1. Älä tervehdi työpaikalle saapuessasi. Ohjaajana muista ensimmäisenä päivänä kertoa, miten olet kyllästynyt opiskelijoiden ohjaamiseen; opiskelijana muista mainita, miten tämä erikoisala ei kiinnosta sinua.
  2. Älkää puhuko tavoitteista ääneen. Kun molemmilla on erilaiset käsitykset harjoittelujakson tavoitteista, syntyy parhaat ristiriidat.
  3. Puhu työpaikan sisäiset ongelmat opiskelijalle heti alkujaksosta ääneen omasta näkökulmastasi, pyydä opiskelijaa pitämään ne itsellään ja kiellä puhumasta niistä eteenpäin.
  4. Odota opiskelijalta oma-aloitteisuutta, mutta kerro mahdollisimman epäselvästi, mitä tehtäviä hän voi osastolla itsenäisesti suorittaa.
  5. Älä turhaan kysele ohjaajalta, vaan oleta tietäväsi. Älä kuuntele ohjeistuksia.
  6. Lähde harjoittelusta päivän päätteeksi ilmoittamatta. Harjoittelusta ei makseta, joten hyvin voit livahtaa hieman aikaisemmin ohjaajalle asiasta mainitsematta. Ohjaajana älä päästä opiskelijaa katsomaan mielenkiintoisia hoitotoimenpiteitä, jos vaihtoehtona on esimerkiksi sängyn petausta tai muuta sellaista, joka ei olennaisesti sille harjoittelujaksolle tavoitteiden puolesta kuulu.
  7. Palautteen antaminen puolin ja toisin kesken harjoittelujaksoa on ajan tuhlausta. On parempi, kun kaiken paljastaa vasta loppuarvioinnissa.
  8. Älä jousta opiskelijan työvuoroissa, koska hän on nuori ja jaksaa varmasti. Opiskelijana muista heti ensimmäisenä päivänä vaatia vapaaksi vähintään kaikki viikonloput ja illat.
  9. Älä mieti sitä, että opiskelija voi olla tuleva työkaverisi. Älä mieti, että ohjaaja voi olla tuleva työkaverisi.
  10. Unohda huumori. Sen käyttö voi pahimmillaan johtaa jopa rentoon mutta silti oppimista tukevaan ilmapiiriin opiskelijan ja ohjaajan välillä.

Vaikka edellä mainitut 10 käskyä on sarkastisesti ja pilke silmäkulmassa kirjoitettuja, olen valitettavasti törmännyt kaikkiin esimerkkeihin oman opiskeluni sekä lyhyehkön työurani aikana. Toki täytyy sanoa, että olen nähnyt enemmän onnistuneita kuin epäonnistuneita harjoittelujaksoja, ja onnekseni voin todeta, että moni meidän entinen opiskelijamme toimii nyt työkaverinani.

Toimin psykiatrisella osastolla opiskelijavastaavana ja tavoitteenani on omalta osaltani kehittää opiskelijaohjausta parempaan ja yhteneväisempään suuntaan.

 

Toimin psykiatrisella osastolla opiskelijavastaavana ja tavoitteenani on omalta osaltani kehittää opiskelijaohjausta parempaan ja yhteneväisempään suuntaan. Toivoisin kommentteihin kokemuksia opiskelijaohjauksesta sekä kehittämisehdotuksia, joita voisin toiminnan kehittämisessä ottaa huomioon.

Olen aikoinaan Mamkista (nykyinen Xamk) sairaanhoitajaksi valmistunut, Xamkissa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmassa tällä hetkellä opiskeleva mikkeliläinen ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija.


Ronja Rötkö
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) -opiskelija

Kirjoita kommentti

*