Kirjoitan tässä blogissa kuvauksen sairaanhoitajan tyypillisestä työpäivästä työpaikassani vanhusten ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa.

Sairaanhoitajan työ on kaksivuorotyötä, enemmän kuitenkin aamupainotteista. Pyritään, että talossa on jossain osastolla sairaanhoitaja myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Aamupäivä

Työvuoro alkaa klo 7. Yöhoitaja antaa raportin, miten asukkaiden yö on mennyt ja onko ollut jotain erityistä. Jos aamuvuorossa on töissä edellisenä iltana ollut hoitaja, antaa hän raportin illan kulusta.

Uusille hoitajille tai pitkillä vapailla oleville annetaan perusteellisempi raportti asukkaista. Tämä osasto on sikäli poikkeava osasto, että täällä asukkaiden vaihtuvuus on melko suurta. Osastolla on seitsemän lyhytaikaishoitopaikkaa sekä loput 15 odottavat osastolla paikkaa jostakin kaupungin tai yksityisen tehostetusta palveluasumisen yksiköstä.

Raportin jälkeen teemme työnjaon. Meitä on yleensä aamuvuorossa 1 – 2 sairaanhoitajaa ja 3 – 4 lähihoitajaa, joista yksi on hoitoapulainen, joka huolehtii keittiöstä sekä pyykkien ja roskien viemisestä. Osasto on jaettu lyhyeen ja pitkään siipeen ja teemme työnjaon siitä, kuka työskentelee missäkin.

Katsomme päivän suihkut ja vatsantoimitukset sekä sen, onko lähdössä ja tulossa uusia asukkaita ja onko kalenterissa muuta oleellista tälle päivälle. Sairaanhoitaja ottaa tarvittavat verikokeet sekä vastuun lääkehoidosta. Tarvittaessa otetaan myös mm. verenpaine, lämpö tai paino. Haavanhoitoa on välillä. Muut lähtevät auttamaan asukkaita päiväkuntoon ja aamupalalle. Sairaanhoitaja osallistuu myös verikokeiden ja lääkkeiden jälkeen perushoitoon.

Asukkaiden aamupalan jälkeen jatkamme perushoitoa. Yleensä kävelevät ja yhden autettavat laitetaan ensiksi päiväkuntoon ja kahden autettavat ja vuodepotilaat aamupalan jälkeen. Kello yhdeksän on vuorossa hoitajien aamukahvi. Aamukahvin jälkeen jatkamme suihkutuksilla ja perushoidolla.

Yleensä kello kymmenen tulee töihin välivuorolainen, joka jakaa lääkkeet tarjottimelle seuraavaan päivään asti ja ottaa vastuulleen uudet tulijat. Tämä vuoro on kyllä suuri apu, ja sen puuttumisen huomaa päivän kulussa. Välivuorolainen voi olla joko sairaanhoitaja tai lähihoitaja.

Lounaan jälkeen

Asukkaiden lounaan ja oman lounaan jälkeen sairaanhoitaja pääsee yleensä irtautumaan omaan työhön. Katson verikokeiden tulokset ja olen yhteydessä lääkäriin. Jos asukkaiden voinnissa on ollut huolta, otan yhteyden lääkäriin. Lääkärin määräysten toteuttaminen, Marevanin määritykset, tiistaisin lääkkeiden tilaaminen apteekista sekä uusille paikan odottajille apteekkisopimukset kuntoon ja postitus apteekkiin ja päivittäiskirjaus täytyy tehdä ennen oman vuoron loppumista.

Apteekki tuo tilatut lääkkeet perjantaisin. Joskus asukas saattaa tarvita akuutisti lääkettä esim. virtsatietulehdukseen, ja tämän lääkkeen nopea saaminen apteekista on välillä haastavaa. Kaikilla ei ole omaisia, jotka voisivat hakea lääkkeen, joten hoitaja saattaa joutua käymään työvuoron päätteeksi tai ennen työvuoroon tuloa apteekissa.

Aamuvuorolainen, yleensä vastuuhoitaja eli sairaanhoitaja, huolehtii lähtevistä asukkaista. Hän tilaa taksin, pakkaa lääkkeet mukaan, tulostaa paikan saaneille tarvittavat paperit mukaan uuteen paikkaan, soittaa omaisille ja uloskirjaa asukkaan. Kirjaaminen on suuressa roolissa, koska kaikille tehdään väli- ja loppuarvioinnit, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä RAI-arvio. Myös yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää. Iltavuoro saapuu töihin porrastetusti kello 12.30 ja kello 14. Päivä päättyy aamuvuoron antamaan raporttiin iltavuorolaiselle.

Työpäivät hektisiä

Työpäivät voivat olla hyvinkin hektisiä. Joskus sairaanhoidollista työtä on paljon ja myös perushoitoa on paljon. Joskus puhelin soi taukoamatta. Hyvällä tiimityöskentelyllä autamme toinen toistamme, ja vastuuta voi myös jakaa. Kahdesta sairaanhoitajasta on suuri apu toisillemme, kun voimme jakaa tehtäviä.

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta

 

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Työ on vastuullista ja itsenäisiä päätöksiä joutuu tekemään. Pitää osata arvioida, milloin tarvitaan lääkärin konsultaatiota heti ja mitä pystymme hoitamaan omin avuin ja milloin lääkärin konsultaatio voidaan tehdä myöhemmin ja milloin täytyy soittaa ambulanssi.

Meillä lääkäri käy paikan päällä vain noin kolmen kuukauden välein, toki hän on puhelimen päässä päivittäin. Vastuu on sairaanhoitajalla suuri. Pyrimme myös asiakaslähtöiseen hoitotyöhön asukkaan ja omaisten toiveita kuunnellen. Pyrkimyksenä on mahdollisimman kodinomainen ympäristö.

Asukkaat ovat huonokuntoisempia ja muistisairaita ja monelta löytyy diagnooseina myös psyykkisiä ja somaattisia sairauksia. Pitää osata hoitaa erilaisia sairauksia sekä tulkita oireita. Sairaanhoitaja voi käyttää apunaan pika crp-, kuuma-, lämpö- ja happisaturaatiomittaria. Kuntoutus ja toimintakyvyn arviointi yhdessä moniammatillisen työyhteisön kanssa on tärkeää. Moniammatilliseen työyhteisöön kuuluu sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi fysioterapeutti.

Olen miettinyt, miten vanhusten turhia päivystyskäyntejä voisi saada vähemmäksi. Auttaisiko Etelä-Karjalan malli ns. yhden miehen ambulanssista, joka käy tarkistamassa tilanteen paikan päällä ja päättää, tarvitseeko mennä päivystykseen. Vai pitäisikö hoitolinjaukset tehdä aiemmin?

Olen tyytyväinen, että saattohoito onnistuu hoivakodeissa ja siihen saa saattohoitoyksikön jatkuvan tuen ja konsultaatiomahdollisuuden. Enemmän toivoisin hoivakodeissa työskenteleville saattohoidosta koulutusta.

Toivoisin lisää arvostusta vanhustyöhön.

 

Toivoisin lisää arvostusta vanhustyöhön. Moni ei miellä vanhustyötä mielekkääksi ja alalle voi olla vaikeaa saada työntekijöitä.

Itse rentoudun työpäivän jälkeen ja vapailla parhaiten luonnossa liikkuen ja silloin tällöin pieniä reissuja tehden. Kuvassa Hiidenvuori Iitissä eräänä syksyisenä päivänä.

 

 

Minna Suikki, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja
Terveyden edistäminen (YAMK) -opiskelija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotka/Kouvola

Kirjoita kommentti

*