Maanantaiaamuisin klo 9 Mamkin Puupolille alkaa virrata kolmannen vuoden talotekniikan opiskelijoita. He aloittavat joka viikkoisen työskentelynsä talotekniikan projektitoimistossa. Projektitoimiston toiminta muistuttaa normaalia työelämää – ihmisiä tulee ja menee, palavereja pidetään, välillä koetaan onnistumisen elämyksiä ja välillä raavitaan päätä miettien, miten tästä eteenpäin. Ja kuten työelämässä normaalistikin kahvia kuluu.

Talotekniikan projektitoimistossa työskentely on osa talotekniikan kolmannen vuoden opiskelijoiden syyslukukauden opintoja. Opiskelijat työskentelevät työelämästä tulleissa projekteissa. Projektitoimiston asiakkaina ovat mm. talotekniikka-alan yritykset, isännöintitoimistot, kunnat sekä ammattikorkeakoulu. Opiskelijan palkkana toimivat opintopisteet, joita ropisee kokonaisuudessaan 16. Tämän saavuttaakseen opiskelijan tulee työskennellä projektitoimistossa 3 päivänä viikossa. Toki opintopisteitä tärkeämpi palkka tehdystä työstä on erilaisten asioiden oppiminen.

Syksyn aikana tietoja ja taitoja kertyy mm. projektimaiseen työskentelyyn, ryhmässä työskentelyyn sekä johtamiseen ja esimiestyöhön liittyen. Myös erilaiset työorganisaatioon kuuluvat asiat kuten henkilöstöjohtaminen, myynti ja markkinointi sekä talouteen ja tilastointiin liittyvät asiat tulevat tutuiksi ammattietiikkaan liittyviä kysymyksiä unohtamatta. Kaikki edellä mainitut ovat tulevalle talotekniikka eli lvi-alan ammattilaiselle, lvi-insinöörille, tärkeitä asioita teknisten tietojen ja taitojen lisäksi.

Projekteissa lisääntyy tietysti myös se lvi-insinöörin osaamisen ydin eli talotekninen osaaminen. Tänä syksynä käynnissä olevat projektit liittyvät mm. kiinteistöjen ilmanvaihtoon ja sisäilmastoon. Myös erilaiset energiatehokkuuteen liittyvät asiat ovat työn alla. Toiminnassa on mukana reilu 30 opiskelijaa, jotka työskentelevät 11 eri projektissa.

Parasta touhussa on yhdessä tekemisen meininki. Tietoja ja kokemuksia vaihdetaan ja ongelmiin etsitään porukalla vastauksia sekä projektiryhmien että opiskelijoiden ja työelämän edustajien kesken. Toiminnassa toteutuu win-win –periaate: opiskelijat saavat paljon uusia kokemuksia sekä työelämäkontakteja ja työelämä saa hyödyllistä tietoa ja pääsee luomaan yhteyksiä tuleviin ammattilaisiin.