna viimeistään huhtikuussa 2019.

Identiteetti kehittyy ja muuttuu, sen voin allekirjoittaa. Elämään voi tulla sisältöä runsaasti ja lyhyessä ajassa. Ihmisen mieli virkistyy ja piristyy uuden oppimisen myötä, ja kuka ties se voi vaikuttaa muistinkin kehittymiseen pitkällä aikavälillä.

Asioita oppii näkemään eri tavalla ja monesta näkökulmasta. Ajatusmaailmaa laajenee ja opittua tietoa sekä elettyjä kokemuksia tulee jaettua opiskelutovereille ja työyhteisölle. Kun tarpeeksi vahvasti jotain haluaa, niin sen voi saavuttaa, oli sitten kyse työstä tai harrastuksista. Tästä hyvänä esimerkkinä on myös triathlonin täysimatkan harrastukseni (kuva vuodelta 2015 Itävallasta).

 

 

Useissa hallinnollisissa asioissa on tullut runsaasti rohkeutta erilaisten asioiden hoitamiseen. Itseluottamus on kasvanut ja osaaminen varmistunut. Monet esimiehen tehtävät ovat tulleet tutuiksi, ja kuten mainitsin, opiskelut ovat auttaneet työelämän kiemuroissa.

Lisääntynyt tieto koulutuksen myötä on auttanut työssä esim. lakiasioissa ja säännöksien ja ohjeiden noudattamisessa. Näiden soveltaminen työelämään ja uusien ideoiden ja työn kehittämiskohteiden löytyminen on ollut hyväksi. Esimerkiksi työhyvinvoinnin posteri tuli oivallisena työkaluna meidän työyhteisöömme.

 

 

Esimieskokouksissa toimii nyt eri tavalla, koska opiskelun myötä on tullut harjaannusta ja oppia kokoustoimintaan, puheenvuoroihin, asioiden esittämiseen ym. Useat opiskelukirjat, joita kursseilla on esitelty hyvinä lähteinä, on tullut ostettua itselle. Niistä voi lukea aina asiat uudelleen ja uudelleen.

Nyt opiskellaan vielä ensi vuoden puolelle, mielenkiinto opiskeluja kohtaan on lisääntynyt koko ajan. Ja sitten… toivottavasti työelämällä on tarjota mahdollisuus saada koulutusta vastaavaa työtä.

 

 

Elämä on opiskelua ja kehittymistä; on itsestä kiinni, kuinka paljon sitä itse haluaa.

 

Päivi Törönen, sairaanhoitaja/toimipisteen vastaava,
terveyden edistäminen (YAMK) -koulutus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotka

Kirjoita kommentti

*