Vajaan kolmenkymmenen vuoden työkokemuksen, kolmen eri työpaikan ja kaupungin “kasvattamana” halusin lähteä vielä oppimaan uutta ja kurkistamaan tämän päivän opiskelijoiden maailmaan.

Xamkin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen -YAMK-opinnot oli minulle selkeä valinta esimiehenä työskentelyn tueksi.

Aloitin opiskelut polkuopiskelijana. Esimieheni hyväksyi lähipäivät ammatillisiksi koulutuspäiviksi. Olen kiitollinen oppimiseen kannustavasta ja opiskelun mahdollistavasta esimiehestä.

Rehellisesti tunnustan, että uusi maailma pelotti kovasti. Miten selviän?

 

Koulutus alkoi tammikuussa 2020, jolloin ensimmäiset kaksi lähipäivää pidettiin Xamkin Mikkelin kampuksella. Ilokseni ryhmässä olikin tuttu sairaanhoitaja Savonlinnasta. Hänen tukensa on ollut korvaamaton.

Ensimmäisten päivien tietomäärä, erilaisten tietoteknisten järjestelmien opettelu ja kurssien valinnat saivat kyllä pienen paniikin aikaiseksi. Rehellisesti tunnustan, että uusi maailma pelotti kovasti. Miten selviän? Riittääkö aika, energia ja osaaminen? Kannattaako tämä? Mitä elämältäni nyt haluan? Näitä kysymyksiä pyörittelin mielessäni.

Pian sain huomata kuinka tärkeää on, että opiskeluvälineet olivat kunnossa. Kannatti lukea opinto-ohjeet hyvin ja noudattaa niitä.  Selkeä ohjeistus OVA-tunneilla ja ryhmän vertaistuki auttoivat myös selviämään alkupaniikista eteenpäin.

Ensimmäisten kurssien aihealueet olivat niin lähellä omaa työelämää, että niihin oli helppo päästä mukaan. Kurssitehtävien tekemisen koin jäsentävän omaa työtäni.

Ja taas uusi haaste, miten selviä digiloikasta?

 

Kevään 2020 lähipäivät toteutuivat kolmen ensimmäisen kuukauden osalta, mutta sitten iski pandemia ja siirryimme etäopiskeluun. Ja taas uusi haaste, miten selviä digiloikasta? Mutta jälleen selvittiin, hyvät ohjeet ja tekniset välineet auttoivat eteenpäin. Ennen etsittiin luokat kampukselta ja nyt klikkailtiin virtuaalista ryhmätyötilaa.  Mutta kaikesta tästä oli iso hyöty myös omaan työhön, jossa palaverit siirtyivät myös verkkoon

Loppujen lopuksi ei olisi voinut olla parempaa hetkeä aloittaa opiskelu, kun pandemian vuoksi sosiaaliset kontaktit ja harrastukset ovat vähentyneet.

 

Loppujen lopuksi ei olisi voinut olla parempaa hetkeä aloittaa opiskelu, kun pandemian vuoksi sosiaaliset kontaktit ja harrastukset ovat vähentyneet. Tilalle on tullut joukko mielenkiintoisia ihmisiä, jotka jakavat omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Alkukankeuden jälkeen olemme oppineet käymään vilkasta keskustelua myös etäyhteyksien välityksellä.

Opiskelua on auttanut myös säännöllinen työaika, työmatkaliikunta pyöräillen ja tehtävien tekemisen aikataulutus. Tutkinto-opiskelijan paikka avautui vuoden polkuopiskelun jälkeen, ja nyt kypsytellään opinnäytetyön aihetta.

Minäkin opin uutta, vanhat ajattelumallit muuttuvat ja toivottavasti voin auttaa työyhteisöäni kasvamaan, kehittymään ja voimaan paremmin.

 

Virpi Ala-Vainio
Sairaanhoitaja (YAMK) -opiskelija
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Xamk, Mikkeli

Kirjoita kommentti

*