Teollinen puurakentaminen on tulevaisuuden ala ja tulee työllistämään jatkossa todella hyvin. Nykyisinkin on pulaa osaavista rakennusinsinööreistä ja -suunnittelijoista, joten työttömäksi ei tältä alalta valmistuta.

Moikka, miun nimi on Kare Kosonen ja olen ensimmäisen vuoden teollisen puurakentamisen opiskelija. Olen tehnyt työurani mekaanisen metsäteollisuuden parissa, ja kun huomasin että tämä kyseinen koulutus aukeaa Savonlinnassa vuoden 2018 syksyllä, päätin hakea siihen. Tavoitteena saada omassa työssäni käytettävää lisätietoa.

Savonlinna kaupunkina on sopivan lähellä, joten opiskelu työn ohella onnistuu hyvinkin, vaikka päivät välistä venähtävätkin. Opiskelu itsessään on ollut todella mukavaa ja eniten paikkaan tai aikaan sitoutumaton koulutus on todellakin positiivisesti yllättänyt itseäni. Muita positiivisia asioita on ollut Xamkin hyvät opettajat ja heidän apunsa asioiden selvittämisessä.

Kaikki tuntevat toisensa!

Savonlinnan kampus on pieni, mutta tässä pienuudessa etuja ovat juuri ihmisläheisyys opiskelijoiden sekä opettajien kesken. Kaikki tuntevat toisensa ja tämä tuo vain positiivista etua opiskeluun. Opiskelussa saamme käyttää koulun tarjoamia hyviä opetustiloja, teknistä kalustoa ja alaan liittyvää todella laadukasta opetusta.

Teollinen puurakentaminen on tulevaisuuden ala ja tämä ala tulee työllistämään jatkossa todella hyvin. Nykyisinkin on pulaa osaavista rakennusinsinööreistä ja rakennussuunnittelijoista, joten työttömäksi ei tältä alalta valmistuta.

Opintojen mahdollisimman nopea suorittaminen on itselleni päämääränä ja tämän jälkeen mielenkiintoa olisi lähteä jatkamaan opiskeluja vielä korkeammalle asteelle, kun Xamkissa sekin on mahdollista. Unelmana olisi työskennellä monipuolisessa, haasteita tarjoavassa rakennusalan ammatissa, jossa opiskeluissa opittuja taitoja pystyy hyödyntämään monipuolisesti!

Kare Kosonen, teollinen puurakentaminen, insinööri (AMK)