Talotekniikan koulutusta voin suositella kaikille talotekniikan alasta kiinnostuneille. Opetus on ollut monipuolista ja laadukasta. Lisäksi kieliopinnoista ja vaihtoon lähtemisestä kiinnostuneille Xamk on erittäin hyvä vaihtoehto.

Nimeni on Tommi Martikainen ja olen Lohjalta kotoisin. Talotekniikan opinnot Xamkissa aloitin syksyllä 2018 eli olen nyt ensimmäisen vuoden opiskelija. Talotekniikka vaikutti alana mielenkiintoiselta. Monipuoliset työtehtävät ja todennäköinen työllistyminen valmistumisen jälkeen vaikuttivat myös päätökseen hakea opiskelemaan talotekniikkaa Xamkiin.

Opinnoissa sopivasti käytännöharjoittelua ja teoriaa

Opiskeleminen Xamkissa on ollut hyvä kokemus. Ammattikorkeakouluopinnoissa on sopivasti tasapainossa käytännönharjoittelua ja teoriaopiskelua. Käytännönharjoittelu on ollut itselleni tärkeää, koska lukion käyneenä ei ollut sellaisesta aikaisempaa kokemusta. Esimerkkinä erilaisten mittauksien suorittaminen.

Opintojen aikana suoritettavassa harjoittelussa pääsee hyödyntämään kursseilla opittuja tietoa ja taitoa työelämässä. Opettajien järjestämillä yritysvierailuilla ja vierailevien luennoitsijoiden avulla olen saanut käsityksen työelämän mahdollisuuksista.

Parasta ammattialan oppiminen ja kaverit

Opiskelussa ja opiskelijaelämässä parasta on ollut ammattialan oppiminen ja uudet kaverit. Kavereiden kanssa on voinut tehdä opiskeluhommia, mutta myös viettää vapaa-aikaa, joka on auttanut sopeutumisessa uuteen kaupunkiin, Mikkeliin.

Koulutusta voin suositella kaikille talotekniikan alasta kiinnostuneille. Mielestäni opetus on ollut monipuolista ja laadukasta. Talotekniikan alan lisäksi kieliopinnoista ja vaihtoon lähtemisestä kiinnostuneille Xamk on erittäin hyvä vaihtoehto. Molemmissa on vaihtoehtoja laajasti.

Tällä hetkellä talotekniikan alalla työllistyminen on hyvällä tasolla. Osaajia tarvitaan laajasti monella sektorilla. Opiskelun aikana itseäni on alkanut eniten kiinnostamaan sisäilmasto ja ilmanvaihto.