Rakennusalan työnäkymät ovat tällä hetkellä todella hyvät. Rakennusalan työnjohtajista on pulaa ja suunnittelijoita tarvitaan jatkuvasti. Jos ei rakennetta uutta, korjataan vanhaa. Työtehtävät eivät rajoitu pelkästään suunnitteluun ja työnjohtoon vaan rakennusinsinööreillä on laajat työmahdollisuudet. Tekijöille löytyy varmasti töitä!

Kotkalainen Shayleen Tuominen aloitti rakennustekniikan insinööriopinnot vuoden 2017 syksyllä.  Vaikka rakennusala ei tullut mieleen ensimmäisenä tulevaisuuden ammattia pohtiessa, kiinnostus alaa kohtaan kasvoi vähitellen hänen työskennellessään rautakaupassa.

”Ammattikoulu ei enää kiinnostanut lukion käytyäni, ja korkeamman asteen koulutus oli tähtäimissä. Niinpä selvitin, että rakennusinsinöörin tutkintoa voi suorittaa Xamkissa – ja vielä Kotkassa. Päätin hakea ja tässä sitä sitten ollaan!”

Shayleen haki ensisijaisesti Xamkiin paitsi mieluisan alan takia, myös siksi että kampus löytyi läheltä.

”Opiskelijan näkökulmasta Kotkassa on edullista asua ja kampus on hyvällä sijainnilla julkisen liikenteen kannalta. Kampukselle pääsee bussilla melkeinpä mistä tahansa ja keskustaan on lyhyt matka. Ja niin – onhan Kotka Suomen kaunein merikaupunki.”

Lyhyellä matikalla läpi pääsykokeista

Pääsykoe koostui perusmatematiikan, fysiikan ja kemian tehtävistä sekä yhdestä loogisesta päättelytehtävästä.

”Hakijan ei pääsykokeessa tarvitse osata pitkän matematiikan oppeja, vaikka monet niin luulevat, kun on insinöörialasta kyse. Minä luin lukiossa lyhyen matematiikan sekä ainoastaan fysiikan ja kemian pakolliset kurssit, enkä koe, että opinnot olisivat ylitsepääsemättömän vaikeita. Xamkissa käydään kaikki perusasiat läpi ennen kuin siirrytään insinööritasoisiin tehtäviin.”

Työharjoitteluissa pääsee hyvin käytännön työtehtäviin

Perinteisten luentojen lisäksi rakennustekniikan opintoihin kuuluu muun muassa erilaisia tutkimustehtäviä betonilaboratoriossa.

”Minusta kiinnostavinta ovat kuitenkin ekskursiot eli opiskelijapiireissä tehtävät opintomatkat sekä meidän työharjoittelujaksot, jota suoritetaan kesällä ja voivat kestää 3-4 kuukautta tai jopa pidempään koulun ohella. ”

Ensimmäisen työharjoittelunsa Shayleen suoritti Kotkan kaupungilla, jossa hän pääsi tekemään paljon käytännön työtehtäviä.

”Työharjoittelun aikana pääsee tosi hyvin soveltamaan koulussa opittua teoriaa käytäntöön, ja oppimismahdollisuudet ovat rajattomat, jos on itse aktiivinen ja kiinnostunut.”

Rakennusalan työnäkymät ovat tällä hetkellä todella hyvät

Shayleen suosittelee rakennusinsinöörin koulutusta kaikille, joilta löytyy kiinnostusta rakennusalaa kohtaan, osaavat pitää päänsä kylmänä ja kaipaavat uusia haasteita sekä monipuolisen työnkuvan. Hän muistuttaa, ettei heti kannata luovuttaa, jos opinnot tuntuvat alussa haastavilta.

”Rohkeasti vain hakemaan!” hän kannustaa.

Shayleenin mukaan rakennusalan työnäkymät ovat tällä hetkellä todella hyvät. Rakennusalan työnjohtajista on pulaa ja suunnittelijoita tarvitaan jatkuvasti.

”Jos ei rakennetta uutta, korjataan vanhaa. Työtehtävät eivät rajoitu pelkästään suunnitteluun ja työnjohtoon vaan rakennusinsinööreillä on laajat työmahdollisuudet. Tekijöille löytyy varmasti töitä!”

Shayleen suuntautuu opinnoissaan rakennustuotantoon ja toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa työnjohtotehtäviin.

”Unelmatyössäni saisin olla mahdollisimman paljon vaikuttamassa työmaalla sekä pääsisin olemaan osallisena erilaisissa ja mielenkiintoisissa rakennusprojekteissa.”

Shayleen Tuominen, rakennustekniikan insinööriopiskelija, Xamk