Valmistuin jalkaterapeutiksi vuonna 2006 Mikkelin ammattikorkeakoulun (nykyinen Xamk) Savonlinnan yksiköstä. Nykyinen työpaikkani on Huoltoliitto ry:n kylpylähotelli Kunnonpaikassa.

Pieni koulutusyksikkö pystyi tarjoamaan intensiivistä ja ammattitaidolla valmisteltua opetusta

 

Opiskelu jalkaterapeuttikoulutuksessa vuosina 2003-2006 oli hienoa aikaa. Pieni koulutusyksikkö pystyi tarjoamaan intensiivistä ja ammattitaidolla valmisteltua opetusta. Käytännön harjoittelu oppilaitoksen omissa tiloissa vahvisti teoriaa niin kliinisessä hoitotyössä kuin apuväline/pohjallisterapiassakin. Varsinkin anatomian ja biomekaniikan opetus oli ensiluokkaista. Siitä kiitos lehtoreillemme.

Nykyisessä työssäni olen ollut valmistumisesta asti eli vuodesta 2006. Itse asiassa aloitin työskentelyn Kunnonpaikassa jo 6 kk:tta ennen valmistumistani.

Työni pitää sisällään kliinisen jalkaterapian lisäksi paljon luennointia, pienryhmäohjausta, kuntoutusasiakkaiden kokonaisvaltaisen alaraajatilanteen arviointia, jatkohoidon ja apuvälineasioiden tarpeen kartoitusta sekä työkentelyä osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Työnkuvani on monipuolinen ja siinä pääsee toteuttamaan koulutuksen tuomaa osaamista usealta kantilta katsottuna, poislukien yksilölliset tukipohjalliset ja kenkien muutostyöt. Tulevaisuudessa toivoisin voivani hyödyntää työssäni enemmän preventiivistä työotetta asiakasohjauksessa mm. lihashuollon ja harjoitteiden osalta.

Työelämää silmällä pitäen opiskelussa kannattaa satsata siihen, että hallitsee perusasiat mahdollisimman hyvin.

 

Työelämää silmällä pitäen opiskelussa kannattaa satsata siihen, että hallitsee perusasiat mahdollisimman hyvin. Teoria on kaiken osaamisen perusta. Omia vahvuuksiaan kannattaa vahvistaa. Epämukavuusalueelle menemisestä ja pelkojen voittamisesta saa valtavasti itsevarmuutta. Tekemällä oppii – varsinkin näin käsityöammatissa!

Vinkkinä opiskelijoille, että kysykää ja kyseenalaistakaa asioita opiskelunne aikana, keskustelkaa ja pohtikaa yhdessä syy-seuraussuhteita. Ryhmässä on voimaa!

 

 

Työelämään siirtymisessä verkostoituminen on tärkeää. Olin aikoinani aktiivinen itse kysymään töitä ja sitä kautta pääsinkin nykyiseen työhöni, vaikka rekrytointi ei ollut päällä.

Olen käynyt työurani aikana jonkun verran oman alan ja kuntoutuspuolen koulutuksissa, mutta sitäkin enemmän seurannut alan kehitystä itsenäisesti ja lukenut paljon.

Työn ohessa suoritin myös YAMK-tutkinnon vuonna 2013 sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa.

Haaveilen edelleen opinnoista, mahdollisesti terveystieteiden parissa.

Pidän työstäni – jalka-asiat ovat omalla tavallaan intohimoni.

 

Mervi Puoskari, jalkaterapeutti (YAMK), Kuopio

 

 

Kirjoita kommentti

*