Ovenia / As Oy Laajakelo, sisäilmastoselvitys, projektiryhmä 8

 

Projektimme syntyi asiakkaan tarpeesta saada vertailupohjaa taloyhtiössä toteutettavia saneeraustoimenpiteitä edeltävälle ajalle. Vuoden 2017 aikana toteutettavia toimenpiteitä ovat ilmanvaihtokoneiden ja huoneistojen ikkunoiden sekä ovien uusiminen. Aloitimme projektin asukaskyselyllä, jonka tarkoitus oli kartoittaa asumisviihtyvyyttä, sisäilmasto-oloja ja selvittää mahdollisia ongelmakohtia. Tuloksista laadittiin selkeät kaaviot projektista tehtävää raporttia varten. Kyselyn perusteella suoritimme kohteessa lämpötila- ja kosteusmittauksia sekä tarkastelimme poistoilmavirtoja. Asiakkaan pyynnöstä otimme myös lämpökamerakuvia vanhoista sekä jo uusituista ikkunoista ja ovista. Tällä hetkellä työn alla on raportin laatiminen asiakkaalle, jossa esitetään selvityksen tulokset ja mahdollisesti muutamia kehitysehdotuksia parempien sisäilmasto-olosuhteiden aikaansaamiseksi.

 

Projektitjohtamisen hallintoryhmä

 

Projektijohtamisen hallintoryhmä vastaa projektien läpiviennistä ja raportoimisesta johtoryhmälle. Raportointi tapahtuu kahden viikon välein johtoryhmän kokouksessa. Projektien seuraamista helpottaa yksinkertainen Excel-taulukko, johon kirjataan projekteihin tehdyt työtunnit, projektin edistyminen, matkakulut ja laitteistokulut. Ryhmämme teki myös projektisopimus pohjan jokaiselle projektiryhmälle, jotka he täyttävät projektiensa tiedoilla. Projektijohtamisen hallintoryhmään kuuluu 5 jäsentä ja olemme pyrkineet jakamaan töitä jokaiselle. Töiden koostuessa lähinnä projektien seuraamisesta ja raportoinnista, suurin työ on hoitunut kuitenkin johtoryhmän kokouksissa.