Kirjastotalon LVV-kuntoarvio, projektiryhmä 4

 

Lähdimme projektissa liikkeelle kartoittamalla mitä kaikkea konkreettista meidän tulee kirjastorakennuksessa paikan päällä tehdä. Tähän vaiheeseen sisältyi tutustuminen konehuoneeseen ja muihin kirjastorakennuksen tiloihin, sekä pohjapiirustusten tutkiminen vesipisteiden paikkojen löytämiseksi. Tavoitteena oli laatia selkeä kuntoarvioraportti LVV-teknisten laitteiden kunnosta ja suunnitelma kunnossapidosta seuraavalle viidelle vuodelle. Apuna käytimme mm. kirjastorakennuksen pohjapiirustuksia, RT-kortistoa ja LVV-kuntotutkimusopasta. Teimme pintapuolisen kuntoarvioinnin kirjastolla 8.3.2017. Tuolloin teimme virtaamatarkastelun jokaiselta läpi käymältämme vesipisteeltä Oraksen virtaamamittarilla. Kirjasimme läpi käymämme vesipisteiden hanojen valmistusvuodet ylös. Lämmityspuolen tarkastelukohteina olivat lämmityspumput, kaukolämmön alajakokeskus, ilmanvaihdon lämmitys, vesijohdot, lämmityspatterit, venttiilit ja muut varusteet. Lämmityksen säätökäyrän tarkastelu toteutettiin ”käsipelin” improvisoimalla, eli katsomalla meno- ja paluuvesien lämpötilat mittareista ja vertaillen niitä sen hetken ulkolämpötilaan kytkentäkaavion säätökäyriä apuna käyttäen. Tarkastelukohteena olivat myös viemärit, viemärikalusteet, IV-LTO, eristykset, sekä paisunta- ja varolaitteet. Tällä hetkellä projekti on loppuraportin oikolukua ja seminaarinesitystä vaille valmis.

 

 

Asiakkuudet, myynti ja markkinointi hallintoryhmä

 

Asiakkuudet, myynti ja markkinointi hallintoryhmä vastaa pääsääntöisesti projektitoimiston markkinoinnista. Ryhmämme on valmistanut projektitoimistolle mainos esitteen ja ollut myös osallisena erilaisissa tapahtumissa ja seillä markkinoinut projektitoimistoa sekä talotekniikan koulutusta. Tänä vuonna ryhmämme on saanut olla osana uusien talotekniikan laboratorio tilojen esittelyä. Tiedepäivien yhteydessä projektitoimiston tilat olivat avoinna vierailijoille, siellä ryhmämme esitteli talotekniikan laboratorion uusia tiloja ja vastaili kävijöiden kysymyksiin. Tapahtumassa pääsi myös kokeilemaan lämpökameraa ja tutustumaan tarkemmin IV-paine-eromittauksiin. Ryhmässämme on kuusi henkilöä ja jokaisella on ollut kevään aikana omia pieniä työtehtäviä. Teemme myös paljon yhteistyötä eri hallintoryhmien kanssa. Projektitoimisto on mukava tapa oppia käytännön asioita istumatta pitkillä ja joskus väsyttävilläkin luennoilla.