Millaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitsemme? Tarvitsemmeko työelämässä enemmän inhimillisiä tekijöitä, joiden varassa organisaatio voi menestyä? Tarvitaanko uutta osaamista tietojärjestelmien käyttöön tai mahdollisesti uusia taitoja asiakaspalveluosaamiseen? Jos osaamisen kehittämiseen ei panosteta, vaarana on, että työntekijät uupuvat töihin, koska osaamattomuus vie aikaa ja energiaa. Miten tätä voitaisiin ehkäistä tai asiaan ennalta vaikuttaa?

Henkilöstöstrategian tavoitteisiin on mahdollisesti kirjattu henkilöstön osaamisen kehittäminen. Miten suunnitelmat saadaan jalkautettua kentälle ja työntekijöiden arkeen? Työelämässä tarvitaan myös taitoja osaamisen siirtämiseen toisille työntekijöille. Millä tavoin työyhteisössä pystymme rohkaisemaan osaamisen jakamiseen? Miten jokainen työntekijä saadaan kannustettua osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä uuden osaamisen hankkimiseen? Miten organisaatiokulttuuria saadaan muokattua sellaiseksi, että toimintatavat alkavat pikkuhiljaa muuttua?

 Miten jokainen työntekijä saadaan kannustettua osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä uuden osaamisen hankkimiseen?

 

Kirjassa Työn iloa ja imua (Manka ym. 2010) tiivistetään hyvin työhyvinvoinnin kokonaisuus. Silloin, kun työhyvinvointi on kunnossa, osaamisen kehittäminen on ennakoivaa ja työssä on mahdollisuus kehittyä. Ja mikä tärkeintä, työyhteisöstä löytyy tarvittavaa osaamista!

Hyvin toimivassa organisaatiossa kiinnitetään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin selvittäminen ja osaamisen johtaminen ovat asioita, joihin kaivataan kuitenkin yhä edelleen enemmän panostusta.

Opinnäytetyössäni tarkastelen osaamista, osaamisen johtamista ja osaamisen kehittämistä. Tarkoituksena on tehdä tutkimus, jonka avulla selviää, millaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitsemme. Toimeksiantaja opinnäytetyössäni on Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut. Tutkimustietoa opinnäytetyöhön kerään teemahaastattelulla ja Webrobol-kyselyn avulla. Tavoitteena opinnäytetyössä on kuvata osaamisen nykytila ja luoda tulevaisuuden osaamisprofiili yhdelle yleishallintotiimin ammattiryhmälle.

 

Susanna Keminen, toimistosihteeri
Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (YAMK) -opiskelija, Mikkeli

 

Lähteet
Manka, M., Hakala, L., Nuutinen, S. & Harju, R. 2010. Työn iloa ja imua. Työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. PDF-dokumentti. Päivitetty 6.11.2012. Saatavissa: http://www.uta.fi/jkk/tyovirta/materiaalipankki/Ty%C3%B6%20iloa%20ja%20imua.pdf. [viitattu 26.2.2019].

 

Kirjoita kommentti

*