Olen Miika Juuti, 40-vuotias alan vaihtaja, joka aloitti teollisen puurakentamisen insinöörikoulutuksen Savonlinnassa vuonna 2019. Aikaisempi koulutus minulla oli lähes 20-vuoden takaa ammattikoulusta tietotekniikkapuolelta. Työurani on kuitenkin koostunut ennen opiskelua pääosin kuljetusalalta, joista viimeiset vajaa kymmenen vuotta yrittäjänä. Perheeseemme kuuluu vaimoni lisäksi kolme lasta.

Tie teollisen puurakentamisen koulutukseen

Olin pohtinut alan vaihtoa jo jonkin aikaa, mutta lopullinen päätös syntyi yhdessä päivässä katsottuani Xamkin nettisivuilta Savonlinnassa järjestettäviä koulutuksia. Rakennusala on aina kiinnostanut minua ja kokemusta oli muutamista omista rakennusprojekteista. Lisähaussa oli aikaa hakea yksi päivä Savonlinnassa järjestettävään teollisen puurakentamisen koulutukseen ja päätin hakea, vaikka epäilys oli suuri. Pääsenkö pääsykokeista läpi? Pääsykokeissa oli silloin kirjallinen osuus, joka perustui ennakkoon annettuun tekstiin. Tekstin opiskelemalla, pääsin pääsykokeista hyvin läpi, vaikka matemaattisia tehtäviä en osannut yhtään. Olin selvittänyt etukäteen myös vaihtoehdon päästä tarvittaessa opiskelemaan avoimen AMK:n kautta.

Teollisen puurakentamisen koulutus soveltuu yhtä hyvin alan vaihtajille ja rakennusalan konkareille kuin ammattikoulun tai lukion jatkoksi.

Teollista puurakentamista on opetettu Savonlinnassa nyt neljä vuotta ja pääsin suorittamaan osan opintojaksoista ylemmän vuosikurssin opiskelijoiden kanssa, jonka vuoksi valmistuin koulusta kolmessa vuodessa. Teollisen puurakentamisen koulutus soveltuu yhtä hyvin alan vaihtajille ja rakennusalan konkareille kuin ammattikoulun tai lukion jatkoksi. Perustietämystä rakennusalasta ei välttämättä tarvita, koska koulutus lähtee perusasioista liikkeelle ja tietämys lisääntyy koulutuksen edetessä. Matemaattiset aineet ovat koulutuksessa tärkeässä roolissa, mutta sitä ei kannata pelätä,  sillä kaikki opintojaksot ovat läpäistävissä, ja työllistymien on mahdollista monipuolisiin tehtäviin. Tärkeintä opiskelussa on oikea asenne ja halu oppia!

Puurakentamisen laboratorio tulee työllistämään useita

Opiskelun jatkoksi aloitin toukokuun alussa työskentelyn Xamkilla. Työskentelen kesän ajan PUURA-2023- hankkeessa ja myöhemmin mahdollisesti muissa hankkeissa. Vahvistamme hankkeessa vähähiilisestä rakentamisesta kiinnostuneiden yritysten tuote- ja menetelmäkehitystä ja edistämme yritysten kilpailukykyä sekä kasvumahdollisuuksia. Hankkeessa suunnittelemme myös Savonlinnaan rakenteilla olevan Puurakentamisen laboratorion toimintaa ja edistämme teollisen puurakentamisen koulutuksen näkyvyyttä. Puurakentamisen laboratorio tulee työllistämään useita opiskelijoita opinnäytetöiden asiakasprojekteissa ja valmistumisen jälkeen osana laboratorion henkilökuntaa.

Kesätyön ja opiskelun aikana on käynyt selväksi, että teollisesta puurakentamisesta valmistuneilla insinööreillä on kova kysyntä työmarkkinoilla.

Koulutuksemme on suunnittelupainotteinen ja puurakentaminen on etusijalla, mutta yhtä lailla koulutuksessa opiskellaan myös muun muassa betonirakenteita, teräsrakenteita ja työmaatoimintoja. Opiskelijat saavat näin ollen erittäin monipuoliset työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen. Parasta mielestäni on ollut juuri monipuolisuus, joustavuus ja hyvä tiimihenki opiskelukavereiden kanssa. Opiskelun ja perhearjen yhdistäminen onnistui hyvin koulutuksen joustavuuden ansiosta.

Koulutus mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi suunnittelutoimistoissa, työmaalla työnjohdossa tai erilaissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Yleensä omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet määrittelevät sen, minkälaisissa työtehtävissä työllistytään opiskelun jälkeen ja työpaikka löytyykin usein jo työharjoittelujen kautta.

Miika Juuti, teollinen puurakentaminen, insinööri (AMK)