Kevään 2017 aikana uusissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun talotekniikan laboratoriotiloissa toimii projektitoimisto, jossa toteutetaan erilaisia projekteja eri toimeksiantajille. Pääsääntöisesti projektiryhmät ovat kolmen hengen opiskeljiaryhmiä ja ne toteuttavat projektin omin avuin, mutta opettajat tarjoavat apua aina tarvittaessa. Ryhmään kuuluu projektipäällikkö sekä kaksi -asiantuntijaa. Projektitoimiston tarkoitus on toimia kuten yrityksen ja se valmistaa opiskelijoita työelämään.

Kevään aikana projekti- ja hallintoryhmät pitävät blogia omista projekteistaan ja hallintotehtävistään. Tarkoituksena on kertoa, millaista projektitoimistossa on työskennellä ja antaa lukijoille jonkinlainen kuva siitä mitä projekteissa ja hallinto-ryhmissä tehdään.

 

Projektiryhmä 7

 

Projektitiimimme aiheena on Lappeenrannan keskussairaalan ruokalarakennuksen ilmanvaihtoselvitys. Toimeksiantajana on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli EKSOTE. Tavoitteena on selvittää, miksi ruokalatila on voimakkaasti ylipaineinen ja aiheuttaa vedon tunnetta. Vedon tunnetta esiintyy enemmän ruokalan pääovien läheisyydessä sekä kassapisteellä. Alkutietoina meille annettiin ilmanvaihtopiirrustukset ja tietoa ilmanvaihtokoneista sekä tilasta missä on vedon tunnetta. Tähän mennessä olemme käyneet kohteessa neljä kertaa. Ensimmäisellä kerralla kävimme tutustumassa kohteeseen ja toimeksiantajaan, koska toimeksiantaja tekee ensimmäistä kertaa yhteistyötä koulun kanssa. Samalla saimme tarvittavat tiedot projektin aloittamista varten. Olemme saaneet tarvittavat mittaukset tehtyä kohteessa ja aloitamme tarkemman tulosten tarkastelun. Tulosten perusteella teemme ehdotuksen millä voisi parantaa ilmanvaihtoa ja toimeksiantaja voi käyttää tekemäämme ehdotusta jatkotoimenpiteisiin.

 

viestinnän hallintoryhmä

 

Viestinnän hallintoryhmä vastaa projektitoimiston ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Ryhmämme vastuulla on muun muassa toimiston sisäisten Facebook-sivujen ylläpitäminen ja toimiston sisäisen informaation jakaminen. Ryhmämme on kuusihenkinen. Tänä keväänä olemme tehneet julisteen ja esitteen projektitoimistolle yhdessä toisen ryhmän kanssa. Kevään suurin tapahtuma ryhmämme osalta on yritystilaisuuden järjestäminen, sen tarkoituksena on esitellä projektitoimiston toimintaa yrityksille, joiden kanssa emme ole vielä tehneet yhteistyötä. Tällä hetkellä kutsut on lähetetty ja odottelemme vastauksia yrityksiltä. Tilaisuuden suunnittelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Työtaakka pyritään jakamaan tasaisesti, mutta ryhmän vastaavalle tulee luonnollisesti hieman enemmän töitä jo pelkästään johtoryhmän kokouksien takia. Yleisesti projektitoimisto on mielestäni loistava konsepti, sillä jos sitä ei olisi olemassa, olisivat sen sisältämät kurssit mahdollisesti hieman tylsiä luentoja.