Helsinkiläinen Asko Pajunen opiskelee ympäristötekniikan Kestävän kehityksen teknologiat -YAMK-tutkintoa, jonka polkuopinnot hän aloitti syksyllä 2022.

Asko Pajusen mielestä kestävä kehitys on tärkeä aihe, johon yritysmaailmassa satsataan juuri nyt huomattavan paljon. – Kokonaan verkko-opintoina toteutettava koulutus sopii minulle parhaiten, koska hän tekee osittain reissuluontoista päivätyötä, Asko sanoo.

Kokonaan verkko-opintoina toteutettava koulutus sopii minulle parhaiten, koska teen osittain reissuluontoista päivätyötä.

 

Aiemmalta koulutukseltaan Asko Pajunen on sähköinsinööri (AMK) ja hän valmistui Metropolia-ammattikorkeakoulusta 2017. – Olen työskennellyt monipuolisissa talonrakennusalan projektinjohtotehtävissä niin korjaus- kuin uudisrakennushankkeissakin sekä urakoitsijan että tilaajan roolissa, Asko kertoo. Viimeisimmäksi hän on tehnyt töitä energia-alalla tuulivoiman parissa.

 

POLKUOPINNOT VAIVATONTA SUORITTAA OMAAN TAHTIIN

Askon mielestä polkuopiskelijaksi oli erittäin helppoa lähteä mukaan. Kaikki tutkinnon oppitunnit toteutetaan verkko-opintoina, joten oppitunneille on vaivatonta osallistua.
– Jos ei pääse esimerkiksi työkiireiden vuoksi osallistumaan, niin tunnit kuitenkin videoidaan ja tallenteen voi katsoa jälkikäteen. Oppituntien lisäksi tehtäviä tehdään luonnollisesti omalla ajalla, mutta tehtävien määrä on mielestäni täysin kohtuullinen, Asko luonnehtii. Opintojen työmäärän yhdistäminen normaaliin työntekoon on hänen mielestään hyvin järjestettävissä, varsinkin, jos opiskelee kohtuullisen opintojaksomäärän kerrallaan. Asko sanoo yllättyneensä, kuinka helposti kaikki on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina.

 

KESTÄVÄ KEHITYS AVAA UUSIA TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUKSIA

Askon mielestä kiinnostavinta opiskelussa on ollut uuden oppiminen ja ajatusten vaihtaminen ryhmässä.
– Minun ryhmässäni on monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita, ja oppitunneilla tehtävät ryhmätyöt avaavat mukavasti erilaisia näkökulmia aiheisiin. Mielestäni parasta Xamkissa on opetuksen taso, järjestelmien käytettävyys ja mukava yhteishenki, Asko kehuu. Hän suosittelee avoimen AMK:n opintoja kaikille.

Parasta Xamkissa on opetuksen taso, järjestelmien käytettävyys ja mukava yhteishenki.

 

Askon opiskeleman alan, kestävän kehityksen, työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät. Hänen mukaansa kestävä kehitys on polttava aihe nyt ja alan asiantuntijoille on varmasti kysyntää jatkossa kasvavissa määrin. -Haluaisin myös tulevaisuudessa työskennellä edelleen energia-alalla. Uskon, että nykyinen koulutus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia.

 

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.