Xamkilaisen tarina: Sara Ojaniemi, palvelumuotoilun opiskelija

Olen Sara Ojaniemi ja asun Kuusankoskella. Aloitin palvelumuotoilun opinnot vuoden 2019 tammikuussa monimuotototeutuksena.

Palvelumuotoilu osui eri kouluttautumisvaihtoehtoja etsiessäni välittömästi silmään kiinnostavana ja monipuolisena mahdollisuutena etsiä työuralle uutta suuntaa. Vaikka kyseessä onkin kokonaan uusi aluevaltaus osaamisalueeseeni, koen silti, että aiemmasta historiastani graafisen teollisuuden parissa on ollut hyötyä. Toivon myös jatkossa voivani hyödyntää aiempaa osaamistani ja työhistoriaani.

Xamk valikoitui opiskelupaikaksi sijainnin ja monipuolisen koulutustarjonnan ansiosta ja toistaiseksi olen ollut enemmän kuin tyytyväinen siihen, miten sujuvasti asiat täällä hoituvat.

Aikuisena opiskelun aloittaminen uudelleen oli suorastaan pelottavaa! Koulun penkin kuluttamisesta ja ylipäätään uuden opiskelusta kouluympyröissä on vierähtänyt jo tovi aikaa. Aluksi tuntui todella tahmealta ja vieraalta kirjoittaa raportteja ja analyysejä, mutta se vaihe on jo onneksi takanapäin. Yllättävin seikka opiskelun suhteen on ollut oman innostuksen ja motivaation exponentiaalinen kasvaminen opintojen edetessä.

Opiskelussa ehdottomasti innostavinta on ollut oma ihana ryhmämme ja se, kuinka tiiviin pienen yhteisön ja ryhmän olemme muodostaneet. Meitä on eri ikäisiä, eri puolilta Suomea, erilaisilla koulutustaustoilla jne.

Kiinnostusta opiskeluun pitää yllä monipuoliset aiheet, vaihtelevat tehtävät sekä konkretian näkeminen palvelumuotoilussa jokapäiväisen elämän suhteen.

Hankalinta on ollut ehkä valtava tiedon määrä, mikä nykypäivänä on saatavilla. Pitää oppia löytämään olennaiset lähteet.

Aikuisena opiskeluun liittyy perhettä, erilaisia vastuita ja ns. muuta elämää, joissa kaikissa läsnä oleminen ja riittävän hyvä yhteensovittaminen on välillä haasteellista.

Opiskelu ei varsinaisesti ole vielä tuonut uutta työtä, mutta näkymät työllisyyteen ovat aivan toisenlaiset kuin ennen opintojen aloittamista.

Palvelumuotoilua voi suositella lähestulkoon kenelle vaan. Elementtejä siitä tarvitaan kaikkialla jokapäiväisessä elämässä ja muotoilun metodeja voi käyttää alasta riippumatta.

Hyödyllisintä tähän mennessä on ollut ideoiden jalostaminen ja monipuolisen ajattelun oppiminen.

Viiden vuoden kuluttua toivon olevani töissä palvelumuotoilijana tai koulutustani hyödyntävässä tehtävässä, joka tarjoaa sopivasti haastetta ja mielenkiintoa. Muotoilijan tutkinto antaa myös loistavat eväät elinikäiseen oppimiseen ja mielenkiintoon oikeastaan kaikkea kohtaan.

Voin todeta kaikille ammattikorkeakouluopintoja harkitseville, että antaa palaa vaan! Asioilla on taipumus järjestyä ja opinnot tuovat aivan uutta säihkettä elämään!

 

-Sara Ojaniemi, Palvelumuotoilun opiskelija, Xamk