Opintojen jatkaminen kannattaa aina. Itse mietin useamman vuoden ennen kuin otin askeleen eteenpäin ja hain opiskelemaan Xamkiin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. En ole katunut hetkeäkään.

Aloitin YAMK-opinnot viime syksynä Xamkissa mielenterveyshoitotyön koulutusohjelmassa. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi vuonna 2012 ja tehnyt kymmenen vuotta töitä psykiatrian erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajan tehtävissä. Viihdyn työssäni, mutta toivon opintojen jatkamisen YAMK-tutkinnon muodossa tuovan jatkossa mahdollisuuksia myös erilaisiin työtehtäviin.

Tiedostin jo opintoihin hakiessa, että opiskelun ja kokopäiväisen vuorotyön yhteensovittamisessa tulee olemaan haasteita. Tunne on vahvistunut tämän ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintosuunnitelman mukaiset opintojaksot yhdistettynä vapaasti valittaviin opintojaksoihin vaativat aikaa ja jaksamista. Näihin yhdistettynä samanaikaisesti heti opintojen alkuvaiheessa aloitettu opinnäytetyö on luonut painetta arjen elämisestä tehokkaasti sekä opinnoille että työlle.

Päätin syyslukukauden jälkeen pitää osittaista opintovapaata alkuvuodesta. Tein töitä 50 % työajalla ja olin 50 % opintovapaalla yhdeksän viikon ajan. Ajallisesti osittainen opintovapaa ajoittui parhaaseen mahdolliseen kohtaan opintojaksojen kannalta. Huomasin oman jaksamiseni ja kiinnostukseni oppimistehtäviä kohtaan lisääntyvän heti. Olen suoriutunut kevään opintojaksoista paremmin kuin mihin olisin kyennyt täyttä työaikaa tehdessä. Myös opinnäytetyön suunnitelma eteni alkuvuodesta hyvin.

Opinnot ovat antaneet minulle jo ensimmäisen vuoden aikana paljon uutta tietoa ja näkökulmia elämään kokonaisvaltaisesti. Suosittelen kaikille aikuisopiskelijoille opintovapaata, mikäli sen pitäminen on mahdollista. Osittainen opintovapaa on ollut itselle myös taloudellisesti toimiva vaihtoehto. Aikuiskoulutustuki auttaa taloudellisesti aikuisopiskelijoita, ja systeemi toimii hyvin, joten sitä kannattaa hyödyntää.

Essi Kontinen
Terveydenhoitaja
Mielenterveyshoitotyö YAMK -opiskelija
Xamk, Kotkan kampus