Marja Vaitinen lähti hakemaan monipuolisia valmiuksia asiantuntija- ja esimiestehtäviin terveyden edistämisen ylemmästä AMK -tutkinnosta.

Pohjola-sairaalan leikkausosastolla anestesiasairaanhoitajana työskentelevä Vaitinen kuvailee työtään:

“Alueeseeni kuuluu leikkaussali ja heräämö sekä koulutushoitajan tehtäviä. Huolehdin siis yksikön koulutuksesta ja koulutustarpeiden huomioinnista.”

Vaitinen on valmistunut Kyamkista vuonna 2000 ensihoitoon suuntautuneeksi sairaanhoitajaksi ja käynyt anestesiahoidon erikoistumisopinnot.

“Xamkiin oli helppo hakea, kun koulutusympäristö on tuttu perustasolta ja olin tyytyväinen sairaanhoitajaopintoihin. Ylemmissä opinnoissa on myös laajasti valinnan varaa: pystyy hyvin valitsemaan johtamiseen esimiestyöhön keskittyviä vapaavalintaisia kursseja”, Vaitinen selvittää.

Ylempi AMK selkeä valinta

Ylempi AMK nousi selkeästi yliopiston edelle jatkokoulutusta miettiessä.

“Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöisempi ja -läheisempi kuin vastaava yliopistossa. Pystyn siis paremmin hyödyntämään opintoja työelämässä”, Vaitinen kertoo.

Odotukset ovat täyttyneet.

“Minulle oli heti selvää mihin keskityn opinnoissa ja olen hyvin onnistunut poimimaan omat jutut Master-tarjottimelta myös muilta aloilta. Projetityötaidot ovat jo kehittyneet vaikka takana on vasta 30 opintopistettä opiskelua.”

Opinnoista on ollut jo selkeää hyötyä muutenkin.

“Opintoihin liittyviä projekteja on hyödynnetty työelämässä ja johtamisjärjestelmistä on tullut hyviä vinkkejä”, Vaitinen luettelee.

Etäisyys ei haittaa

Helsingissä asuvalle Vaitiselle opinnot ovat etäisyydestä huolimatta sujuneet hyvin.

“Opinnot vaativat suunnitelmallisuutta, kun on pieniä lapsia. Olen onneksi voinut viedä lapset seudulla asuville isovanhemmille lähipäivien ajaksi. Työnantaja on myös myöntänyt yksittäisiä opintovapaapäiviä, jotka helpottavat elämää”.

Suurin osa opiskelusta ja tehtävistä tehdään kotona.

“Kirjallisten tehtävien teko on nipistettävä perheen yhteisestä ajasta. Verkko-opinnot tuntuivat hyvältä ja tuovat mahdollisuuden suorittaa opintopisteitä toisesta kaupungista. Niitä pystyy myös tekemään silloin, kun on mahdollisuus tekemiseen. Vaikka työtä on paljon, se on kuitenkin mahdollisuus oppia enemmän. Verkkotentit ovat myös hyvä juttu“, Vaitinen toteaa tyytyväisenä.

“Välillä on useampi deadline päällekkäin, mutta en ole kokenut sitä raskaaksi. Tämä on omaehtoista opiskelua, joka vaatii itseltä paljon. Sopiva pieni paine on päällä koko ajan. Onneksi kurssien työmäärät ovat erilaisia: toisilla kursseilla on vähemmän tehtävää kuin toisilla.”

YAMK arvostus kasvuun

“Toivoisin, että Ylempien AMK -tutkintojen arvo kasvaisi sote-uudistuksen myötä. Useimmat ylemmän AMK:n opiskelijat ovat käytännönläheisiä ammattilaisia”, Vaitinen toteaa. Hän näkee, että työnhaussa YAMK on maisteritason tutkinnon kanssa samalla viivalla.

“En koe itseäni tutkijaksi vaan tekijäksi. Tekemiseen tarvitaan myös osaamista, koulutusta ja teoriataustaa mitä ylempi AMK -tutkinto tarjoaa eri tavalla”, Vaitinen hymyilee.