Projektiporukalla kun lähdetään mittausretkelle, tarvitaan iso auto ja paljon rekvisiittaa. Keltaisessa kotelossa on lämpökamera, kaksi mustaa salkkua ovat monitoimimittalaitteita antureineen, työkalupakkiin nojaa siipianemometrin ja mittauskartion säilytyspussukka ja harmaa salkku taitaa olla auton varusteita. Lisäksi tikapuut ovat hyödylliset olla mukana, koska aina ei mittauskohteesta löydy tikkaita lainattavaksi. Mittalaitteiden lisäksi tarvitaan myös muistiinpanovälineet eli kyniä ja vihko. Toki tabletttiakin tmv voi hyödyntää, mutta vihkosta ei lopu akku kesken mittausten. Muistiinpanojen pohjalta kirjoitetaan mittauspöytäkirja, missä näkyy mitä mitattiin, missä ja milloin, kuka mittasi, millä menetelmällä ja tietenkin mittausolosuhteet.

Projektin aikana tulivat tutuiksi TSI:n siipinamemometri, monitoimimittalaite ja mittauskartiot, joista kuvassa näkyy kantikas. Monitoimilaitteeseen saa kiinnitettyä erilaisia ilmanvaihtoon ja sisäilmaan liittyvien suureiden mittaamiseen liittyviä antureita. Sisäilmasta ja ilmanvaihdosta tutkitaan tyypillisesti lämpötila, kosteus, hiilidioksidipitoisuus, ja virtausnopeus, jonka avulla saadaan päätelaitteen kautta kulkeva ilmamäärä sekä paine-ero eri tilojen välillä.

Tavanomainen ilmamäärän mittaus seinässä tai katossa olevasta päätelaitteesta onnistuu yhdeltäkin henkilöltä tikapuilta kurkottamalla. Mittauskartioon liitetyn siipianemometrin piteleminen yhdellä kädellä niin, että mittauskartion reunat osuvat tiiviisti katto- tai seinäpintaan oli kohtuullisen haasteellista, mutta onnistui aloittelijaltakin muutaman yrityksen jälkeen. Mittauksia tehdessä oli hyvä muistaa tarkistaa mitataanko tulo- vai poistoilmamäärää, koska silloin piti kääntää siipianemometri toisinpäin sekä vaihtaaa monitoimilaitteelta lukemanäyttö oikeaksi.

Osa päätelaitteista oli pinta-alaltaan tai sijainniltaan haastellisia, eikä mittauskartion käyttäminen onnistunut vaivattomasti. Pyöreästä venttiilistä onnistui ilmamäärän mittaaminen paine-eron avulla, mutta kantikas aukko piti osittain peittää, jotta saadaan mitattava ilmavirta kulkemaan mittauskartion kautta. McGyver-hengessä käytimme mitä löysimme, ja vähän askarreltiinkin. Jos peitettävä aukko oli haasteellisempi, tarvittiin ylimääräisiä käsiä pari kolme auttamaan mittaajaa.