Ensi keväänä tulee kuluneeksi kolmekymmentä vuotta siitä, kun valmistuin nykyiseen ammattiini sairaanhoitajaksi. Kuluneet vuosikymmenet olen työskennellyt leikkaus- ja anestesiahoitajana ja viimeiset viitisen vuotta esimiestehtävissä. Monista alaan liittyvistä epäkohdista huolimatta olen viihtynyt työssäni.

Viime vuosina olen kuitenkin alkanut miettiä myös mahdollista alan vaihtoa eläkeiän karatessa yhä kauemmas. Niinpä sitten hain liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin opintoihin.

Pitkän työuran jälkeen on taas osattava asettua opiskelijan rooliin…

 

Kahden ensimmäisen viikon aikana on pikkuhiljaa alkanut selvitä, mitä opinnot pitävät sisällään ja mitä haasteita ne minulle asettavat. Pitkän työuran jälkeen on taas osattava asettua opiskelijan rooliin ja myös alettava luoda aivan uudenlaista ammatti-identiteettiä. Siihen osasin varautua, että itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä on paljon. Tiesin myös, että tietotekninen osaaminen on varsinkin tässä koulutuksessa tärkeää. Se onkin tähän mennessä ollut itselleni kaikkein suurin haaste.

Data-analytiikan ja visualisoinnin koulutuksessa hyvin tärkeä osa on viestinnän opinnoilla. Viestintätaidot ovat olennainen osa ammattitaitoa lähes alalla kuin alalla ja data-analytiikassa niitä tarvitaan hyvin monipuolisesti.

Niin opinnoissa kuin myöhemmin työelämässä tiedonhakutaidot ovat kaiken tiedon hankinnan lähtökohta. Hankittavaa tietoa on osattava tarkastella kriittisesti. Datan käsittelyn jälkeen saadut tulokset täytyy esittää selkeästi ja ymmärrettävästi, jolloin tarvitaan sekä suullisia että kirjallisia viestintätaitoja. Hyviä neuvottelu- ja kokoustaitoja tarvitaan omien ideoiden ja mielipiteiden esiintuomisessa.

Niin opinnoissa kuin myöhemmin työelämässä tiedonhakutaidot ovat kaiken tiedon hankinnan lähtökohta.

 

Oma osaamiseni viestijänä on viime vuosina rajoittunut lähinnä päivittäisjohtamisessa tapahtuvaan suulliseen viestintään, aamupalaverien vetämiseen ja muistioiden kirjoittamiseen sekä sähköpostin käyttöön tiedotuskanavana. Viestintätaitojen opinnoille on siis tilausta.

Viestintätaitojen ensimmäinen kurssi sisältää monipuolisen ja kattavan valikoiman erilaisia viestinnän perustaitoja. Kaikki käsiteltävät osa-alueet ovat mielestäni tarpeellisia niin opintojen kuin tulevien työtehtävienkin kannalta. Kun vielä tietotekninen osaaminen saadaan ajan tasalle ja oikea opiskelutekniikka löytyy, jonain päivänä sairaanhoitajasta kuoriutuu data-analyytikko.

 

Minna Hupanen, sairaanhoitaja, liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin opiskelija

Kirjoita kommentti

*