Oulaisten kaupunki on järjestänyt yli kolmenkymmenen vuoden ajan Oulaisten Musiikkiviikot, joiden aikana on tarjolla musiikkia laidasta laitaan aina klassisesta pop-musiikkiin sekä kirkkokonsertteihin asti.

Teemaan liittyen Makuja ja musiikkia -illallistapahtumaa on järjestetty oppilaitoksessamme, koulutuskeskus Jedun Oulaistenkadun yksikössä jo vuodesta 2007 lähtien. Tarjoamme asiakkaille illan aikana elämyksiä; maittavaa ruokaa ja sulosointuista musiikkia.

Makuja ja musiikkia -illallinen on erinomainen tapahtuma monestakin eri syystä. Pedagogisesti ajatellen siinä yhdistyy moni tutkinnon osa kokki-, tarjoilija- ja kodinhuoltaja-opiskelijoilla. Samalla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja kansainvälisyyteen. Opiskelijat ovat alusta asti suunnittelemassa ja toteuttamassa illallistapahtumaa. Heiltä saatu palaute on aina hyvin positiivista, kun toteutamme jotain näin arjesta poikkeavaa, aidosti isoa ja merkittävää projektia osaamisperusteisesti.

Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa näyttöjä tilaisuuden aikana. Samalla vahvistuu ammatillinen osaaminen ja kehittyminen. Työelämäyhteistyön merkitys korostuu ja vahvistuu niinikään. Teemme yhteistyötä Musiikkiviikkojen työryhmän sekä muiden teemaan liittyvien tahojen kanssa.

Työskentelemme itse Koulutuskeskus Jedun Oulaistenkadun yksikössä ravintola- ja catering-alan opettajina. Opiskelemme tällä hetkellä matkailu- ja palveluliiketoimintaa (restonomi YAMK) Xamkissa Mikkelin kampuksella.

Teemana tapahtumassa on pääsääntöisesti ollut tarjota eri maiden ruokaa, juomaa ja musiikkia, mutta esimerkiksi vuonna 2018 illallista vietettiin satavuotiaan Suomen kunniaksi ja tarjolla oli suomalaisia perinneruokia kotimaisen musiikin kera.

Musiikkiviikkoja juhlitaan loka-marraskuun aikana, ja oppilaitoksessamme järjestettävä illallinen on usein marraskuun ensimmäinen tai toinen perjantai-ilta. Viime syksynä teemana oli saksalainen ruoka ja musiikki. Tämä on opiskelijoillemme ja koko henkilökunnalle ehdottomasti lukuvuoden suurin ja tärkein projekti.

Kun Musiikkiviikkojen lipunmyynti alkaa, illallisen liput – vaikka ovatkin Musiikkiviikkojen kaikkein kalleimmat – myydään ensimmäisenä loppuun. Yleensä ne on myyty noin tunnissa. Vastaavanlaisia ruokaelämysteemoja tullaan todennäköisesti tarjoamaan tulevaisuudessa asiakkaille enenevässä määrin. Ne ovat täydellinen vastakohta nykyajan pikaruokakulttuurille.

Elämykselliset ruokateemat pakottavat asiakkaan myönteisessä mielessä pysähtymään ja nauttimaan kaikessa rauhassa ruoan ja oheistuotteiden, esimerkiksi musiikin tai näytelmän annista. Asiakaslähtöinen ajattelu on tätä päivää ja sitä hyödynnetään markkinoinnissa internetissä. (Pasanen & Hakola 2009.) Illallistapahtuman jälkeen pidämme palautepalaverin toimeksiantajan kanssa ja tätä kautta pyrimme kehittämään toimintaa entistä paremmaksi.

”Olisi tärkeää pyrkiä katsomaan oman organisaation tuottamia palveluita ja tuotteita asiakkaan silmin. Tämä on vaikeaa, koska tunnemme omat toimintatapamme ja syymme toimia tietyllä tavalla liian hyvin. Sen vuoksi asiakaskokemuksen arviointiin olisi hyvä käyttää ulkopuolista, joka katsoo kokonaisuutta uusin silmin.” (Wallenius Consulting s.a.)

Ruokapalvelujen johtamiseen vaaditaan jämäkkää kokonaisuuden hallintaa. Siinä on voitava tuottaa erilaisia ateriakokonaisuuksia, palveluja ja elämyksiä hyvinkin erityyppisiin tilaisuuksiin. Lisäksi on kyettävä tarjoamaan asiakaslähtöisiä palveluja lyhyelläkin varoitusajalla. Alaamme kuuluu ajoittainen hektisyys, ja henkilökunnalta ja opiskelijoilta vaaditaan runsaasti joustavuutta uusiin ja yllättäviinkin tilanteisiin. Ammattikeittiön hektinen ja jatkuvaa sopeutumista vaativa reaalimaailma asettaa suuren haasteen elämysruokapalvelujen kehittämiselle. (Pitkäkoski 2015, 6.)

 

LÄHTEET

Pitkäkoski,T. 2015. Elämysperusteisen ruokapalvelutapahtuman tuottamisen konseptointi. Teemallisuus, prosessimaisuus ja kokonaisvaikutelma markkinoinnin johtamisen haasteena. Vaasan yliopisto. Markkinoinnin laitos. Väitöskirja. Acta Wasaensia 330.

Pasanen, K. & Hakola, E.-M. 2009. Suomalaisten kulttuuritapahtumien matkailullinen merkittävyys ja kansainvälinen potentiaali. Matkailun edistämiskeskus.

Helsinki. Saatavilla: https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=2&id=2124653 [viitattu 29.5.2020].

Wallenius Consulting. s.a. Rakenna ylivertainen, digitaalinen asiakaskokemus (8 kohdan kehitysohjelma). WWW-dokumentti.Saatavissa:

https://niklaswallenius.fi/digitalisaatio/digitaalinen-asiakaskokemus-8-askelta/ [viitattu 29.5.2020].

 

Merja Kalliokoski ja Sanna-Mari Pyy

Kirjoittajat työskentelevät Koulutuskeskus Jedussa ravintola- ja catering-alan lehtoreina ja opiskelevat matkailu- ja palveluliiketoimintaa (restonomi yamk) Xamkissa Mikkelin kampuksella.

Kirjoita kommentti

*