Olen Anni Kemppainen ja työskentelen tällä hetkellä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa, Savonlinnan kampuksella päätoimisena tuntiopettajana kuntoutus- ja terveysalan yksikössä. Olen opiskellut Mikkelin ammattikorkeakoulussa (nykyisessä Xamkissa) jalkaterapeutiksi (valmistumisvuosi 2005) ja sairaanhoitajaksi (valmistumisvuosi 2015). Opiskelen myös tällä hetkellä työn ohessa Itä-Suomen yliopistossa hoitotiedettä, terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntautumislinjalla.

Ihmisten auttaminen on se miun juttu!

 

Muistelen lämmöllä opiskelua Savonlinnan kampuksella. Jalkaterapeutiksi lähdin opiskelemaan heti lukion jälkeen. Koulutusohjelman valintaan vaikutti ajatus siitä, että haluan toimia tulevaisuudessa terveydenhuoltoalalla. Ihmisten auttaminen on se miun juttu! Lisäksi halusin päästä tekemään tulevaisuuden ammatissani ns. ”käsityötä” ja näkemään käteni jäljen työssäni.

Jalkaterapeutti oli tuohon aikaan vielä osin tuntematon ammatti. Tutustuin esitteisiin ja mielessäni vahvistui ajatus, että tähän koulutukseen mie haen. Koin, että Savonlinnan kampuksen ehdottomana etuna oli sen tiivis yhteisö. Pienellä kampuksella kaikki tunsivat toisensa ja yhteistyötä teimme moniammatillisesti kaikkien terveysalan opiskelijoiden kesken. Opettajat olivat helposti lähestyttäviä ja opiskelijoista aidosti välittäviä.

Opintojen alussa mietin, että kliininen jalkaterapia on itselle mielekkäin ydinosaamisalue jalkaterapiassa. Opintojen edetessä tarkentui ajatus, että ihmisen toimintakyky koostuu monesta eri osa-alueesta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kliininen jalkaterapia ja biomekaniikka eivät ole irrallisia osa-alueita, vaan tiivisti yhteydessä toisiinsa. Koulun monipuoliset oppimisympäristöt tukivat teorian soveltamista käytäntöön.

Sairaanhoitajaksi opiskelin monimuoto-opintoina. Tämä oli minulle sopiva opiskelumuoto aikuisiällä, työn ohella ja pienen vauvan kanssa. Savonlinnan kampuksella tuetaan mielestäni erinomaisesti aikuisopiskelua ja arvostetaan aiempaa osaamista. Toki opinnot monimuotona vaatii tiettyä itsensä johtamista ja vastuunottoa.

Näistä ammateista, jalkaterapeutista ja sairaanhoitajasta, koostui mielestäni hyvä paketti. Molemmat ammatit tukevat toisiaan laajentamalla näkemystä terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä.

Työssäni rakastan uuden oppimista.

 

Työhistoriaa on kertynyt tähän mennessä jo melko monipuolisesti. Olen työskennellyt terveydenhuoltoalalla vajaa 15 vuotta erilaisissa työympäristöissä, jalkaterapeuttina yksityisellä ja julkisella (keskussairaala) puolella. Hoitotyötä olen tehnyt palvelukodissa ja sairaalassa ihotautien poliklinikalla. Työssäni rakastan uuden oppimista. Ammatillinen kehittyminen ja tiedonjano on ollut minulle se eteenpäin vievä voima. On aivan huikea tunne, kun olen pystynyt auttamaan asiakasta/potilasta. Tällöin koen, että olen onnistunut työssäni.

Kolme vuotta sitten heräsi taas ajatus, että josko vielä opiskelisin lisää. Päätin hakea opiskelemaan hoitotiedettä Itä-Suomen yliopistoon. Suuntautumislinjaksi valikoitui terveystieteiden opettajankoulutus. Suureksi riemuksi pääsin kouluun. Olin aina salaa haaveillut opettajan työstä. Tällä hetkellä koen hyvin vahvasti, että juuri tämä urapolku on ollut minulle se oikea. Olen äärettömän kiitollinen kaikkien opintojen ja työpaikkojen antamista opeista.

Kannustan lämpimästi opiskelua Savonlinnan kampuksella. Jalkaterapeuttina toimit alan pioneerina. Ala on edelleen osittain tuntematon, joten kehittämistä ja oman alan tunnetuksi tuomista tarvitaan.

Jalkaterapeutin osaaminen on kaikkinensa hyvin laajaa ja koen, että ei olemassa ahdasta sapluunaa ammatinkuvasta, vaan pääset itse vaikuttamaan ja kehittämään työtäsi. Oppiminen ja kehittyminen ei lopu koskaan!

 

Anni Kemppainen
jalkasterapeutti (AMK), sairaanhoitaja (AMK) 

Kirjoita kommentti

*